Aika: 7.9.2022 klo 13.00–15.10
Paikka: Microsoft Teams -etäkokoustila
Osallistujat: Ilkka Haataja (Taideyliopiston kirjasto, Sibelius-Akatemia), Ilona Heinonen. puheenjohtaja (Tampereen kaupunginkirjasto), Anna Kanerva Lamppu (Metropolia Ammattikorkeakoulun kirjasto), Tapani Moisio, sihteeri (Kansalliskirjasto), Anu Sormunen (Jyväskylän kaupunginkirjasto), Tommi Viitamies (Helsingin kaupunginkirjasto), Tuuli Äärilä (Kirjastopalvelu)
Poissa: Milja Vanhanen (Yle Arkisto)

Muistio

1. Kokouksen puheenjohtajan valinta

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Ilona Heinonen.

2. Ajankohtaista

2.1. Muutos Muusan kokoonpanoon

Katri Riiheläinen on siirtynyt Kirjastopalvelusta Kansalliskirjaston palvelukseen, joten hän ei jatka Kirjastopalvelun edustajana Muusan asiantuntijajäsenenä. Katrin tilalle Kirjastopalvelun edustajaksi Johanna Parviaisen äitiysloman ajalle tulee vastaava informaatikko Tuuli Äärilä.

 • Toimitettiin esittäytymiskierros ja toivotettiin Tuuli tervetulleeksi Muusaan.

2.2. Muusan puheenjohtajuus

Muusa on ollut ilman puheenjohtajaa 1.7.2022 alkaen. Ryhmä tarvitsee siis uuden puheenjohtajan.

Kansallisten kuvailun asiantuntijaryhmien puheenjohtajien kokouksen 15.6.2022 muistiinpanoista poimittua:

Muusan puheenjohtajuus, organisointi jatkossa. Puheenjohtajaa ei ole löytynyt, pohdittiin vaihtoehtoja. Vaihtoehtoina voisi olla kiertävä puheenjohtajuus tai mahdollisesti siirtyminen KUMEAn alaryhmäksi (jolle sillekin tarvitaan toki PJ, ja kyseessä olisi suuri ratkaisu). Kuten aiemmissakin keskusteluissa, todettiin puheenjohtajuuden olevan myös uusille ihmisille sopiva tehtävä ja pääasiallisena tehtävänä olevan  keskustelujen vetäminen kokouksissa. Ehdotetaan sen selvittämistä, voidaanko tarvittaessa pyytää uutta puheenjohtajaa ryhmän ulkopuolelta.

 • Keskusteltiin asiasta ja pyrittiin valitsemaan ryhmälle uusi puheenjohtaja.
  • Muusan uudeksi puheenjohtajaksi valittiin Tuuli Äärilä. Puheenjohtajakaudeksi sovittiin tässä vaiheessa loppuvuosi eli 7.9.–31.12.2022.

2.3. Teos MARC 21:ssä -projekti

Projektiryhmä on kokoontunut säännöllisesti. Teosauktoriteettien alustana on Asterin teoskanta, johon on jo viety Violan Voyagerin-aikaiset tekijä-nimeke- ja yhtenäistettyjen nimekkeiden auktoriteettitietueet. Seuraavassa vaiheessa projektiryhmän jäsenet alkavat testata tietueiden luomista ja muokkaamista omilla aineistoillaan.

3. Kuvailukysymykset

3.1. 344-kentän osakenttä $j

Muusan kokouksessa 1.62022 päätettiin päivittää musiikin sovellusohjetta 007- ja 344-kenttiin tehtyjen formaatin muutosten mukaisesti. 007-kentän osalta tämä tarkoittaa ainoastaan merkkipaikan nimityksen muuttamista.

Sovellusohje on nyt päivitetty. Metatietosanastoon on lisätty termit, joita on tarkoitus käyttää alkuperäisen taltiointi- ja tallennustekniikan merkitsemisessä.

3.2. YSO-aika

Sisällönkuvailun sähköpostilistalta poimittua:

Sisällönkuvailussa käytettävät ajanmääreet on julkaistu omana sanastonaan Fintossa, https://finto.fi/yso-aika/fi/. YSO-aika sisältää ajanlaskun alun jälkeiset ajanjaksot vuosikymmenen tarkkuudella vuoteen 3000 asti ja ajanlaskun alkua edeltävät ajanjaksot vuosisadan tarkkuudella vuoteen 3000 eaa. asti.

Sisällönkuvailussa käytettävät ajanmääreet löytyvät nyt myös Asterista. Sanaston osoite Fintossa on https://finto.fi/yso-aika/fi/.   
Lisää ohjeita aineiston aiheena olevan ajanjakson tai ajankohdan merkitsemisestä Sisällönkuvailuoppaassa: https://wiki.helsinki.fi/display/rdasovellusohje/7.+Aiheena+aika.

 • Keskusteltiin YSO-aika-sanaston vaikutuksesta kuvailuun ja sovellusohjeeseen.
  • Lisätään musiikin sovellusohjeeseen esimerkki 2000-luvun ensimmäisen vuosikymmenen merkitsemisestä YSO-ajan mukaisessa muodossa. Jätetään ohjeeseen myös vertailun vuoksi esimerkki vanhan mallin mukaisesta merkintätavasta. 388-kentän esimerkkeihin ei lisätä $0-osakenttää.

3.3. Sanastoasiat

YSOn ylläpidosta saapunut pyyntö:

Ehtisikö Muusa kommentoida tätä ehdotusta  https://github.com/Finto-ehdotus/YSE/issues/10396 ennen seuraavaa YSO-kokousta? Jos tarkoitus on kattaa useita soittimia, pitäisikö termin olla monikossa? (Ja voiko kaikkiin viitata samalla termillä myös ruotsiksi?)

 • Lisättiin kommentti ehdotuksen yhteyteen.

4. RDA-asiat

4.1. Linjaukset

Kuvailustandardien kansalliselta kehittämistyhmältä saapunut kysymys:

Huomasimme Kustin kokouksessa, kun mietimme automaattisesti tuotetun metatiedon kuvailutasoa, että uudistuvassa RDA:ssa ei ole mitään linjauksia, miten sävellaji merkitään:

  • Onko linjaus unohtunut?
  • Käytetäänkö jotain tiettyä merkitsemistapaa/standardia/merkkijonoa, vai merkitäänkö niinkuin on aineistossa?

Tarvitsemme tiedon arvioidessamme mahdollisuutta tiedon automaattiseen tuottamiseen.

 • Keskusteltiin asiasta ja päätettiin laatia linjausehdotus. Ehdotetaan lisäksi sävellajitermien lisäämistä Metatietosanastoon. Ilona laatii luonnoksen käytettävistä termeistä.

4.2. Lähteet-osion tekstit

Uuden RDA Toolkitin käyttäjäyhteisöjen tarkennettujen ohjeiden yhteyteen laadittavien musiikkiaineistoa koskevien ohjeiden luonnokset on saatu käytyä kertaalleen läpi. Tarkennettavaa jäi vielä musiikkiteoksen auktorisoidun hakutiedon ohjeeseen koskien taidemusiikin koosteäänitteiden hakutietojen muodostamista.

 • Jatkettiin keskustelua aiheesta. Täydelliseen yksimielisyyteen ei vielä päästy taidemusiikin koosteäänitteiden hakutietojen muodostamisen ohjeesta.

5. Seuraavat kokoukset

Sanastokokous ke 21.9.2022 klo 12–13

Seuraava varsinainen kokous ke 5.10.2022 klo 13–15 Kansalliskirjastossa

 • No labels