Kattava suomenkielinen versio uudistuneesta RDA:sta on julkaistu. Suomenkielisen sääntötekstin lisäksi uudistuneesta RDA Toolkitistä löytyvät keskeiset suomalaiset linjaukset (ks. Linjaukset-välilehti) ja kansallisia ohjeita (ks. Lähteet-välilehti). Suomenkieliset sisällöt löytyvät valitsemalla sekä sivuston että RDA:n kieleksi suomen. Suomenkielinen versio täydentyy vielä suomalaisilla esimerkeillä, lisälinjauksilla ja kansallisilla ohjeteksteillä tämän ja ensi vuoden aikana. Englanninkielinen sääntöteksti päivittyy 4 kertaa vuodessa, mikä on myös suomenkielisen version päivitystahti jatkossa.

RDA:n uusia piirteitä esitteleviä koulutusvideoita on julkaistu nyt yhdeksän. Syksyllä 2022 järjestetään koulutustilaisuuksia, joissa keskitytään laajempiin kuvailukokonaisuuksiin. Katso tilaisuuksien tarkemmat tiedot RDA-koulutussivulta ja sen alasivuilta. Ennen koulutustilaisuuksiin osallistumista olisi hyvä tutustua koulutusvideoiden lisäksi RDA:n terminologiaan.