Aika: 30.9.2022 klo 10:15-12:00

Paikka: Zoom

Läsnä

Ryhmän jäsenet

 • Byholm, Leena (Luonnonvarakeskus / Jukuri)
 • Kallio, Merja (Vaasan yliopisto / Osuva) - puheenjohtaja
 • Kejonen, Eetu (Åbo akademi / Doria)
 • Lehtilä, Tapani (Tampereen yliopisto / Trepo)
 • Marjamaa, Minna (Laurea-ammattikorkeakoulu / Theseus)
 • Myllyharju, Mari (Valtioneuvoston kanslia / Valto)
 • Niskanen, Anita (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus / Doria)
 • Nokelainen, Ilkka (LUT-yliopisto / LUTPub)
 • Nurmi, Erkki (Taideyliopisto / Taju)
 • Nyqvist Antti (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu /Theseus)
 • Parviainen, Joonas (Maanpuolustuskorkeakoulu / Doria)
 • Pennanen, Mikko (Turun yliopisto / UTUPub)
 • Tiina Tolonen (Oulun ammattikorkeakoulu / Theseus)
 • Tiina Tuomaala (Tilastokeskus)

Muut kutsutut

 • Hirvi, Kaija (Valtioneuvoston kanslia / Valto)

 • Skonbäck, Sari (Tilastokeskus / Doria)
 • Tapola, Anne (Luonnonvarakeskus / Jukuri)

Kansalliskirjaston asiantuntijat

 • Hahl, Päivi
 • Ilva, Jyrki
 • Kuuskoski, Reeta
 • Lindholm, Erik (Vapaakappalepalvelut)
 • Moubarik, Anis
 • Niininen, Satu (Kansallisbibliografiapalvelut)
 • Pietarila, Emma
 • Rajakangas, Jukka-Pekka (Vapaakappalepalvelut)
 • Pusa, Tatja (Melinda-palvelut)
 • Viita, Samu

Muistio

 1. Kokouksen avaus
  1. Kokous avattiin klo 10:15
 2. Ilmoitusasioita
  1. Kansalliskirjaston palvelukysely (linkki) on avattu
   1. Vastausaika päättyy 14.10.
  2. Julkaisuarkistopalveluiden uuden tietojärjestelmäasiantuntijan rekrytointi
   1. Paikka oli auki syyskuun puoliväliin asti, haastattelut pidettiin viime viikon lopulla 
   2. Rekrytointiprosessi on käyty läpi ja valinta tehty. Hakemuksia oli 10, kolme henkilöä haastateltiin.
   3. Uusi henkilö pyritään esittelemään seuraavassa kokoontumisessa.
  3. Suomen Pankin uusi julkaisuarkisto avataan myöhemmin syksyllä, loka-marraskuussa
   1. Suomen Pankin edustaja tulossa mukaan asiantuntijaryhmän kokouksiin
   2. Aineistot siirretään Helda-julkaisuarkistosta
   3. Toiveissa on saada uuden julkaisuarkiston esittely seuraavaan kokoukseen
  4. SCOSS ja DSpace (linkki)
   1. SCOSS on yhteenliittymä, jossa kerätään rahoitusta avoimen tieteen tukipalveluille
   2. FinELib vastaa kansallisella tasolla SCOSSin puitteissa solmittavien tukisopimusten koordinoinnista
   3. DSpace-yhteisölle tulossa uusia rahoittajaorganisaatioita myös Suomesta nyt käynnissä olevalla kolmannella rahoituskierroksella
   4. Uutinen aiheesta tulossa parin viikon päästä
   5. Suomalaiset SCOSS-rahoittajat saattavat saada oman edustajansa DSpacen hallintoon
  5. Kansalliskirjasto on mukana CSC:n koordinoimassa FAIRCORE4EOSC-hankkeessa (linkki)
   1. Ks. uutinen EOSC:in sivuilla (linkki)
   2. Tavoitteena tutkimuksessa käytettäviin tunnisteisiin liittyvien käytäntöjen ja palveluiden kehittäminen
   3. Suunnitteilla mm. eri tunnistejärjestelmiä yhdistävä metaresolveri 
   4. Kansalliskirjaston rooli liittyy lähinnä URN-tunnisteisiin
   5. Hankkeessa on mukana 22 partneria eri puolilta Eurooppaa
  6. DSpace ja range-haut
   1. DSpacen range-hauissa on havaittu bugi, josta johtuen vuodenvaihteen yli tehtyjen hakujen tulokset eivät ole luotettavia
   2. Hakuun ei ole ainakaan tässä vaiheessa tulossa korjausta, vaan tällaiset haut kannattaa tehdä useammissa palasissa.
    1. Ohje hakujen tekemiseen on asiakaswikissä (linkki).
   3. Range-hakuja käytetty esim. uusien julkaisujen määrän seurannassa
 3. Saavutettavuusvaatimukset julkaisuarkistoissa / Merja
  1. Celian, Tiedekustantajien liiton ja KK:n saavutettavuusseminaari 20.9.
   1. Esityskalvot (linkki) ovat Doriassa, kalvoissa on olennaisia linkkejä
   2. EPub saavutettavampi  kuin PDF
   3. Celian uusi ohjesivusto Julkaise kaikille (linkki) julkaistu, sivuilla on tietoa mm. EPubeista ja kuvien ALT-teksteistä
   4. Kaupalliset toimijat saavutettavuusvaatimusten piiriin esteettömyysdirektiivin myötä (kesäkuu 2025)
    1. Kansallinen lainsäädäntö direktiivin osalta vielä kesken
    2. Todennäköisesti ei ole tulossa muutoksia aiemman saavutettavuuslainsäädännön piirissä olevien organisaatioiden toimintaan, mutta tästä ei ole vielä varmuutta
     1. Seurataan tilannetta
    3. Uuden lain tulkintavastuu on Etelä-Suomen AVIlla ja Traficomilla, vastuut on vielä jakamatta
  2. Saavutettavuuteen liittyviä ryhmiä, joista saa tietoa ja vertaistukea:
   1. Celian Facebookissa ylläpitämä Verkkopalvelujen saavutettavuus -ryhmä: https://www.facebook.com/groups/saavutettavuus (linkki)
   2. Näkövammaisten keskusliiton webinaarissa perustettu kaikille avoin Slack-kanava saavutettavuustoimijoille. Kanavan kutsulinkki on voimassa vielä lokakuun, uuden linkin saa myöhemminkin Celian Sami Määtältä (sami.maatta[AT]celia.fi), jos nyt ei ehdi liittyä. Mukaan saa vapaasti liittyä. Jäseniä on niin julkiselta, yksityiseltä kuin kolmannelta sektorilta. https://join.slack.com/t/saavutettavuus-suomi/shared_invite/zt-1g7gyllpj-tDybAbesUuR40zqq9IMC~Q (linkki)  
   3. Kansallinen saavutettavuusryhmä korkeakouluille toimii Oulun yliopiston Teams-kanavalla. Vapaamuotoinen ryhmä, ainoa rajaus on, että aiheena on saavutettavuus ja kohderyhmä on suomalaiset korkeakoulut. Lisätietoa saa Oulun yliopiston Anna-Liisa Mattilalta, jonka osoitteen saa Merjalta tai Kansalliskirjaston Doria-postista.
 4. DSpace 7
  1. DSpace 7.4. valmistuu lokakuussa 2022
   1. Mukana myös Chalmersin teknillisen yliopiston tekemä DSpace 7:n ruotsinkielinen käännös
    1. Käännöstä täydennetty Kansalliskirjastossa
    2. Työ ei ole vielä aivan valmis
   2. Muuten panostettu uusien ominaisuuksien sijasta etenkin bugikorjauksiin ja ohjelmiston toiminnan parantamiseen
  2. Kehitystyön tulevista aikatauluista ks. DSpace Leadership Groupin kokousmuistio 31.8.2022 (linkki)
    1. Versio 7.5 ilmestyy helmikuussa, 7.6. kesällä
     1. Tulossa vielä meidän kannaltamme merkityksellisiä ominaisuuksia
    2. Version 8 kehitystyö ei ala ennen kuin 7:ään on toteutettu riittävässä määrin puuttuvia toiminnallisuuksia
     1. Toivottujen toiminnallisuuksien ylösnostaminen suositeltavaa
    3. Kesällä järjestetty DSpace 7 -webinaari
     1. Googledocs-dokkari, https://docs.google.com/document/d/1_Yd3hQfmZMcaZSW_oOFMwEXjNDyRi2vk5g92Xu8ojiM (linkki)
     2. Saavutettavuuspuutteita on, puutteiden korjaaminen liittyy mm. Angulariin, työn alla
    4. Uusi vs. vanhat käyttöliittymät
     1. Erkki Nurmi kiinnitti huomiota siihen, että puuttuvien ominaisuuksien priorisointilistauksessa (linkki) on paljon viittauksia versioon 6
     2. Uudessa versiossa on tosiaan aivan uusi, uudella teknologialla toteutettu käyttöliittymä, johon pitää rakentaa uudestaan aiemmat toiminnallisuudet
     3. Asiaa mutkistaa lisäksi se, että aiemmin käyttöliittymiä oli kaksi (JSPUI ja XMLUI)
      1. Kummassakin oli sellaisia ominaisuuksia joita toisessa ei ollut
  3. Päivitysten suunnittelu Kansalliskirjastossa
   1. Asiaa on käsitelty enemmän edellisessä kokouksessa, työ edelleen kesken
   2. Työ etenee vähitellen, ja lähikuukausina suuri osa työajasta panostetaan tähän
    1. Ongelmatilanteet hoidetaan, mutta kehitystyötä nykyiseen versioon ei tehdä
   3. Infrastruktuuriin suunnitteilla versionvaihdon yhteydessä muitakin päivityksiä
    1. Pyritään helpottamaan palveluiden ylläpitoa asioita automatisoimalla ja varautumaan aiempaa paremmin palvelunestohyökkäyksiin (mm. Valto ollut kohteena)
    2. DSpace 7 tarjoaa parempia mahdollisuuksia palvelun jakamiseen useaan osaan
     1. Tällä hetkellä vain Theseus hajautettu useammalle palvelimelle, mikä on ollut nykyversiossa mutkikasta toteuttaa
     2. Arkkitehtuuri vielä suunnitteilla
    3. Käyttäjänhallintaan on myös suunnitteilla uudistuksia
     1. Pyritään siihen, että jatkossa hyödynnettäisiin ulkoista käyttäjänhallintajärjestelmää ja kaksivaiheista kirjautumista
    4. Pohditaan myös mahdollisuuksia päivittää palveluita joustavammin DSpacen aliversioihin
   4. Myös aikataulut elävät ja ovat vielä auki
    1. Päivitysaikatauluista ja -järjestyksestä käydään keskustelua asiakkaiden kanssa
    2. Todettiin että merkittävä osa päivityksistä voi jäädä vuodelle 2024
 5. Muut asiat
  1. Erkki Nurmi kertoi, että Taideyliopistossa ollaan siirtymässä opiskelijatallennuksiin
   1. Opintohallinnon prosessien määrittely on vaikeampaa kuin tekniikka
   2. Vaasassakin prosessit olivat vaikein työ siirryttäessä opiskelijatallennuksiin
   3. Muissa yliopistoissa opinnäytteiden tallennus on jo opiskelijoiden tehtävä
  2. Avoimen tieteen koordinaation opinnäytteiden avoimuutta koskevaa ohjeistusta laativa työryhmä aloittaa toimintansa
   1. Järjestäytymiskokous keskiviikkona 5.10.
   2. Merja on mukana ryhmässä FUN:in nimeämänä edustajana
   3. Muista jäsenistä ei vielä tarkempaa tietoa
   4. Työryhmän kokouksesta kuullaan lisää seuraavassa asiantuntijaryhmässä, kun ryhmä on aloittanut toimintansa
  3. Marraskuun asiantuntijaryhmän mahdollisia aiheita
   1. Lisätietoa esteettömyyslaista
    1. Yritetään saada Etelä-Suomen AVIn Eetu Komsi puhumaan aiheesta
   2. Opinnäytteen avoimuusohjeistustyöryhmän kuulumiset
   3. Suomen Pankin julkaisuarkiston esittely
   4. Ryhmän jäsenten omat ideat ja aiheet
    1. Asialistaan pääsee laittamalla viestiä Doria-postiin
    2. Kannattaa miettiä aiheita jo ennen kuin niitä kysytään ennen kokousta
 6. Seuraava kokous
  1. Vuoden viimeinen kokous on pe 25.11. klo 9:15 - 11:00.


 • No labels