Paikka  Zoom etäkokous klo 13:00 - 14:30

Läsnä  Johanna Vesterinen, pj
           Anne Koivisto
           Sirpa Janhonen
           Esa-Pekka Keskitalo
           Eevaliisa Colb
           Jussi Kärki
           Hannu Markkanen  (pois)
           Hanna Martikainen (pois)
           Kaisa Hypén
           Erkki Tolonen n. 1/2 tuntia kokouksen alussa


 1. Edellisen kokouksen muistio
  1. Edellisen kokouksen muistio hyväksyttiin.
 2. Projektin tilannekatsaus
  1. Projektipäällikkö esitteli projektin tilanteen. ReShare testaus ei ole onnistunut, koska Z39.50 rajapintaa ei ole saatu toimimaan ja NCIP rajapinta puuttuu Suomen KOHA installaatiosta. Näitä asioita edistetään yhdessä Kansalliskirjaston tuotekehityksen ja Index Datan kanssa.
 3. Finnan ILL muutokset (kohta tässä välissä, kun Erkki paikalla)
  1. Tarvittavan työn määritys tarkemmalla tasolla on tehtävä ennen lokakuun loppua
  2. Voidaanko toteutusta vaiheistaa?
  3. Resurssien allokointi muutostöihin.
  4. Kuinka konsortio suhtautuu näihin töihin suhteessa muut kehitystyöt - rahoituksesta voisi olla apua.
  5. Koha kehityksen ja ReSharen tilanne vaikuttavat asiaan
 4. Finnish ISO 18626 profile for ILL transactions
  1. Keskustelimme Suomen mallin tarpeellisuudesta ja sisällöstä. Sovimme, että asia otetaan Katrve-kokouksen asialistalle. Alma kirjastoille on luvattu uuden ISO 18626 standardin tuki täysimääräisenä. Mietittävä, varmistaako kansallinen profiili tuotekehityksen laadun eri toimittajien ratkaisuihin.
 5. Koha-yhteisön tuotekehitys
  1. Tämän hetken tilanne huomioiden, näyttää siltä ettei Kohaan saada ISO 18626 standardin tukea tänä vuonna
  2. Koha yhteisössä on tunnistettu puutteet ja toteutus voi viedä aikaa vielä ensi vuoden
  3. Varastokirjastolla on kova halu saada toimiva ratkaisu ja he ovat valmiit satsaamaan myös rahallisesti tähän hankkeeseen.
  4. Hanke on aktiivisesti edelleen työn alla
 6. Muut asiat
  1. PowerPoint esitys Airut-hankkeesta Kuopio Conference tapahtumaan 7.-9.9.2022 ( https://kuopio2022.univie.ac.at/home/ ). Esitys löytyy Kiwistä kohdasta Viestintä.
  2. Projektipäällikön virkasuhde päättyy 30.9.2022. Johanna ja Esa-Pekka neuvottelevat mahdollisesta jatkosta.

  3. Miten Airut-hanke on mukana Kohan ILL tuotekehityksessä? Tällä hetkellä ei ole tietoa siitä, miten voimme hankkeen osalta olla apuna ja varmistamassa toteutustyön etenemistä. Esa-Pekka lupasi ottaa asian käsittelyyn Kansalliskirjaston pyuoilella.

  4. Ajatukset ReShare yhteistyön jatkamisesta. Toistaiseksi haluttiin vielä antaa mahdollisuus tälle ohjelmistolle. Töitä tehdään sen osalta, että saisimme nuo tarvittavat rajapinnat toimimaan ja testauksen käyntiin.  Andrii on tänään tehnyt NCIP rajapinnan osalta asennustöitä.

  5. Johanna kertoi hankkeen rahatilanteesta. Hankerahaa on vielä käyttämättä 28000e ja omaa rahaakin ollaan valmiita tähän sijoittamaan tarvittaessa.
  6. Kaisa Hypén kysyi, miten Koha-Suomen osalta nämä mahdolliset muutokset saadaan käyttöön? Esa-Pekka totesi, että vielä Koha-Suomen versio ei ole samalla tasolla tieteellisten kirjastojen version kanssa. Koha-Suomen versioon on tehty paljon kehitystyötä, jota ei ole vielä hyväksytty mukaan.
  7. Porvoon ja Kuopion AKE ovat  pyytäneet esitystä Airut hankkeesta tilaisuuksiinsa loka-marraskuussa
  8. Eeva-Liisa teki ehdotuksen, että tarvittaisiin kansallinen rekisteri ILL toimintoja tarjoavien kirjastojen yhteystiedoista. Näin muutokset tarvitsisi tehdä vain yhteen rekisteriin.
 7. Seuraava kokous
  1. Johanna lähettää erikseen Doodle kyselyn mahdollisista palaveriajoista syyskuun loppupuolelle   
 • No labels

1 Comment

 1. Unknown User ([email protected])

  Tässä Leif Andresenin kommentit liittyen ISO 18626 tuen toteutukseen ja kansallisiin profiileihin:

  In general will IT companies implement what they need to implement – based on contracts with customers and what they consider is needed to sell systems. For ISO 18626 apply that the standard supports many features – and no library will need all features. And if a system e.g. don’t support parallel requests internally, the system don’t need to support receiving such requests. It will be absolutely fair that the system answer a request with data element MultipleItemRequest in the Header with an error message UnrecognizedDataElement.

  Specific for Alma I can tell, that Royal Danish Libraries now have Alma workning with ISO 18626 handling requests sent through the national union cataloque and most messages to/from public libraries in Denmark (all using Cicero from Systematic). But to get Alma working with ISO 18626 took some time. And I’m sure that Alma have not implemented all ISO 18626 features.

  For a community – e.g. countries like Finland and Denmark – a national profile is very useable. A profile document define, what the libraries expect that the system vendors shall deliver – and can be used to test what the vendors deliver.

  A profile is useful to describe what a community expect. A relevant additional documentation is what two systems can exchange of information. That’s the reason for that CILLT (Center for Interlibrary Loan Transactions) works with development of a tool with system-to-system conformance statements.

  In short: no system vendor implement all features in a standard – they implement what they thinks are needed. An a profile prescribe this.

  Best regards,

  Leif

  Leif Andresen
  Chief Consultant

  +4591324366

  [email protected]