SuomenLaki (Alma Talent) - käyttöoikeudet ja etäkäyttö

Linkki palveluun

http://www.suomenlaki.com

Lehtilista

Palveluun kuuluvat verkkokirjat

Aineistoa tilaavat organisaatiot

SuomenLaki (Alma Talent) -tilaajat

Sopimuskausi

01.01.2022-31.12.2023

Aineistokuvaus

Suomen Laki -hakupalvelusta löytyvät kaikki Suomen voimassa olevat säädökset ajantasaisena. Kansallisen lainsäädännön lisäksi palvelussa on yli kuusisataa EU-säädöstä ja Suomen tekemät verosopimukset.

Kansallista lainsäädäntöä on palvelussa ruotsinkielisenä ja lisäksi palvelussa on englanninkielisiä säädöskäännöksiä. Säädösten yhteyteen on toimitettu viittaukset hallituksen esityksiin ja valiokuntamietintöihin. Palvelusta löytyvät hallituksen esitykset vuodesta 1978 ja valiokuntamietinnöt vuodesta 2001 alkaen.

Hakupalvelussa on korkeimman oikeuden ja korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisut vuodesta 1969 ja hovioikeuksien ratkaisuja vuodesta 2004 alkaen sekä markkinaoikeuden, vakuutusoikeuden, työtuomioistuimen, hallinto-oikeuksien ja keskusverolautakunnan ratkaisuja. Lisäksi löydät palvelusta Euroopan unionin tuomioistuimen ja unionin yleisen tuomioistuimen suomeksi saatavilla olevat ratkaisut vuodesta 1995 sekä Kirjanpitolautakunnan yleisohjeet, päätökset ja lausunnot vuodesta 1974.

Oikeuskäytäntö on linkitetty relevanttien lakipykälien lomaan.

Suomen Laki -hakupalvelun perushintaan kuuluu 111 kirjaa sähköisessä muodossa. Mukana on mm.juridiikan perusteokset kaikilta oikeudenaloilta ja KKO:n ratkaissut kommentein -teoksia.

Käyttäjät

YLIOPISTO, AMMATTIKORKEAKOULU
Auktorisoituja käyttäjiä ovat Konsortion jäsenen opiskelijat, tutkijat, opettajat ja muu henkilökunta (ml. ulkoistettu henkilökunta tuottaessaan palveluita Konsortion jäsenelle) sekä eläkkeelle jääneet tutkijat, opettajat ja muu henkilökunta.

Sallittu käyttö

Aineistoa saa käyttää opetus-, opiskelu- ja tutkimustarkoituksiin sekä yksityisiin tarkoituksiin.

Auktorisoidut ja paikalliskäyttäjät:
- Aineistoa saa selailla ja siitä saa tehdä tiedonhakuja sekä tulostaa ja / tai tallentaa sähköisesti osia aineistosta sekä luovuttaa toisille auktorisoiduille käyttäjille ja paikalliskäyttäjille sähköisesti tai muulla tavoin osia aineistosta.
- ottaa kohtuullinen määrä valokopioita tulostetusta aineiston osasta
- Aineistosta saa luovuttaa satunnaisesti yksittäisiä osia muille kuin sopimukseen piiriin kuuluville käyttäjille tieteellisen kommunikoinnin nimissä sähköisesti tai muulla tavoin.
- esitellä julkisesti osia aineistosta osana esitystä opetuksessa, seminaarissa, konferenssissa, workshopissa tms.

Auktorisoidut käyttäjät (yliopisto, ammattikorkeakoulu)
- auktorisoidut käyttäjät saavat käyttää osia aineistosta elektronisessa tai painetussa muodossa kurssipakettien ja aineistolistojen laatimiseen

Auktorisoidut käyttäjät (yleinen kirjasto)
- auktorisoidut käyttäjät saavat käyttää osia aineistosta vähäisissä määrin elektronisessa tai painetussa muodossa kurssipakettien ja aineistolistojen laatimiseen

Tekstin- ja tiedonlouhinta: Auktorisoiduilla käyttäjillä on oikeus käyttää Aineistoa tekstin- ja tiedonlouhintaan. Tekstin- ja tiedonlouhinnalla tarkoitetaan automaattisia tai puoliautomaattisia menetelmiä, joilla pyritään löytämään informaatiota tai tietoa (esim. merkityksellisiä riippuvuussuhteita) laajoista sähköisistä aineistoista.


Konsortion jäsenet:
- aineistoon sisältyviä tavaramerkkejä, logoja ja www-näkymiä (myös Konsortion jäsenen julkisilla verkkosivuilla) saa käyttää käyttäjien koulutuksessa ja sisäisessä markkinoinnissa.
- aineistoon on oikeus muodostaa linkkejä omilta www-sivuiltaan

Kielletty käyttö

Aineistoa ei saa käyttää kaupallisiin tarkoituksiin. Kaupallisen tarkoituksen piiriin ei lueta kuuluvaksi esimerkiksi
- kopiointia tms. kulujen periminen Auktorisoiduilta tai Paikalliskäyttäjiltä
- kaukopalvelukulujen periminen
- aineiston käyttäminen maksullisissa koulutusohjelmissa
- aineiston käyttäminen kaupallisen toimijan rahoittaman tutkimuksen tekemiseen
- aineiston käyttäminen lähteenä omien julkaisujen tuottamiseen ja sen siteeraamista omissa julkaisuissa

Open access

 

Etäkäyttö

Aineiston etäkäyttö on mahdollista kirjoittautumalla oman organisaation verkkoon ja käyttämällä palvelua sitä kautta. Paikalliskäyttäjillä ei ole oikeutta etäkäyttää aineistoa.

Koulutusmateriaali verkossa

 

Lisätietoja

 

  • No labels