Arkisto (Alma Talent) - käyttöoikeudet ja etäkäyttö

Linkki palveluun

 

Aineistoa tilaavat organisaatiot

Arkisto (Alma Talent) -tilaajat

Sopimuskausi

01.01.2024-31.12.2025

Aineistokuvaus

Alma Talentin Lehtiarkisto ja Media-arkisto yhdistyvät tammikuussa 2022 Alma Talent Arkistoksi. Lehtiarkistoa ja Media-arkistoa ei voi enää tilata erikseen 1.1.2022 alkaen vaan ainoastaan Alma Talent Arkistoa.

Palvelu toimii jatkossakin samassa osoitteessa,

https://www.media-arkisto.com

.


Palvelussa ovat mukana seuraavat lehdet (alkaen):

Iltalehti (ei PDF-sivuja)
Kauppalehti (ei PDF-sivuja)
Arvopaperi 1.1.2006
Arvoasunto # 3.5.2007
Energia # 1.3.2004-31.12.2010
Fakta 1.3.2004
Markkinointi& Mainonta # 1.1.2001
Mediuutiset 1.1.2001
Metallitekniikka # 1.1.1999
Mikrobitti 23.7.2015
MikroPC # 1.1.1999
Platinum # 10.12.2010-1.12.2013
Talouselämä 1.1.1999
Tekniikka&Talous 1.1.1999
Tekniikan Historia # 9.10.2013
Tietoviikko / Tivi 1.1.1999
Tekninen Uratie # 1.1.2001

#=sisältö ei enää päivity

Käyttäjät

YLIOPISTO, AMMATTIKORKEAKOULU
Auktorisoituja käyttäjiä ovat Konsortion jäsenen opiskelijat, tutkijat, opettajat ja muu henkilökunta (ml. ulkoistettu henkilökunta tuottaessaan palveluita Konsortion jäsenelle) sekä eläkkeelle jääneet tutkijat, opettajat ja muu henkilökunta.

TUTKIMUSLAITOS
Auktorisoituja käyttäjiä ovat Konsortion jäsenen tutkijat ja muu henkilökunta (ml. ulkoistettu henkilökunta tuottaessaan palveluita Konsortion jäsenelle) sekä eläkkeelle jääneet tutkijat ja muu henkilökunta.

YLEINEN KIRJASTO
Auktorisoituja käyttäjiä ovat kirjaston henkilökunta (ml. ulkoistettu henkilökunta tuottaessaan palveluita Konsortion jäsenelle), eläkkeelle jäänyt henkilökunta ja kirjaston asiakasrekisterissä olevat asiakkaat.

Sallittu käyttö

Aineistoa saa käyttää tutkimus-, opetus- ja opiskelutarkoitukseen sekä yksityisiin tarkoituksiin.

Auktorisoidut ja paikalliskäyttäjät:
- Aineistoa saa selailla ja siitä saa tehdä tiedonhakuja sekä tulostaa ja/ tai tallentaa sähköisesti osia aineistosta sekä luovuttaa toisille auktorisoiduille käyttäjille ja paikalliskäyttäjille sähköisesti tai muulla tavoin osia Aineistosta.
- ottaa kohtuullinen määrä valokopioita tulostetusta aineiston osasta
- esittää julkisesti osia aineistosta osana esitystä opetuksessa, seminaarissa, konferenssissa, workshopissa tms.
- Aineistosta saa luovuttaa satunnaisesti yksittäisiä osia muille kuin sopimukseen piiriin kuuluville käyttäjille tieteellisen kommunikoinnin nimissä sähköisesti tai muulla tavoin.

Auktorisoidut käyttäjät:
- Konsortion jäsen saa käyttää pieniä osia Aineistosta ja siihen sisältyviä tavaramerkkejä, logoja ja www-näkymiä käyttäjien kouluttamisessa (mukaan lukien audiovisuaaliset koulutusmateriaalit) ja Aineiston sisäisessä markkinoinnissa. Koulutusmateriaaleja saa jakaa verkossa, ml. julkinen verkko.
- aineistoon on oikeus muodostaa linkkejä omilta www-sivuiltaan
- aineistosta saa käyttää osia elektronisessa tai painetussa muodossa kurssipakettien ja aineistolistojen laatimiseen.
- Tekstin- ja tiedonlouhinta: Auktorisoiduilla käyttäjillä on oikeus käyttää Aineistoa tekstin- ja tiedonlouhintaan. Tekstin- ja tiedonlouhinnalla tarkoitetaan automaattisia tai puoliautomaattisia menetelmiä, joilla pyritään löytämään informaatiota tai tietoa (esim. merkityksellisiä riippuvuussuhteita) laajoista sähköisistä aineistoista.

Kielletty käyttö

Aineistoa ei saa käyttää kaupallisiin tarkoituksiin. Kaupallisen tarkoituksen piiriin ei lueta kuuluvaksi esimerkiksi:
- kopiointi tms. kulujen periminen Auktorisoiduilta tai paikalliskäyttäjiltä
- kaukopalvelukulujen periminen
- Aineiston käyttäminen maksullisissa koulutusohjelmissa osana muuta koulutusmateriaalia
- Aineiston käyttäminen kaupallisen toimijan rahoittaman tutkimuksen tekemiseen
- Aineiston käyttämistä lähteenä omien julkaisujen tuottamiseen ja sen siteeraamista omissa julkaisuissa

Open access

 

Etäkäyttö

Konsortion jäsenellä (myös yleiset kirjastot) on oikeus tarjota auktorisoiduille käyttäjilleen mahdollisuus etäkäyttöön.

Koulutusmateriaali verkossa

 

Lisätietoja

 

  • No labels