FinELibin ohjausryhmän uudeksi puheenjohtajaksi valittiin maaliskuussa 2022 vararehtori Kalle-Antti Suominen Turun yliopistosta. Puheenjohtajan vaihdos tuli ajankohtaiseksi, kun puheenjohtajana aiemmin toiminut Helsingin yliopiston vararehtori Paula Eerola valittiin Suomen Akatemian pääjohtajaksi.

Ohjausryhmällä on keskeinen merkitys FinELibin toiminnassa. Se päättää strategisen tason linjauksista ja ohjaa palvelun kehittämistä yhdessä Kansalliskirjaston kanssa. Ohjausryhmä myös arvioi konsortion toiminnan tuloksia ja edistää konsortion sisäistä ja sidosryhmien välistä yhteistyötä.   

Avoimen julkaisemisen myötä FinELib-konsortion toiminta koskettaa yhä laajemmin koko suomalaista tutkijayhteisöä ja tiedekenttää. Syksyllä 2021 nelivuotisen toimikautensa aloittaneen FinELibin ohjausryhmän edustusta haluttiinkin laajentaa keskeisiin sidosryhmiin. Uusimpina ryhmään tulivat mukaan Suomen Akatemian edustus sekä tutkijajäsen.

FinELibin palveluvisio tähtää monipuoliseen ja ketterään aineistojen hankintaan, avoimeen tieteelliseen julkaisemiseen, yhteistoiminnan lisäämiseen sekä datan entistä parempaan hyödyntämiseen konsortion toiminnassa. Ohjausryhmän lähiajan tehtävinä on mm. päättää konsortion uusista lisensiointiperiaatteista sekä vuoden 2022 lehtipakettineuvottelujen tavoitteista. 

Ohjausryhmä kokoontuu vähintään kolme kertaa vuodessa. Jäsenet, kokousajat, esityslistat ja pöytäkirjat löydät Ohjausryhmä-sivulta. Esityslista julkaistaan noin viikkoa ennen kokousta ja noin kolme viikkoa kokouksen jälkeen sivulla kannattaa käydä lukemassa kokouksen pöytäkirja.

Ryhmän jäseniin voi olla yhteydessä esimerkiksi omaan sektoriin liittyvissä ajankohtaisissa asioissa.