Detta tillgänglighetsutlåtande gäller tjänsten https://melinda.kansalliskirjasto.fi och har upprättats 30.03.2022. Tjänsten omfattas av lagen om tillhandahållande av digitala tjänster och dess krav på att offentliga webbplatser måste vara tillgängliga. Det finns fortfarande inte någon officiell översättning till svenska av WCAG 2.1. Därför finns kriterierna tills vidare endast på finska och engelska. Se också https://www.tillganglighetskrav.fi/lagar-och-standarder/wcag-2-1/

Vi har själva granskat hur tillgänglig tjänsten är.

Tillgänglighetsstatus för den digitala tjänsten

Uppfyller delvis tillgänglighetskraven.

Icke-tillgängligt innehåll

Oproportionell börda

Programvaran för Melindas användargränssnitt är levererad av tredje part och består delvis av proprietär källkod. Sidan melinda.kansalliskirjasto.fi innehåller alltså delar som vi inte själva kan redigera. Programvaran är också överlag i behov av förnyelse och vi har inlett en process för att åstadkomma detta. Om användare inte kan hämta den information som önskas via det nuvarande användargränssnittet, kan de skicka en begäran om information med e-post, till melinda-posti@helsinki.fi.

Webbplatsen uppfyller ännu inte alla krav.

Möjlig att uppfatta: Avsaknad av ledtext

Innehåll som inte är tillgängligt och dess brister

Det saknas ledtexter vid kryssrutorna för sökresultat och för vissa fält. Resultaten genereras av proprietär källkod och vi kan inte själva påverka denna del av innehållet. För att hjälpa användaren har vi dock lagt till antingen attributet aria-label eller title på dessa platser.

Tillgänglighetskrav som inte uppfylls

1.1.1 Innehåll som inte är text

Möjlig att uppfatta: Scrollning i två riktningar

Innehåll som inte är tillgängligt och dess brister

Med 400% förstoring kräver en del av innehållet att man också scrollar horisontellt på skärmen.

Tillgänglighetskrav som inte uppfylls

1.4.10 Skapa en flexibel layout som fungerar vid förstoring eller liten skärm (inofficiell översättning)

Möjlig att uppfatta: Kontrasten i rullgardinsmenyn

Innehåll som inte är tillgängligt och dess brister

Kontrasten mellan kanten och bakgrundsfärgen i rullgardinsmenyn som genereras av den proprietära källkoden är inte tillräcklig.

Tillgänglighetskrav som inte uppfylls

1.4.11 Använd tillräckliga kontraster i komponenter och grafik (inofficiell översättning)

Möjlig att uppfatta: Anpassningsbara mellanrum i text

Innehåll som inte är tillgängligt och dess brister

Vi har inte separat granskat möjligheten till anpassningsbara mellanrum i text. En stor del av texten (det egentliga sökresultatet) hämtas direkt från databasen när man laddar sidan och formatet är definierat i proprietär källkod.

Tillgänglighetskrav som inte uppfylls

1.4.12 Se till att det går att öka avstånd mellan tecken, rader, stycken och ord (inofficiell översättning)

Begriplig: Oväntade förändringar vid inmatning

Innehåll som inte är tillgängligt och dess brister

Ett klick på en knapp eller en länk kan leda till att sökresultatet öppnas antingen i samma eller i ett nytt fönster. Denna funktionalitet är inte testad i sin helhet och anvisningar saknas.

Tillgänglighetskrav som inte uppfylls

3.2.2 Vid inmatning

Begriplig: Identifiering av fel

Innehåll som inte är tillgängligt och dess brister

Programvaran ger felmeddelanden vid inmatningsfel, men funktionalitet är inte testad i sin helhet.

Tillgänglighetskrav som inte uppfylls

3.3.1 Identifiering av fel

Robust: God kodkvalitet

Innehåll som inte är tillgängligt och dess brister

Kodvalidering för största möjliga kompatibilitet är inte gjord. En del av elementen kommer från programvara som delvis består av proprietär källkod och levereras av tredje part.

Tillgänglighetskrav som inte uppfylls

4.1.1 Parsing

Robust: Skräddarsydda komponenters användning i hjälpmedel

Innehåll som inte är tillgängligt och dess brister

Vi har inte separat granskat om användargränssnittets alla komponenters namn och roll samt status, egenskaper och värden som kan anges av användaren tillhandahålls på ett sådant sätt att olika användarprogram, inklusive hjälpmedel, kan extrahera och presentera denna information.

Tillgänglighetskrav som inte uppfylls

4.1.2 Namn, roll, värde

Upptäckte du en tillgänglighetsbrist i vår digitala tjänst?

Beskriv den för oss och vi ska göra vårt bästa för att åtgärda den.

Med ett webbformulär

Ge feedback på Melinda

Per e-post

melinda-posti@helsinki.fi

Tillsynsmyndigheten

Kontakta oss om du vill påtala brister i tillgängligheten på vår webbplats. Det kan ta 14 dagar innan du får ett svar. Om du inte är nöjd med det svar du har fått eller inte får något svar alls inom två veckor kan du lämna in en anmälan om bristande tillgänglighet till Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På regionförvaltningsverkets webbplats finns det beskrivet hur du kan lämna in en anmälan och hur ärendet behandlas.

Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn
https://www.tillganglighetskrav.fi
webbtillganglighet@rfv.fi
telefonnummer växeln 0295 016 000

  • No labels