Aika   22.3.2022 klo 9:00-10:30

Paikka  Zoom -etäkokous

Läsnä  Johanna Vesterinen, pj
           Anne Koivisto
           Sirpa Janhonen
           Esa-Pekka Keskitalo
           Eevaliisa Colb   (poissa)
           Jussi Kärki
           Hannu Markkanen
           Hanna Martikainen


 1. Edellisen kokouksen muistio
  1. Järjestäytyminen
  2. Finnan tilannekatsaus
  3. Ratkaisumallit ja SWOT-analyysit
  4. Viestintä
   Muistio hyväksyttiin ilman muutoksia.

 2. Projektin tilannekatsaus
  1. Projektiryhmä kokoontuu joka torstai 9:15-10:45 + jäsenet
  2. Anne esitteli eri ratkaisumallivaihtoehdot
  3. Airut-hankkeen aikataulusuunnitelma: tarkistuspisteet 31.3. ja 28.4. Anne lähettää erilliset kutsut, kun sisältö tarkentuu.

 3. Ratkaisumallit ja SWOT-analyysit
  Nähtiin etteivät isot ALMA kirjastot ole kiinnostuneita ReShare käyttöönotosta ja sama koskee myös pieniä tieteellisiä KOHA kirjastoja. Erillinen kaukotilausten hallintaohjelmisto nähtiin kuitenkin pitkän aikavälin mahdollisuutena. Tärkeitä kysymyksiä ovat pysytäänkö standardipohjassa vai halutaanko mukaan myös omaa kehitystä ja miten volyymi <>kustannukset kohtaavat? Keskustelimme siitä, edetäänkö asiassa järjestelmä lähtöisesti vai pitäisikö asiaa käsitellä kirjastosektorilla laajemmin (ei tämän projektin asia). ReSharen kehitystyö on tällä hetkellä vahvaa ja siinä on mukana isoja yhteisöjä USA:n puolelta. Palvelinympäristö löytyy myös EU-alueelta. ALMAn ja Kohan puolella on tehty ja tehdään kirjastojärjestelmän kehitystyötä, joka mahdollistaa suorien ISO 18626 muotoisten tilausten välityksen kirjastojen välillä, mutta aikataulukysymykset ovat vielä auki. Muiden järjestelmien osalta ei ole tietoa kehitystyöstä. Artikkelitilausten osalta kaivataan ratkaisua, missä loppuasiakas voi lähettää suoraan tilauksen Varastokirjastolle ja sieltä toimitus suoraan loppuasiakkaalle. Tilaajakirjastoille riittää yhteenvetoraportti tilauksista esim. 1 krt/v. Kopiostoa varten tarvitaan oma raportti. Eevaliisa Colb lähetti omat kommenttinsa, koska oli estynyt osallistumasta.

 4. Riskikartoitus
  1. Esitutkimusprojekti <>Toteutusprojekti, valittu ratkaisumalli puuttuu
  2. Tarkennettua projektisuunnitelmaa toteutuksesta ei ole voinut tehdä
  3. Ulkopuolisten kehitysresurssien tarve – määrärahan riittävyys
  4. Resurssien epäjatkuvuuskohdat

 5. Palvelupolkukartat
  1. Kuvattu 4 eri ILL palvelupolkua: loppuasiakas (monografiat), artikkelit, tilaajakirjastot ja Varastokirjasto. Nämä ohjausryhmälle katselmoitavaksi.
 6. ReShare testausympäristö
  1. Anne sopii palaverin IndexDatan ja ExLibriksen kanssa. Ohjausryhmä hyväksyi testauksen aloituksen. Varastokirjasto hoitaa kustannukset hankerahoituksesta.
  2. Tavoite ympäristö: NRL Koha testiympäristö – ReShare – Alman testiympäristö. Lisäksi nostettiin esiin, voimmeko liittää jonkun muun kirjaston toiseksi ReShare käyttäjäksi testiympäristössä. Pääsisimme testaamaan myös tätä vaihtoehtoa.
  3. Kustannus 2000e testiympäristön asennuksesta ja ylläpidosta, maksu otetaan huomioon toteutuksessa, jos ReShare otetaan tuotantokäyttöön.

 7. Koha IS0 18626 tuen tuotekehitysvaihtoehdot
  1. Kaupallinen kehitys Bywater, PTFS ja BibLibre. Seuraava Kohan hackathon viikolla 13. Andrii Vashchuk osallistuu ja pyrkii selvittämään tarkemmin mitä ollaan toteuttamassa ja millä aikataululla.
  2. HyperNova Oy voisi olla tekemässä jotain kehitystyötä – työtilanteen mukaan onnistuisi huhtikuun puolenvälin jälkeen. Hinta ollut aiemmin 80e /h.
  3. Tuotekehitystarpeet tarkentuvat testauksen kautta. NRL Koha testiympäristö + Finna luvattu asentaa 31.3. mennessä.
  4. Muistettava myös Finnan kehitystarpeet: Varastokirjaston aineiston tiedonhaku ja tilauslomakkeet sekä tilauksen lähetys kaukotilausten hallintaohjelmiin.
  5. Varastokirjasto tarvitsee Kohaan vain lähettävän kirjaston toiminnallisuudet, missä vaiheessa otetaan mukaan tilaajakirjaston ILL toiminnot

 8. Terveiset projektiryhmältä
  1. Keskustelun avaaminen AIRUT-hankkeen toteutustyön nostamisesta yhteisen rahoituksen hankkeeksi OKM:ssä. Tätä asiaa puoltavat Finnan ja Kohan lisääntyvät käyttäjämäärät ja Finnaan yhdistettyjen aineistokokoelmien tehokkaampi ja yhdenvertainen saavutettavuus. Kaupallisten järjestelmien käyttäjillä olisi näin paremmat edellytykset saada uusi kaukotilausten toiminnallisuus käyttöönsä (vrt. Melinda). Jatkamme keskustelua aiheesta seuraavassa kokouksessa.

 9. Muut asiat
  1. Slack palvelun käyttö projektin tiedottamisessa ja asioiden käsittelyssä.
 10. Seuraava kokous
  20.4.2022 klo 11:30-13:00