Mukana: Johanna Vesterinen, Sirpa Janhonen, Anne Koivisto, Ari Ahlqvist, Debra Denault (IndexData), Lynn Bailey (IndexData)

 1. Esittelimme itsemme ja kerroimme hiukan siitä, miksi olemme kiinnostuneita ReShare ohjelmistosta osana AIRUT-hankkeen ratkaisumalleja

 2. Kerroimme, että kävimme viime syksynä läpi heidän demonsa ja siten meillä on jonkinlainen käsitys ohjelmiston toiminnallisuudesta

 3. Olimme pyytäneet selvitystä kustannuksista ja siihen liittyen tarkensimme kirjastosektorin rakennetta Suomessa. Anne lupasi lähettää listauksen käytössä olevista kirjastojärjestelmistä ja verkkokirjastoista Debralle (Lähetetty).
  Arviomme kirjastosektorin rakenteesta Suomessa:
  Yliopistokirjastot 12-13
  Kansalliset kirjastot 2
  Yleiset kirjastot n. 10 kimppaa, joissa keskimäärin 15 kunnankirjastoa
  AMK kirjastoja  n. 10
  Yksittäisiä kunnankirjastoja n. 20
  Erikoiskirjastoja < 10
  Kaukolainatilauksia tulee myös ulkomaalaisilta kirjastoilta!

 4. Kysyimme, onko yhtään ReShare käyttäjää Pohjoismaisissa kirjastoissa? Ei tällä hetkellä. 
  Toteutus pohjautuu osittain Folio järjestelmään ja sillä on eurooppalaisia käyttäjiä. Briteissä yritys, joka kehittä ReShare ohjelmistoa ja IndexData koordinoi tekemistä.

 5. Kysyimme, voisiko Suomella olla oma hosting ympäristö ReSharesta? Tämä on mahdollista. Suosittelivat kuitenkin pilvipalvelun käyttöä (Amazon - AWS), jolloin uusimmat versiot ja toiminnallisuudet ovat aina käytettävissä. Yhteistyölle on olemassa useita eri muotoja. Voidaan olla ns. pienesti mukana ja vain seurata kehitystä tai sitten laajasti osallistua tuotekehitykseen.

 6. Kysyimme kieliversioista (Suomi) ja ne eivät ole kuulemma mikään ongelma.

 7. ISO 18626 standardi on mukana toteutuksessa ja ReSharessa on erillinen työryhmä, joka tekee ehdotuksia tarvittavista muutoksista. Yhteisön jäsenillä on vaikutusvaltaa siihen, kuinka ohjelmistoa kehitetään. Uusia näkemyksiä asioiden ratkaisemiseksi kaivataan ja olisivat kiinnostuneita meidän mukaantulosta.

 8. Halusivat pitää meille esityksen, mutta tässä vaiheessa pyysimme ensin kirjallista materiaalia. Saamme myös jonkinlaisen kustannusarvion jäsenyydestä.

 9. Olivat kiinnostuneita suunnitelmistamme ja aikataulusta. Kerroimme, ettei vielä ole sovittua aikataulua. Kuvasimme eri ratkaisumalleja, mitä olemme miettineet ja ReShare tyylinen eri kirjastosektoreiden yhteinen Open Source kaukotilausten hallintaohjelmisto on yksi niistä.