Tapahtuman tiedot

Milloin: 14.1.2022 klo 9.30-12 (Huom! Muuttunut aika)
Aihe: Tavoite on kehittää kirjaston ydinprosesseja tukevien toimintojen mittareita
Tapahtuman tyyppi: Keskustelutilaisuus
Kohderyhmä: Kirjastojen johtajat ja kirjaston toiminnan kehittäjät
Sektorit: Yleiset, yo-, amk- sekä erikoiskirjastot
Ilmoittautuminen: 4.1.2022 mennessä
Missä: Zoom-etäyhteys (osallistumisohjeet). Linkki lähetetään ilmoittautuneille edeltävänä päivänä.

Annathan palautetta 21.1.2022 mennessä!

Tilaisuuden järjestäjät

  • Markku A. Laitinen, Kansalliskirjasto
  • Jouni Juntumaa, Helsingin kaupunki, kulttuuri- ja vapaa-aika
  • Svetlana Kirichenko, Helsingin yliopisto

Yhteyshenkilö: Markku A. Laitinen markku.laitinen [at] helsinki.fi

Tietoa tilaisuudesta

Webinaari on jatkoa keväällä 2021 pidetylle Kohti uudenlaista mittausta -webinaarille, jonka jälkeen on kokoonnuttu joulukuussa 2021.

Työryhmä on käynyt läpi ja ryhmitellyt webinaarien pienryhmätyöskentelyssä tuotetun materiaalin. Materiaalit ovat aina pohjana seuraavalle webinaarille, jossa aihetta työstetään. Panostus-aiheisen webinaarin jälkeen syvennymme aiheeseen "palvelujen käyttö" perjantaina 28.1.2022.

Kun toimintojen raportointi tai arviointi sisältää paljon tietoa, tulee haasteeksi, miten se voidaan esittää tiiviisti esimerkiksi kirjaston sidosryhmien edustajille. Aika ja tila ovat rajallisia, eikä budjetti- ja tulosneuvotteluissa usein ole tilaa monen indikaattorin esittelylle ja yksittäisten indikaattorien käyttö saattaa antaa vajavaista tietoa – yksittäinen osaindikaattori kertoo usein vain tietystä osasta, joka liittyy suurempaan kokonaisuuteen.

Eräs ratkaisu on koota useasta osaindikaattorista summaindeksi eli komposiitti-indeksi; sen sijaan, että esitettäisiin useita samaan ryhmään kuuluvia indikaattoreita, voidaan niitä laskea yhteen ja muodostaa kokonaisvaltainen kuva seurattavasta asiasta.
  • No labels