AikaKäsiteltävä asia
Q1/2022

Vuosiraportti 2021

Toimintasuunnitelma 2022

Koulutus- ja ohjeistustarjonnan kehittäminen: minkälaista koulutusta ja ohjeistusta tarvitaan?

Highlight report 1/2022

Visiotyö

Q2/2022

Painopistealue 1

Uuden ontologiaeditorin käyttöönottotyön jatkaminen

Highlight report 2/2022

Muuta/mitä: automaattisen kuvailun hyödyntäminen (käytännön demo)

Q3/2022

Painopistealue 2

Finto.fi/Skosmos-kehitys 
YSO, KOKO ym: linkitykset, päivitysnopeus ja laatu

Highlight report 3/2022

Muuta/mitä: monikielisyyden huomioiminen

Q4/2022

Painopistealue 3

Sanastojen päivitysputken virtaviivaistaminen ja sitä kautta päivitystahdin nopeuttaminen

Highlight report 4/2022

Muuta/mitä?

  • No labels