Keväällä 2021 julkaistu tietopaketti Kansallisista toimijatiedoista eli Kantosta on saatavilla nyt myös ruotsiksi. Tietopaketti käännetään kuluvan vuoden aikana myös englanniksi.

Kansalliskirjasto avasi kansallisbibliografian toimijatiedot avoimena datana vuoden 2020 lopussa. Kokonaisuus sai nimekseen Kanto – kansalliset toimijatiedot ja se löytyy osoitteesta https://finto.fi/finaf/fi/. Kantosta löytyvät Suomessa julkaistujen aineistojen tekijänä ja kohteena olevien toimijoiden ohjeelliset nimenmuodot. Kotimaiseen julkaistutuotantoon liittyvien henkilöiden ja yhteisöjen kuvailujen lisäksi Kanto sisältää jonkin verran tietoja ulkomaalaisista henkilöistä ja yhteisöistä.

Toimijakuvailupalvelu on koonnut Kantosta tietopaketin, josta löytyy vastaukset useimmin kysyttyihin kysymyksiin. Tietopaketti Kantosta on nyt käännetty myös ruotsiksi. Tietopaketista löytyy tietoa mm. tietojen käsittelystä, henkilötietojen merkitsemiskäytännöistä sekä tietojen korjaamisesta ja täydentämisestä. Tietosuojaa koskevat vastaukset ovat Tietojen käsittelystä -osiossa.

Tutustu tietopakettiin toimijakuvailupalvelun sivuilla: Tietopaketti Kantosta ja Om Kanto på svenska. Kuluvan vuoden 2021 aikana tietopaketti käännetään myös englanniksi.

Kysymyksiä Kantoon liittyen tai palautetta tietopaketin sisällöstä voit lähettää sähköpostitse osoitteeseen toimijakuvailu-posti @ helsinki.fi.

Informationspaketet om tjänsten för nationella aktörsnamn Kanto är nu tillgänglig även på svenska. Informationspaketet översätts dessutom till engelska i år.

Nationalbiblioteket öppnade aktörsnamnen i nationalbibliografin som öppna data i slutet av år 2020. Helheten fick namnet Kanto – nationella aktörsnamn, och den finns på adressen https://finto.fi/finaf/fi/. Kanto innehåller de riktgivande namnformerna för aktörer som är upphov till eller som behandlas i material som publicerats i Finland. I Kanto finns beskrivningar på personer och sammanslutningar som förekommer i finländska publikationer, men också en del information om utländska personer och sammanslutningar.

Tjänsten för aktörsnamn har sammanställt ett informationspaket om Kanto. I informationspaketet finns svar på vanliga frågor. Informationspaketet har nu översatts till svenska. I informationspaketet finns tilläggsinformation om bland annat behandling av personuppgifter, praxis för införing av personuppgifter i databasen samt om möjligheter att korrigera och komplettera personuppgifter. Svar som gäller dataskyddet finns i avsnittet Behandling av uppgifter.

Ta del av informationspaketet på webbplatsen för tjänsten för aktörsnamn: Tietopaketti Kantosta och Om Kanto på svenska. Informationspaketet kommer att ges ut på engelska under år 2021.

Om du har frågor om Kanto eller respons på informationspaketets innehåll, skicka e-post till adressen toimijakuvailu-posti @ helsinki.fi.

  • No labels