FinELib-konsortio ja Yleisten kirjastojen konsortio kilpailuttavat yhteistyössä elokuvapalvelut yleisille kirjastoille. Syksyn kuluessa kaikilta kilpailutukseen mukaan lähteviltä kirjastoilta tullaan pyytämään sitoutuminen hankintaan sekä tieto elokuvapalveluiden hankinnan ennakoidusta arvosta.

Hankinnan arvon määrittäminen on yksi edellytys kilpailutuksen onnistumiselle.  Järjestämme työpajan hankinnan ennakoidun arvon määrittämiseen to 14.10. klo 13–15. Työpajassa käydään lyhyesti läpi kilpailutusprosessi, mitä kilpailutettavalla elokuvapalvelulla tarkoitetaan, millaisia liiketoimintamalleja palveluntarjoajilla on käytössään, ja miten  hankinnan arvon voi määritellä.

Työpajaan voi ilmoittautua sähköpostilla [email protected] pe 8.10. saakka. Työpaja järjestetään etäyhteydellä Teamsissa ja osallistumislinkki lähetetään ilmoittautuneille.

Elokuvapalvelujen kilpailutus yleisiä kirjastoja varten

Elokuvapalveluiden kilpailutusta varten on perustettu projektiryhmä ja sisältötyöryhmä. Projektiryhmä organisoi kilpailutusprosessia ja sisältötyöryhmä määrittelee hankinnan kohteen ja luo kriteereitä tarjousten arviointia varten.

Työryhmät aloittivat työskentelyn elokuussa ja alustavan aikataulun mukaan hankittavien palvelujen käyttöönotto voisi alkaa keväällä 2022. Aikataulu tarkentuu vielä syksyn 2021 aikana.

Projektin sivut FinELibin ekstranetissä (vaatii kirjautumisen).