Konsortioryhmän työpaja: Käytön tilastot ja analytiikka
Ajankohta:pe 1.10. klo 10–15.15
Työpajamuoto: Etätyöpaja Zoomissa, yhteysosoite on ilmoitettu kutsussa.

Osallistujat (lihavoitu ilmoitusten mukaan)

 • Konsortioryhmän puheenjohtaja: kehittämispäällikkö Matti Sarmela, Valtakunnalliset kehittämispalvelut (varalla kirjastopalvelujohtaja Jouni Pääkkölä, Oulun kaupunginkirjasto)

 • Konsortioryhmän varapuheenjohtaja: yli-intendentti Ismo Malinen, Museovirasto (varalla yli-intendentti Sanna Teittinen (paikalla klo 12:n jälkeen), Kansallismuseo)

 • informaatikko Hanna Saario, Diakonia-ammattikorkeakoulun kirjasto, paikalla klo 11.42 saakka (varalla tietojärjestelmäasiantuntija Minna Kivinen, Hämeen ammattikorkeakoulun kirjasto)

 • kirjastonjohtaja Heli Kautonen, Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran kirjasto (estynyt) (varalla kirjastonjohtaja Johanna Vesterinen, paikalla klo 11.37 saakka, Varastokirjasto)

 • palvelupäällikkö Irma Reijonen, Kansalliskirjasto (varalla palvelujohtaja Johanna Lilja, Kansalliskirjasto)

 • palvelupäällikkö Tiina Jounio, Oulun yliopiston kirjasto (estynyt) (varalla informaatikko Hannu Markkanen, Jyväskylän yliopiston Avoimen tiedon keskus)

 • palvelujohtaja Kristiina Hormia-Poutanen, Kansalliskirjasto, Kirjastoverkkopalvelut 

 • johtaja Päivi Hirvonen, Kansallisarkisto (estynyt) (varalla ylitarkastaja Miia Herrala (estynyt), Kansallisarkisto)

 • apulaisjohtaja Mikko Kuutti, Kansallinen audiovisuaalinen instituutti (varalla vastaava arkistonhoitaja Tommi Partanen, Kansallinen audiovisuaalinen instituutti)

 • arkistonjohtaja Kristina Linnovaara, Svenska litteratursällskapet i Finland r.f. (varalla IT-palveluasiantuntija Tuomas J. Alaterä (ap), Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto)

 • erikoistutkija Hanna-Leena Paloposki, Kansallisgalleria (varalla amanuenssi Siina Hälikkä, Kansallisgalleria)

 • tutkija Aki Pohjankyrö, Helsingin kaupunginmuseo (varalla erikoissuunnittelija Kimmo Kestinen, Työväenmuseo Werstas)

 • arkistopäällikkö Elina Selkälä, Yle arkisto (estynyt) (varalla kehityspäällikkö Lauri Saarikoski (estynyt), Yle arkisto)

 • tutkija Jessica Parland-von Essen, Open Knowledge Finland (varalla toiminnanjohtaja Tarmo Toikkanen, Open Knowledge Finland)

 • GLAM-vastaava Tove Ørsted, WikimediaSuomi (varalla wikiteknikko Kimmo Virtanen, WikimediaSuomi)
 • kehittämispäällikkö Tero Huttunen, opetus-ja kulttuuriministeriö (estynyt) (varalla opetusneuvos Jonna Korhonen, opetus-ja kulttuuriministeriö)

Kutsutut asiantuntijat

 • tietojärjestelmäpäällikkö Bjarne Beckmann, Kansalliskirjasto (pysyvä asiantuntija)
 • johtava viestinnän asiantuntija Heidi Mustajoki, Kansalliskirjasto 
 • johtava käytettävyyssuunnittelija Riitta Peltonen, Kansalliskirjasto 
 • kehittämispäällikkö Erkki Tolonen, Kansalliskirjasto (pysyvä asiantuntija)
 • johtava palvelusuunnittelija Maria Virtanen, Kansalliskirjasto (pysyvä asiantuntija)
 • suunnittelija Anne Järvinen, Kansalliskirjasto (sihteeri)
 • koulutussihteeri Laura Lipponen, Kansalliskirjasto (etäyhteystekniikka)

Taustamateriaalia 

Ohjelma


Työpajapäivän ohjelma
Ohjelmaa täydennetään 1.10. saakka.
Klo (ajat alustavia)Aihe

9.45–10.00 

Tekniikan testaus: yhteydet, mikrofonit ja työpajassa käytettävän Mural-työkalun kokeilu


10.00–10.50 

Alustuksia – osa 1: Taustoitusta

11.08-11.11
Tauko
10.55-11.35 

Alustuksia – osa 2: Katsaus Finna-raportteihin 

 • Valitut palat tämän vuoden raporteista / Riitta Peltonen 
  • Käyttäjäkysely 2021 
  • Trendiraportti 2020 (=käyttötilastoraportti) 
  • Luokkahuoneen 1.10.2019–31.7.2020 käyttötilastoraportti 
 • Mikä on toiminut hyvin ja missä taas näemme olevan merkittävästi haasteita? / Riitta Peltonen 
 • Keskustelua raporteista 

(kalvot)

11.35–12.15

Työskentelyä: Millaista tilastodataa olisi tärkeää raportoida? (vaikuttavuuden javaikutusten osoittaminen ULOSpäin)

Työskennellään yhden pohjan äärellä (ei jakaannuta ryhmiin)

 • Siirtyminen työpohjaan ja ohjeet 5 min
 • Hiljainen työskentelyn vaihe, kaikki listaavat pohjaan ajatuksiaan 10 min 
  • Mitä lukuja tyypillisesti sektorillanne tarvitaan raportointiin?
  • Onko jotain mitä haluaisitte raportoida, mutta nykyinen Finnan tilastointidata ei tarjoa mahdollisuutta siihen?
  • Intressiryhmät/Ei-aineistontarjoajat: Mitä näkisitte tärkeänä, että Finna tai Finnan aineistontarjoajat sisällyttäisivät raportteihinsa?
 • Keskustelu: Mitä perustarpeita raportointi asettaa tilastoinnille ja nouseeko raportointiin liittyviä kehitystarpeita tilastoinnille? 20min 
12.30–13.15 Lounastauko  
13.15–14.10 

Ryhmätyöskentelyä: Millaisten lukujen seuraaminen on tärkeää toiminnan kehittämisen kannalta? (OMAAN toimintaan vaikuttaminen)

Jakaudutaan 4 pienryhmään 

 • Ryhmätöiden ohjeistus ja jakautuminen ryhmiin 5 min 
 • Hiljaisen työskentelyn vaihe – kaikki kirjaavat ajatuksiaan ylös ryhmän työpohjaan 10–15 min 
  • Mitä Finnan tilastoja jo hyödynnätte toimintanne kehittämisessä?  
  • Mitä tilastoja olette toivoneet, että Finna tarjoaisi, jotta voisitte kehittää toimintaanne sektorilla sen pohjalta? tai reagoida paremmin/nopeammin asioihin? 
  • Mitä digitaalisen palvelun mittaaminen ylipäätään tarkoittaa sektorillanne tulevaisuudessa? Näettekö, että sektorinne toiminnassa on uusia teemoja, joiden myötä nousee uusia toiveita tilastoinnille? Onko näköpiirissä uusia trendejä?
  • Intressiryhmät/Ei-aineistontarjoajat: Mitä digitaalisen palvelun mittaaminen ylipäätään tarkoittaa tulevaisuudessa? Minkä lukujen seuraamista toivoisitte Finnan / Finna-aineistontarjoajien hyödyntävän toimintansa kehittämisessä?
 • Keskustelu 40–45 min 
  • Tunnistetaan nykyisistä tilastoista kaikkein tärkeimmät asiat, jotka tärkeimpiä toiminnan kehittämiselle sektoreillanne 
  • Keskustelkaa toiveista Finna tilastoille tai tulevaisuuden tarpeista, ja nostakaa esiin niistä kaikkein tärkeimmät kehityskohteet (ja liittäkää mukaan perustelu, miksi juuri nämä)
14.10–14.15 Tauko 
14.15–15.10 

Ryhmätöiden purku ja keskustelu 

Tunnistetaan yhdessä tärkeimmät kehityskohteet 

15.10–15.15 Lopetus 
 • No labels