FinELib-konsortion uuden palveluvision johtoajatus on avoimuus ja yhteistyö suomalaisen tutkimuksen ja oppimisen menestystekijänä. Laajan konsortion säilyminen on erittäin tärkeää suomalaisen tieteen ja tutkimuksen mahdollistajana. Tiedejulkaisemisen avoimuuden lisääminen, ketterän yhteistyön vahvistaminen ja uusien, innovatiivisten ratkaisujen löytäminen ovat tulevaisuudessa toiminnan keskiössä, kun tähdätään kohti entistäkin parempaa konsortiota.

Rakentavasti päämääriin

Tavoitteiden saavuttamiseen tarvitaan koko konsortion kesken käytävää avointa ja rakentavaa keskustelua. Konsortiolle on ensiarvoisen olennaista, että myös neuvotteluja käydään yhdessä, jotta takana on neuvotteluvoimaa ja voidaan saavuttaa kustannussäästöjä. Jäsenorganisaatiot kokevat asiakaskyselyn perusteella FinELib-toimiston tarjoamat palvelut hyödyllisinä, helppokäyttöisinä ja toimintavarmoina. Positiivinen palaute FinELib-toimiston toiminnasta tukee hedelmällisen yhteistyön jatkumista. Palveluvisio puolestaan tarjoaa vakaan perustan yhteisten tavoitteiden toteuttamiselle

Tasapuolisesti yhdessä

Ilman yhteistyötä aineistojen hankinta olisi yksittäisille organisaatioille paljon työläämpää ja vaikeampaa. Ei kuitenkaan riitä, että yhteistyöllä säästetään merkittävästi organisaatioiden työpanosta lisenssineuvotteluista - on muistettava kiinnittää erityistä huomiota myös siihen, että kaikkia jäsenorganisaatioita kuunnellaan tasapuolisesti. Esimerkiksi organisaation koko tai sektori ei saa aiheuttaa taloudellista estettä konsortiotilauksiin osallistumiseen.

Toinen toisiamme kuunnellen

Konsortion jäsenten ja FinELib-toimiston välinen molempiin suuntiin tapahtuva viestintä on tärkeässä roolissa. FinELib-toimisto toivoo ja pyytää palautetta, jonka avulla toimintaa saadaan kehitettyä jäsenorganisaatioiden haluamaan suuntaan. Konsortion toiminnasta viestitään eri kanavissa monipuolisesti ja selkeästi, jotta informaatio saadaan välitettyä jokaiselle jäsenorganisaatiolle sopivimmalla tavalla. Verkkosivuilla tapahtuvan uutisoinnin ja aineistoneuvotteluwebinaarien lisäksi järjestetään erilaisia tilaisuuksia liittyen yksittäisiin teemoihin tai aineistoihin.

Yhteisöllisesti toimien

Suuntaviivat tulevalle toiminnalle on visioitu yhteisissä työpajoissa, joiden tuloksena FinELib-toimisto on alkanut toteuttaa sovittuja projekteja yhdessä jäsenorganisaatioiden kanssa. Näitä ovat mm. neuvottelut laadukkaista vaihtoehtoisista avoimista julkaisukanavista tutkijoille, pyrkimys ammattilehtien avoimuuden lisäämiseen ja aineistojen valinta- ja hankintaprosessin uusiminen vastaamaan paremmin konsortion jäsenten tarpeita.

Palautteesta voimaa ammentaen

Konsortion jäsenten tutkijoilta ja muilta loppukäyttäjiltä sopimuksista ja esimerkiksi avoimesta julkaisemisesta saatu palaute kannustaa konsortiota siinä tärkeässä työssä, jonka avulla yhdessä voimme taata edellytykset laadukkaalle tutkimukselle:

”Kiitos avusta – ja uurastuksesta näiden diilien kanssa”

”I love to do science in Finland”

”Hienoa, että tämä [avoin julkaiseminen] järjestyi. Olisi ollut harmillista, jos olisi jäänyt mahdollisuus käyttämättä.”

”Tämä maksuton OA mahdollisuus on meille tutkijoille ja tutkimukselle erinomainen asia.”

 “I was really happy to read that FinELib provides the [APC] coverage.”

“Tämäpä [avoimen julkaisemisen maksuttomuus] iloinen uutinen!”

”Tämä open-access homma on todella hyvä käytäntö. Ja erityisesti se, että FinELIB onnistui saamaan suht laajat kiintiöt kustantajille – huikea saavutus!”