Aika: 27.5.2021 klo 13.05–15.01
Paikka: Microsoft Teams -etäkokoustila
Osallistujat: Ilkka Haataja (Taideyliopiston kirjasto, Sibelius-Akatemia), Ilona Heinonen (Tampereen kaupunginkirjasto), Jaska Järvilehto, puheenjohtaja (Helsingin Konservatorion kirjasto), Anna Kanerva Lamppu (Metropolia Ammattikorkeakoulun kirjasto), Tapani Moisio, sihteeri (Kansalliskirjasto), Johanna Parviainen (Kirjastopalvelu), Anu Sormunen (Jyväskylän kaupunginkirjasto), Tommi Viitamies (Helsingin kaupunginkirjasto)

Muistio

1. Ajankohtaista

1.1. Kommentit paikan kuvailun RDA-linjauksiin

 • Todettiin, että Muusalla ei ole tällä hetkellä kommentoitavaa paikan kuvailun linjauksiin uudessa RDA Toolkitissä.

1.2. Sovellusohjeet kokoavan sivuston perustaminen

Uuden, kuvailuohjeet kokoavan sivuston perustamista valmisteleva työryhmä kokoontui 25.5.2021.

Asiaa puidaan seuraavan kerran kuvailuryhmien puheenjohtajien kokouksessa 3.6.2021.

1.3. Lauluääni- ja kuorotermien muutokset LCMPT:ssä

LCMPT-sanastoon on tehty lauluääni- ja kuorotermeihin liittyviä muutoksia.

 • Käytiin muutokset läpi ja arvioitiin niiden mahdollisia vaikutuksia SEKOon.
  • Termeillä baritoni, basso, kontratenori ja tenori on tällä hetkellä alakäsitesuhde mieslauluääneen. Muusa päätyi poistamaan kyseisen suhteen käsitteiden välillä.

2. Kuvailukysymykset

2.1. Kohderyhmän merkintä

Kohderyhmä tallennettiin aiemmin 650-kenttään ketjuna, esimerkiksi naislaulajille tarkoitettu populaarimusiikin laulukokoelma: 650$alaulajat$xnaiset.

On tullut myös uusi termi: naislaulajat.

Nämä kuuluisivat 385-kenttään (kohderyhmän ominaisuudet). Mitä termejä pitäisi käyttää? Kahta termiä (kenttä on toistettava) laulajat + naiset vai tarkempaa termiä naislaulajat?

laulajat: (onko oikeat $m ja $n koodit)
385 ## $m Ammatti/harrastus $nocc $a laulajat $2yso/fin $0http://www.yso.fi/onto/yso/p2352

naiset: (onko oikeat $m ja $n koodit)
385 ## $m Sukupuoli $ngdr $a naiset $2yso/fin $0http://www.yso.fi/onto/yso/p16991

Jos käytetään termiä naislaulajat, kooditetaanko se samalla tavalla kuin laulajat?

385 ## $m Ammatti/harrastus $nocc $a naislaulajat $2yso/fin $0http://www.yso.fi/onto/yso/p29862

Finto:ssa on myös mieslaulajat ; lapsilaulajille, nuorisolaulajille ja vanhuslaulajille ei ole (onneksi?) termiä.

Vai riittääkö (nuottien) kohderyhmän kuvailussa pelkkä ikä tai sukupuoli, onko ammatti/harrastus [occ] turha?

 • Vastaus: Nuottien kohderyhmäksi riittää sukupuoli tai ikäryhmä. Ammatti/harrastus ei ole tarpeen, koska nuottijulkaisun voi katsoa olevan oletusarvoisesti suunnattu musiikin esittäjille.
 • Lisätään esimerkki musiikinkuvailun sovellusohjeeseen.

2.2. Esittelysanat, joita ei lueta osaksi nimekettä

(Yleisessä) MARC 21 -ohjeessa:

245 - Nimeke- ja vastuullisuusmerkintö (ET)

Esittelysanat, joita ei lueta osaksi nimekettä

Esittelysanoja, jotka on tarkoitettu johdannoksi ja joita ei ole tarkoitettu osaksi nimekettä, ei merkitä.

ESIMERKKI

EI: 245 00 ‡a Disney presents ...
EI: 245 00 ‡a Suomi-Filmi esittää ...

Mitenkä tätä pitäisi tulkita esimerkiksi ”Hal Leonard”- tai ”Mel Bay” -tyyppisissä nuottijulkaisuissa? Onko nämä ilmaisut ”esittelysanoja” vai ovatko osa nimekettä? Yleensä aloittavat nimekkeen.

245$a Hal Leonard drumset method

Monesti tuo ”Hal Leonard” -merkintä on eri kokoisella fontilla, ja kannessa erilaisella pohjavärillä (nimiösivulla harmaalla pohjavärillä).

Sitten on mm. ”Berklee Press” -nuotteja, joissa myös on nuotin yläkulmassa (logotyyppisesti) ”Berklee Press”, mutta nimeke typografisesti aseteltu niin, että ”Berklee” on selkeästi osa nimekettä:

245$a Berklee jazz drums

 • Vastaus: Esittelysanat tunnistaa verbistä, kuten em. "presents", "esittää" tms. Jos tällaista ei ole, on tapauskohtaisesti ratkaistava, onko toimijan nimi kiinteä osa nimekettä.

3. RDA-linjaukset

RDA Toolkitistä julkaistiin uusi päivitys 6.4.2021. Merkittävimmät muutokset koskevat erityisten teostyyppien auktorisoitujen hakutietojen sekä ensisijaisten nimekkeiden (ns. pseudoelementtien) siirtämistä varsinaisten RDA-ohjeiden yhteydestä Resources-välilehden Community resources -alueelle lisättyyn Community refinements -osioon. Tämä koskee myös musiikkiteoksen ja -ekspression auktorisoidun hakutiedon sekä ensisijaisen nimekkeen ohjeita. Siirretyt ohjeet eivät ole jatkossa virallisia RDA-ohjeita vaan "Anglo-American legacy instructions".

Tehtyjen muutosten johdosta on mietittävä, miten musiikkiteoksen ja -ekspression auktorisoidun hakutiedon sekä ensisijaisen nimekkeen linjaukset hoidetaan jatkossa. Vaihtoehtoja ovat ainakin seuraavat:

 • jatketaan linjausten ylläpitoa siirrettyjen ohjeiden yhteydessä
 • tehdään kaikki musiikkiteoksia koskevat linjaukset varsinaisten RDA-elementtien yhteyteen
 • lisätään Community refinements -osioon suomalaisia käytäntöjä vastaava ohjeistus.
 • Muusa seuraa Community resources -alueen kehittymistä. Mikäli alueelle tulee jatkossa mahdollisuus esim. suomalaisten tarkennettujen ohjeiden lisäämiselle, näin voidaan tehdä musiikkiaineisto-ohjeidenkin osalta.

4. Seuraavat kokoukset

Sanastokokous 17.6.2021 klo 10–11

Varsinaiset kokoukset

 • Syyskaudella varsinaiset kokoukset pidetään jokaisen kuukauden ensimmäisenä keskiviikkona klo 13–15:
  • 1.9.
  • 6.10.
  • 3.11.
  • 1.12.


 • No labels