Tarpeen kuvaus

Koha-yhteeenliittymän pääkäyttäjäverkostossa on keskusteltu tavoista saada aineiston tilaustiedot toimittajien verkkokaupoista suoraan Kohaan. Lisäksi pitää ottaa huomioon Melinda - hankintatietueen pitäisi syntyä sinne ja replikoitua Kohaan.

Ratkaisumalleja

Esillä on ollut kaksi lähestymistapaa:

Pääkäyttäjäverkoston kokouksessa 6.5.2021 on sovittu muodostettavan hankinta-asiantuntijoiden ryhmä, jonka tehtävänä on selvittää lähemmin ratkaisumallien toimivuutta. KK:n Koha-toimisto kokoaa ryhmää. Kirjastoja on pyytetty esittämään sopiviksi katsottavia asiantuntijoita Ari Ahlqvistille.

Hankinnan selvittelyryhmä

Jäsenet (toistaiseksi)

 • Katariina Hanhisalo XAMK
 • Johanna Miettunen Haaga-Helia
 • Matias Laurila Haaga-Helia
 • Päivi Toivanen Haaga-Helia
 • Harri Ahonen KK
 • (Riitta Pulkkinen) Mikko Komulainen  KK
 • Ari Ahlqvist KK (koollekutujana)

Palaverit

2021-05-27 10 - 11

Etäyhteydellä, kaikki jäsenet osallistuivat.

Pohjustukseksi ratkaisujen pintapuolista vertailua


Plugin

EditXNykytila Kohassa
Melinda-yhteys

Hakee LIBRIS XL:stä tietueelle ID:n / tietueen

Saadaanko Plugin toimimaan Melindan kanssa vastaavasti?

Välittäjältä tietue omaan kantaan - pitääkö kopioida Melindaan?bibliografinen tietue tehdään Melindaan (kopioidaan tarvittessa muualta)
Välittäjät nytAdlibrisBooky, Suomen kirjastopalvelu, Kirjavälitys


Nykytila

 • Melindasta replikoitunut tietue lisätään EDI-tietueeseen
 • bib-tietue saadaan Melindasta/Bookwherestä
 • KK käyttää EDI-tilauksia - ei tarvitse käydä välittäjän kaupassa muuta kuin katsomassa hinnat
 • muut eivät käytä EDIä
 • KK-käyttää erillisiä varastotietueita, muista ainakaan kaikki eivät

Yhteysratkaisujen edut

 • Hankintatiedot (ml. hinta) tulevat Kohaan
 • EditX: monografiasarjojen jatkotilaukset automaattiseti käyttöön

Tarkistettavia

 • Melinda-yhteys
 • mahdollisuus laskutukseen kirjakauppayhteyden kautta vai ei?
 • Kohassa ei laskua samassa mielessä kuin Voyagerissa - syntyy tilauksen yhteydessä, vastaanotto ja lasku sidottu toisiinsa
 • Tarjoaa mahdollisuuden kuitenkin esim. tieteenalojen rahankäytön seurantaan. Seurantatilit voi tehdä myös EditX-ratkaisussa.

Seuraavaksi:

Ari pyrkii selvittämään juhannukseen mennessä Melinda-väen kanssa mahdollisuudet saada tarjolla olevat uudet ratkaisut toimimaan yhteen Melindan kanssa. Tavoitetila: hankinnassa käytettävä bib-tietue saadaan hankinnan yhteydessä Melindaan, josta se replikoituu paikalliskantaan, johon välittäjän järjestelmä toimittaa automaattisesti muut hankinnan tiedot.


Ryhmä kutsutaan koolle tämän jälkeen. Tällä sivulla olevia tietoja itse kukin täyedentäköön. Selvittelyä on alasivulla.

2021-09-02

Etäyhteydellä:

 1. Minttu Hurme asiantuntijana
 2. Ari Ahlqvist
 3. Päivi Toivanen
 4. Matias Laurila
 5. Johanna Miettunen
 6. Inkeri Hakulinen
 7. Katriina Hanhisalo

Käytiin läpi hankintaratkaisujen käyttöä ja Melindan manuaalista päivittämistä. Havaittuja ongelmia

 1. Venkslaaminen järjestelmien välillä vie paljolti hankinta-automatiikan hyödyt - sotkee nykyisiä työketjuja
 2. Kotimaisista hankittavista kirjoista usein ennakkotietue Melindassa, ulkomaisista yleensä ei
 3. Saataisiinko koodattua automaatti, joka viesi hankinnan tuottaman minitietueen Melindaan, jossa REST-API hoitaisi yhdistämisen mahdollisesti jo olemassa olevaan tietueeseen
  1. TäTin ratkaisu tietueen työntämisestä Melindaan?
  2. Melindan tekemä paikalliskantojen haravointi?
  3. manuaalisesti voitaisiin myös poimia minitietue Melindaan Alephilla Kohasta (SRU?)
 4. EditX-ratkaisun hinnoitelu?
  1. tutkitaan testausmahdollisuus Koha3:ssa

2021-09-03

Jatkokokous eri osallistujin etäyhteydellä:

 • Riitta Pulkkinen
 • Johanna Miettunen
 • Päivi Toivanen
 • Inkeri Hakulinen
 • Ari Ahlqvist

Käytiin läpi edellispäivän keskustelun tuloksia

 • testipalvelimelle pyritään saamaan maksuton testiyhteys
 • nykyisissä sopimuksissa ei välttämättä EditX -vaatimusta
 • Johanna tutkii esihenkilönsä kanssa, saadaanko Suomen Kirjastopalvelun kanssa testi pystyyn
 • Inkeri koettaa kysellä EditX-ratkaisusta Bookylta keskiviikkona
 • kokoonnutaan tarkastelemaan etenemistä pe 10.9. 11-12

2021-09-10

Etäyhteydellä:

 • Katariina Hanhisalo XAMK
 • Johanna Miettunen Haaga-Helia
 • Matias Laurila Haaga-Helia
 • Päivi Toivanen Haaga-Helia
 • Harri Ahonen KK
 • Riitta Pulkkinen KK
 • Inkeri Hakulinen KK
 • Ari Ahlqvist KK (koollekutujana)

Pohjustukseksi:

Alla yhteenveto tämän hankkeen tilanteesta. Se on esitelty Koha-yhteenliittymän kokouksessa 6.9.2021.

Keskustelua Melindan kanssa automatiikan mahdollisuuksista Melindan päivittämisestä hankintatietueen saapuessa Kohaan on jatkettu.

Keskustelu

 • Melinda-automatiikan mahdollisuuksien rajat käytiin läpi
  • käytännössä Melindassa ei resursseja haravoinnin rakentamiseen
  • jäljelle jää Koha-Suomen mallin mukainen tietueiden toimittaminen Melindaan
 • Inkeri & Booky: EditX-testauksen aikaan saaminen ei vielä edistynyt
 • Booky groupin kanssa pitäisi saada kuitenkin EditX toimimaan
 • H-H & Kirjastopalvelu: ei kysytty pyydetty testiratkaisua - Johanna pyytää
 • Pyydetään Koha-kehittäjiltä EditX:n virittämistä Koha3:lle
 • Viestitään asioiden edistymisestä - Ari kutsuu koolle etenemisen mukaan

2021-12-14

Etäyhteydellä:

 • Katariina Hanhisalo XAMK
 • Johanna Miettunen Haaga-Helia
 • Matias Laurila Haaga-Helia
 • Päivi Toivanen Haaga-Helia
 • Harri Ahonen KK
 • Mikko Komulainen  KK
 • Inkeri Hakulinen KK (pääkäyttäjäverkoston vetäjänä)
 • Ari Ahlqvist KK (koollekutsujana)
 • Minttu Hurme KK (asiantuntijana)

kirjastojen ja aineiston toimittajien tilanne

 • suostuuko kukaan testikannan käyttöön
 • mitkä kaikki kirjastot haluavat käyttää EDItX:ää (tai plugin-ratkaisua) ja keiden toimittajien kanssa
 • Haaga-Helia voi kokeilla Kirjastopalvelun kanssa mieluiten suoraan tuotantopalvelimelle

Koha-toimiston tilanne

 • EDItX- (ja Koha-plugin) -ratkaisut odottavat Kohan syyspäivityksen loppuun saattamista

Melinda-tilanne

 • Periaatteessa kaksi mahdollisuutta Kohaan tulleen hankintatietueen toimittamiseksi Melindaan jatkotyöstöä varten
  • Koha-Suomen tietueiden toimitustapa https://tiketti.koha-suomi.fi/projects/koha-suomen-dokumentaatio/wiki/KohaSuomiServices-mikropalvelu
   • yhteys paikallisesta Kohasta suoraan Melindaan
   • säätötarve: eri ympäristö, eri Koha
   • Koha-Suomen käyttötapaus kuvailijalähtöinen
   • tietueen työntäminen käsin Melindaan mahdollinen
   • varastotietueen teko tilauksen yhteydessä
   • ero nykyiseen: tilaustietueen poimintavaihe jää pois
   • tämä malli sopii esim. Haaga-Helian prosessiin, mutta ei välttämättä esim. KK:n
  • OAI-PMH -haravointi
   • Melinda haravoisi automaattisesti käytetyllä haravointisetillä
   • ei suoraa toiminnallisuutta olemassa vielä ei tuonnin hallintaan eikä poimintaan
 • Kumpikin ratkaisu käy, tehdään se, mikä helpommin saadaan aikaan

Päätös

 • Haaga-Helia ryhtyy toimeen Kirjastopalvelun kanssa EDItX:n pystyttämiseksi
 • KK:n kehittäjät ryhtyvät pystyttämään Melinda-yhteyttä, kun muilta toimilta ehtivät
 • Varmistettava EDI:n ja EDItX:n toimvus samassa Kohassa eri välittäjien kanssa ilman ongelmia
 • Palataan asiaan ensi vuonna.

Tilannekatsaus 30.9.2022 ja seuraavat askeleet EditX-tiimoilta

Haaga-Helia pystyttää EditX-ratkaisun ensin Kirjastopalvelun kanssa. Alettu hommiin 9/2022. Tehty Kiwiin alasivu EditX-ratkaisun pilotointi Haaga-Heliassa, jossa päivitämme projektin kuulumiset.

 • No labels