FinELibin palveluvision yhtenä tavoittena on monipuolinen ja ketterä aineistohankinta. Konsortion aineistovalinnan kehittämistyö tehdään Aineistovalinnan uudistaminen -projektissa, joka toteutetaan työryhmätyöskentelynä.

Projektin tavoitteina on

  • ketterän menettelyn kehittäminen uusien aineistojen valitsemiseksi konsortiolle
  • uudentyyppisten aineistojen (esim. äänikirjat, videot, verkkokurssit, oppimisympäristöt) saaminen konsortioon sekä
  • uusien aineistojen valintaan ja tarjontaan liittyvän viestinnän ja tiedonkulun kehittäminen.


Ryhmän työskentely tapahtuu etänä verkkokokousten avulla. Ensimmäinen kokous pyritään järjestämään kesäkuussa 2021 ja muut kokoukset (2-3 kpl) syksyn 2021 aikana.

Projektin työryhmään ovat tervetulleita kaikki uuden aineistovalintaprosessin suunnittelusta kiinnostuneet konsortion jäsenet.


Lue lisää:

Projektin sivu ja ilmoittautumisohjeet FinELibin ekstranetissä
FinELib-konsortion palveluvisio 2025