Finnan konsortioryhmän kokous 2/2021

Aika: perjantai 7.5.2021 klo 10–13

Paikka: Etäyhteys, Zoom-linkki kokouskutsussa.
Etäyhteysohje Zoomille. Tekniikkaa voi testata ennen kokousta klo 9.45–10.00.

Osallistujat:

 • Konsortioryhmän puheenjohtaja: kehittämispäällikkö Matti Sarmela, Valtakunnalliset kehittämispalvelut (varalla kirjastopalvelujohtaja Jouni Pääkkölä, Oulun kaupunginkirjasto)

 • Konsortioryhmän varapuheenjohtaja: yli-intendentti Ismo Malinen, Museovirasto (varalla yli-intendentti Sanna Teittinen, Kansallismuseo)

 • informaatikko Hanna Saario, Diakonia-ammattikorkeakoulun kirjasto (varalla tietojärjestelmäasiantuntija Minna Kivinen, Hämeen ammattikorkeakoulun kirjasto)

 • kirjastonjohtaja Heli Kautonen – estynyt, Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran kirjasto (varalla kirjastonjohtaja Johanna Vesterinen, Varastokirjasto)

 • palvelupäällikkö Irma Reijonen, Kansalliskirjasto (varalla palvelujohtaja Johanna Lilja, Kansalliskirjasto)

 • palvelupäällikkö Tiina Jounio, Oulun yliopiston kirjasto (varalla informaatikko Hannu Markkanen, Jyväskylän yliopiston Avoimen tiedon keskus)

 • palvelujohtaja Kristiina Hormia-Poutanen, Kansalliskirjasto, Kirjastoverkkopalvelut 

 • johtaja Päivi Hirvonen, Kansallisarkisto – estynyt (varalla ylitarkastaja Miia Herrala, Kansallisarkisto – estynyt)

 • apulaisjohtaja Mikko Kuutti, Kansallinen audiovisuaalinen instituutti (varalla vastaava arkistonhoitaja Tommi Partanen, Kansallinen audiovisuaalinen instituutti)

 • arkistonjohtaja Kristina Linnovaara, Svenska litteratursällskapet i Finland r.f. (paikalla (varalla IT-palveluasiantuntija Tuomas J. Alaterä, Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto)

 • erikoistutkija Hanna-Leena Paloposki, Kansallisgalleria (varalla amanuenssi Siina Hälikkä, Kansallisgalleria)

 • tutkija Aki Pohjankyrö, Helsingin kaupunginmuseo  (varalla erikoissuunnittelija Kimmo Kestinen, Työväenmuseo Werstas)

 • arkistopäällikkö Elina Selkälä, Yle arkisto (varalla kehityspäällikkö Lauri Saarikoski, Yle arkisto)

 • tutkija Jessica Parland-von Essen, Open Knowledge Finland (varalla toiminnanjohtaja Tarmo Toikkanen, Open Knowledge Finland

 • GLAM-vastaava Tove Ørsted  GLAM-koordinaattori Susanna Ånäs, WikimediaSuomi (varalla wikiteknikko Kimmo Virtanen, WikimediaSuomi)
 • kehittämispäällikkö Tero Huttunen, opetus-ja kulttuuriministeriö (varalla opetusneuvos Jonna Korhonen, opetus-ja kulttuuriministeriö)

Kutsutut asiantuntijat

 • tietojärjestelmäpäällikkö Bjarne Beckmann, Kansalliskirjasto (pysyvä asiantuntija)
 • palvelusuunnittelija Susanna Eklund (esittelijä kohdassa 6)
 • johtava viestinnän asiantuntija Heidi Mustajoki, Kansalliskirjasto (esittelijä kohdassa 7)
 • tietoasiantuntija Piia Naukkarinen (esittelijä kohdassa 3)
 • johtava käytettävyyssuunnittelija Riitta Peltonen, Kansalliskirjasto (esittelijä kohdassa 4)
 • kehittämispäällikkö Erkki Tolonen, Kansalliskirjasto (pysyvä asiantuntija)
 • johtava palvelusuunnittelija Maria Virtanen, Kansalliskirjasto (pysyvä asiantuntija, esittelijä)
 • suunnittelija Anne Järvinen, Kansalliskirjasto (sihteeri)

ASIALISTA


1.  Kokouksen avaaminen, osallistujien toteaminen, asialistan hyväksyminen ja jäsenen vaihtuminen

Esittely
Puheenjohtaja avaa kokouksen ja toteaa osallistujat. Asialista hyväksytään. Kokouskutsun lähettämisen jälkeen Wikimedia Suomi on ilmoittanut konsortioryhmän jäsenen vaihtumisesta. Susanna Ånäsin tilalle sijaan jäseneksi tulee Tove Ørsted 7.5. alkaen ja Kimmo Virtanen jatkaa varajäsenenä.

Esitys 
Avataan kokous, puheenjohtaja toteaa osallistujat ja hyväksytään asialista. Todetaan edellisen kokouksen muistio. Vahvistetaan jäsenen vaihtuminen.

2. Korkeakoulukirjastojen sopimusmuutokset (päätösasia)

Esittely
Maria Virtanen esittelee Finnan palvelusopimuksen liitteiden muutokset, muutoksesta tulleet kommentit ja vastaukset kommentteihin. Kommentoinnin päätyttyä toteutetut muokkaukset sopimusdokumentteihin erottuvat tämän asialistan liitteissä 6–7 punaisella.

Taustamateriaali: Korkeakoulukirjastojen muuttuvat sopimusliitteet 2021 (linkki Finnan asiakaswikiin)

Liite 1: Korkeakoulukirjastojen sopimusmuutokset (esityskalvot)

Liite 2: Kommenttikierroksen tulokset.pdf

Liite 3: Finnan palvelusopimus muutosliite 1a.pdf

Liite 4: Finnan palvelusopimus muutosliite 1b.pdf

Liite 5: Finnan palvelusopimus muutosliite 1c.pdf

Liite 6: Finnan palvelusopimus liite 6a keskitetty indeksi.pdf

Liite 7: Finnan palvelusopimus liite 6b keskitetty indeksi.pdf

Esitys 
Hyväksytään esitetyt muutokset.

3. Finna Tutkijasali, tilannekatsaus

Esittely
Piia Naukkarinen esittelee Finna Tutkijasalin tilannetta ja pitää demon.
Liite 8: Tutkijasali – tilannekatsaus.pdf

Esitys 
Tiedoksi ja keskusteltavaksi.

4. Finna ja kuratointi

Esittely
Riitta Peltonen kertoo kuratoituihin aineistoihin liittyvistä kehitystoiveista.
Liite 9: Finna.fi ja kuratointi - tilannetiedote konsortiotryhmälle toukokuu 2021.pptx

Esitys
Tiedoksi.

5. Finna ja yleisten kirjastojen digimediahanke

Esittely
Matti Sarmela esittelee
yleisten kirjastojen digimediahanketta.
Liite 10: digimediapalveluhanke_sarmela.pdf

Esitys
Tiedoksi.

Tauko 10 minuuttia

6. Kestävä kehitys ja digitaalinen palvelutuotanto

Esittely
Susanna Eklund kertoo Kansalliskirjastossa aloitetusta kestävän kehityksen työstä. Mitä tämä jatkossa tarkoittaa Finnan kannalta? Finnan konsortioryhmän jäseniä on ennakkoon pyydetty valmistautua kertomaan oman organisaationsa kestävän kehityksen toimenpiteistä.
Liite 11: Finnakonsortior-KansalliskirjastoKEKE20210507Eklund.pptx

Esitys
Tiedoksi ja keskusteltavaksi. Keskustelun tukena käytetään Mentimeter-kyselyä.

7. Strateginen viestintäsuunnitelma ja Finna Kansalliskirjaston mainetutkimuksessa

Esittely
Heidi Mustajoki esittelee Finnan strategista viestintäsuunnitelmaa sekä Kansalliskirjaston mainetutkimusta, erityisesti Finnan osuutta.
Liite 12: Strateginen_viestintäsuunnitelma_2021_2024_konsortio.pdf

Liite 13: KK_mainetutkimus_Finna_konsortio.pdf (lisätty 3.5.2021)

Esitys
Tiedoksi.

8. Tiedotusasiat

Maria Virtanen käy läpi tiedotusasiat:

9. Muut asiat

10. Kokouksen päättäminen

 • No labels