Torstaina 25.3.2021

Etäkokous Zoomilla klo 13-14.

Linkki lähetetty pääkäyttäjäpostituslistalle.

Edellinen kokous: 2021-03-11 Pääkäyttäjäverkoston kokous

Muistio

Kehitystoiveet bugzillaan

Jotta tällä meidän kehitystoivelistalla https://www.kiwi.fi/display/KK/Kehitystoiveet prioriteetilla 3 olevia toiveita saataisiin mukaan Kohaan, ne pitäisi viedä Koha-yhteisön kehitettäväksi Bugzillaan: https://bugs.koha-community.org/bugzilla3/.

Sillä niistä on sovittu, että niiden toteuttamista edesautetaan yhteisöversiossa, mutta ei toteuteta itse tässä vaiheessa.

Mitä pikemmin nämä tehdään, sen parempi. Toive kuitenkin on, että bugzilla-raportit tehtäisi huhtikuun aikana.  Lisäksi Redmine-tiketti olisi hyvä tehdä. Valitse siihen tilaksi "Kehitys yhteisössä" ja prioriteetiksi "matala".

Katkosilmoitukset

 • → Toistaiseksi käytetään Foorumia, https://foorumi.kiwi.fi/t/kohan-palvelukatkot-koha-service-breaks/1823, mietinnässä muunlainen ratkaisu. Kannattaa jokaisen tiedottaa tästä foorumisivusta kaikille koha-käyttäjille.
  • Huomattu foorumikirjautumisessa ongelmaa: kannattaa tyhjentää evästeet, voi kokeilla yksityisessä ikkunassa selaamista. →KK keskustelee Kiwin ylläpidon kanssa, kun näyttää olevan jotain muutakin ongelmaa.

Edi-tilaukset ja EditX-tilaukset

 • EditX-tilausmahdollisuutta toivotaan
  • Pitää tarkistaa Melinda-toimistolta, mikä on tilanne tieteellisten kanssa.
  • Ei oltu vielä tarkistettu.

Uudet indeksoinnit

 • 15.2. lisättiin viimeisimmät hakuindeksit osalle kirjastoja, mm. osa Koha-Suomi aikaisista hakukentistä, joita ei KV-migraatioiden alkaessa oltu otettu mukaan.
 • Uudelleenindeksointi tehty seuraaville kirjastoille: HAMK, Kansallisarkisto, XAMK, DIAK, Tritonia, Arcada, 3AMK, MPKK, HUMAK.
 • Onko hakuindeksit nyt ok, tarvitaanko vielä jotain?
 • Kommentteja:
  • Tuli n. 20 uutta hakukenttää.
  • 594a kentällä ei pysty hakemaan, on kyllä mukana indeksointitarpeiden listassa https://tiketti.koha-suomi.fi/projects/koha-suomen-dokumentaatio/wiki/Indeksointitarpeet ,eli jos sen mukaiset kentät otetaan mukaan, tämäkin korjautuu.
   • Indeksointityöryhmä on työssään loppusuoralla, sen jälkeen voitaisi vielä käsitellä indeksointitoiveet-taulukon pääkäyttäjäryhmässä tai asiantuntijaryhmässä ennen kuin toteutetaan.
  • Ei ole tullut ainakaan negatiivista palautetta


Muita esiin tulleita asioita

Kuvailupohjat

 • Melinda oli järjestänyt kyselyn Koha-Melinda-kirjastoille kuvailusta. Alustavissa vastauksissa ilmeni, että joissakin kirjastoissa harmiteltiin luettelointipohjien huonoa muokattavuutta.
 • Tarkemmin ko. kyselyn tuloksista kerrotaan tapahtumassa: 20.4.2021 Yhdessä eteenpäin korkeakoulujen Melinda-Koha–kuvailutyössä
 • Tiedoksi kuitenkin seuraavaa:
  • Pääkäyttäjät voivat  jakaa luettelointipohjien muokkausoikeuksia kuvailijoille tarvittaessa.
  • Pohjia pitää kuitenkin pitä ajantasalla päivittämällä niitä säännöllisesti, joten ei kannata olla liikaa pohjia.

Poistotyökalu

 • Kirjastokortittomien asiakastietueiden muokkaus ei onnistu muokkaustyökalulla.
  • Nopein tapa olisi poistaa patron id:llä, mutta tällaista ei ole →pitäisi tehdä bugiraportti/kehitysehdotus.
 • Maksujen poistotyökalu olisi myös hyvä.

Lainakertojen nollaus

 • Todettiin, että Kohassa ei ole "lainakertojen nollaus" -työkalua. Sellainen olisi hyvä.
  • Esim. asiakkaalla suuri määrä kirjoja lainassa ja uusintamaksimi täynnä kaikissa.
  • Olisi kätevä työkalu etenkin korona-aikana, jos voisi helposti "nollata" lainakerrat yhdeltä asiakkaalta.
  • Voisi katsoa, onko tähän jo Koha-yhteisössä tehty työkalua.
   • Sql:llä on mahdollista issues-taulusta yksittäiseltä asiakkaalta nollata kaikkien lainojen uusintakerrat, mutta tähän ei ole varsinaista työkalua.
   • Esimerkkilauseke: UPDATE `koha_test`.`issues` SET `renewals` = '5' WHERE (`issue_id` = 'xxxxxx'); asettaa uusintojen määrän viideksi yhdelle lainalle. WHERE-sääntöä muuttamalla voi tehdä laajemmankin muutoksen, mutta kannattaa ensin testailla ennen kuin lähtee tekemään isoja muutoksia.

Pikanäppäimet

Kohaan on toivottu näppäinkomentoa, jolla voisi tulostaa jonkun yleisimmin toistuvan jutun, esim. kuitin tulostus.

 • Alt+p ei taida toimia Koha-Suomenkaan versiossa.
 • Javascriptillä voisi tehdä näppäinkomennon, jos osaa javascriptiä.
 • Esim. pop-uppien kuittaus enterillä on monien käyttäjien toiveissa.

Lainakuitin tulostus enterillä kuitenkin onnistuu lainauksen yhteydessä, on Kohan asetuksista kiinni. Asetus CircAutoPrintQuickSlip määrittelee sen, mitä tapahtuu tyhjän viivakoodin syöttämisellä/enterillä.

Palautukseen liittyvät pop-upit ovat käytännön työssä isompi hankaluus (lainaus ei niinkään, koska asiakkaat pääasiassa ohjataan lainaamaan automaateilla). Yhteisössä tehty jotain koodinpätkiä, joiden toimivuutta meidän tarpeisiin voisi tutkia. Esimerkiksi sivu: https://wiki.koha-community.org/wiki/JQuery_Library ja tarkemmin esimerkiksi kohta: https://wiki.koha-community.org/wiki/JQuery_Library#Add_hotkeys_to_staff_client

Tulevat tapahtumat

Melinda-Koha-kuvailutyön webinaari

20.4.2021 Yhdessä eteenpäin korkeakoulujen Melinda-Koha–kuvailutyössä, ilmoittautuminen alkaa myöhemmin.

Ruotsin Koha-verkoston virtuaalitapaamiset

Svenska Kohanätverkets digitala möten under våren 2021: https://koha.se/koha-i-sverige/inbjudan-till-svenska-kohanatverkets-digitala-moten-under-varen-2021/

 • 23.4. pidettävä esitys liittynee hankintaan, josta tänään oli puhetta: Fredag 23 april 09:00-11:00: Projektgruppen bakom Orderpluginet visar hur man kan jobba med pluginet från Adlibris in i Koha.


Seuraava kokous

 • Seuraava pääkäyttäjäpalaveri pidetään torstaina 8.4.2021 klo 13-14 etäyhteydellä.


 • No labels