Finnaan on valmisteilla Tutkijasali, joka mahdollistaa tietosuojattujen aineistotietojen hyödyntämisen. Tulevaisuudessa tavoitteena on tarjota pääsy myös tietosuojattuun digitaaliseen aineistoon. Tutkijasali sujuvoittaa sekä arkistojen että arkistojen käyttäjien työtä, ja vähentää fyysisen asiakaspalvelun tarvetta. Palvelu on myöhemmin myös kirjastojen ja museoiden käytössä.

Tutkijasalin pilotoinnin aikataulu on viivästynyt suunnitellusta muutamalla kuukaudella. Viivästyksen syynä ovat AHAA-taustajärjestelmän käyttöönottoon liittyvät avoimet kysymykset sekä Tutkijasaliin liittyvän yhteisrekisterisopimuksen keskeneräisyys. Nämä on tarkoitus ratkaista huhtikuun aikana. Mikäli prosessi etenee suunnitelmien mukaan, pilotointi alkaa toukokuussa.

Viivästyneen aikataulun vuoksi suunnittelemaamme Tutkijasali-webinaaria ei toteuteta vielä tänä keväänä. Tutkijasalin hyödyntämisestä kiinnostuneet voivat kuitenkin lähettää kysymyksiä tai yhteystietonsa jo nyt osoitteeseen finna-posti@helsinki.fi.

Tutkijasali tulee tarjoamaan helppokäyttöisen, arkistoalan lainsäädännön sekä tietosuojalain vaatimukset tarkasti huomioivan työkalun arkistotiedon tarjoamiseen. Sen avulla esimerkiksi tutkijat pääsevät selaamaan kuvailu- ja luettelointitietoja tietosuojatuista aineistoista. Tutkijasalin kehittyessä tarkoitus on mahdollistaa myös pääsy suoraan aineistoihin.