• Luonnos 11.3.2021 (Matias, Marja-Liisa, Juha, Piia, Nina)
 • Tietoarkkitehtuurin edistäminen
  • Tietoarkkitehtuurin laatimisen etenemissuunnitelma, rajaukset ja hyödyt (kevät)
  • Metatiedon strategisen kokonaisnäkemyksen laatiminen osana tietoarkkitehtuuria (syksy)

   • Yhteisen tietoarkkitehtuurikäsitteistön luominen
   • Peilaus kansainvälisiin ratkaisuihin käsitemallitasolla
   • Loogisen tason kuvaukset yhteisestä tasosta - "KAM-sektorin tiedonhallintamallin abstraktio"
    • Tietovarantokartta
    • Tietojärjestelmät
    • Ylätason ydinprosessit ja -palvelut
   • Metatiedon yhteisen käsitemallin laatiminen metatietoyhteistyön laajentamiseksi ja kehittämiseksi uusille alueille
    • Päällekkäisyyksien ja tarpeiden kartoittaminen
    • Peilaaminen tiedonhaun käsitemalliin
 • Standardisalkun ylläpitokäytänteistä sopiminen
  • Standardisalkun päivityksen sektorikohtaisista yhteyshenkilöistä sopiminen:
   • Arkistosektori: Miia Herrala
   • Kirjastosektori: Juha Hakala
   • Museosektori: ?
 • Nimitietopalvelun kehityksen seuranta
 • Paikkatietopalvelun kehityksen seuranta 
 • URN-kehityksen seuranta
 • KAM-kuvailuryhmän töiden läpikäynti ja hyväksyntä
 • Arkistojen ja museoiden kuvailutyön koordinointikäytäntöjen esittelyt
 • Laaditaan ryhmälle vuosikello (esim. standardisalkun ylläpito, tietoarkkitehtuuri, viestintäasiat, Digime-seminaari)
 • No labels