Aika: tiistai 30.3.2021 klo 9:00-12.00

Paikka: Etäyhteys

Kuvaus: Finna.fi kokoaa satojen suomalaisten kirjastojen, museoiden ja arkistojen aineistot saman katon alle. Näiden aineistojen lisäksi Finna.fi:stä löytyy myös avoimia oppimateriaaleja, jotka ovat vapaasti käytettäviä sisältöjä opetukseen ja itsenäiseen oppimiseen. Ne ovat esimerkiksi erilaisia interaktiivisia tehtäviä ja pelejä, oppikirjoja, videoita ja kurssikokonaisuuksia. Finnasta löytyvät avoimet oppimateriaalit ovat Creative Commons -lisensoituja ja ne tulevat Avointen oppimateriaalien kirjastosta (aoe.fi). 

Finna.fi:stä löytyviä aineistoja voi hyödyntää myös Finnan ulkopuolisissa sovelluksissa api.finna.fi rajapinnan avulla. Haetuista aineistoista voi hyödyntää kaiken niihin liittyvän kuvailun sisältäen myös mm. linkit itse verkkoaineistoihin. Hakurajapinnan lisäksi Finna.fi-aineistoihin on olemassa myös haravointirajapinta, joka mahdollistaa suurempien aineistomäärien haravoinnin ja tallentamisen esimerkiksi toiseen järjestelmään jatkokäyttöä varten. Haravointi on inkrementaalista eli se mahdollistaa uusien, muuttuneiden ja poistuneiden tietojen hakemisen.

Webinaarissa tutustumme niin avoimiin oppimateriaaleihin kuin Finnan rajapintoihin, sekä pohdimme yhdessä oppimateriaalien käyttötilanteita.

Kohderyhmä: Webinaariin ovat tervetulleita kaikki aiheesta kiinnostuneet, mutta toivomme osanottoa erityisesti oppimisalustojen hyödyntäjiltä, kehittäjiltä ja ylläpitäjiltä. 

Ilmoittautuminen pe 26.3.2021 mennessä: ilmoittautuminen sulkeutunut

Tulevaisuudessa: Finnan tavoitteena on kehittää rajapintojaan oppimisen ja opetuksen ja niiden palveluiden tarpeita paremmin vastaaviksi. Etsimmekin syksylle pilottikumppania, jonka kanssa kehittää rajapintojamme yhdessä. Jos organisaationne olisi kiinnostunut osallistumaan pilottiin, voitte ilmoittaa siitä ilmoituslomakkeen yhteydessä tai webinaarissa!

OHJELMA

9:00 - 10:30 Esittelyjä 

  • Avointen oppimateriaalien kirjasto ja avoimet oppimateriaalit
  • Finna ja Finnan rajapintapalvelut
  • Esimerkkejä rajapintojen hyödyntämisestä

10:30 - 12:00 Yhdessätyöskentelyä

  • Oppimateriaalien käyttötapaukset nyt ja tulevaisuudessa - ryhmäkeskustelut
  • Tulevaisuuden ajatuksia

ESITYSKALVOT  • No labels