Yleistä

Finnan tietuesivulla kohdassa Aineistojen käyttöoikeudet näytettävät tiedot koskevat tarjolla olevia digitaalisia aineistoja, esim. näyttökuvia, ei niitä vastaavien fyysisten/alkuperäisten aineistojen tekijänoikeuksia.

Käyttöoikeustieto tuodaan LIDOssa nimenomaan digitaalista resurssia koskevassa kentässä <lido:rightsResource>. Tietueessa olisi mahdollista ilmaista myös esim. fyysistä taideteosta koskevat oikeudelliset asiat <lido:rightsWorkWrap>, mutta sille ei toistaiseksi ole esitetty tarvetta. Jos organisaatiollasi on tarve näyttää käyttäjälle alkuperäiseen aineistoon liittyviä oikeustietoja, ota yhteyttä finna-postiin (at helsinki.fi).

LIDOssa voidaan tuoda digitaalisten aineistojen käyttöoikeuksiin liittyen seuraavat tiedot:

 • Käyttöoikeusmerkintä <lido:conceptID lido:type="copyright">, esim CC0, CC BY 4.0, InC.
 • Finnan käyttäjille suunnattu vapaamuotoinen kuvaava teksti <lido:term>
  • Tavoitteena on antaa helposti ymmärrettävää lisätietoa kyseessä olevan organisaation aineistojen käyttöoikeuteen liittyvistä asioista. HUOM! Tekstin tulee kuitenkin olla linjassa aineiston lisenssin tai käyttöoikeusmerkinnän ehtojen kanssa.
 • Oikeudenhaltija (rightsHolder) + linkki oikeudenhaltijan verkkosivuille
 • Krediitit (creditLine). Vapaa tekstikenttä, jossa kerrotaan, kenelle aineiston krediitit kuuluvat. Elementin voi toistaa vain kieliversioille.

Tekijänoikeudenalaisen aineiston käyttöoikeudet Finnassa

Tekijänoikeuden alaista aineistoa Finnaan tuovan organisaation vastuulla sopia niiden julkaisemisesta tekijänoikeuden haltijan kanssa etukäteen. Ks. esim. Museoliiton ja Kuvaston välinen Taidekokoelmat verkossa -sopimus.

LIDOssa aineistolle ilmoitetaan käyttöoikeusmerkinnäksi InC (eli In Copyright/Tekijänoikeiden piirissä). Tällöin Finnan käyttöliittymästä poistuu 'Lataa kuva' -nappi kuvan alta. Sosiaalisen median jakonapit säilyvät. Niiden avulla jaettaessa linkitys aineistoon Finnassa säilyy. Tämä käytäntö on Kuvaston hyväksymä.

Lisäksi <lido:term> vapaamuotoisessa tekstissä on hyvä ilmaista selkeästi käyttäjälle, mitä aineistolla saa tai ei saa tehdä ja mihin tahoon kannattaa olla yhteydessä jos aineistoa haluaisi käyttää. Hyvä käytäntö on antaa lisäksi viittausohje aineistoon.

Käyttöoikeustiedot LIDOssa

<lido:rightsResource>
  <lido:rightsType>
    <lido:conceptID lido:type="copyright">
      <!--Aineiston/digitaalisen resurssin lisenssi/käyttöoikeusmerkintä, esim. CC0, InC-->
    </lido:conceptID>
    <lido:term xml:lang="fi">
      <!-- lisenssiä koskeva selväkielinen käyttöoikeusteksti-->
    </lido:term>
    <lido:term xml:lang="en">
      <!-- lisenssiä koskeva selväkielinen käyttöoikeusteksti-->
    </lido:term>
    <lido:term xml:lang="sv">
      <!-- lisenssiä koskeva selväkielinen käyttöoikeusteksti-->
    </lido:term>
  </lido:rightsType>
  <lido:rightsHolder>
    <lido:legalBodyName>
      <lido:appellationValue>
        <!--Aineiston/digitaalisen resurssin oikeudenhaltija esim. museo-->
      </lido:appellationValue>
    </lido:legalBodyName>
    <lido:legalBodyWeblink>
      <!--Aineiston oikeudenhaltijan www-osoite. Huom. osoite tulee antaa https- tai http-alkuisena jotta linkki toimii-->
    </lido:legalBodyWeblink>
  </lido:rightsHolder>
  <lido:creditLine>
    <!-- Aineiston/digitaalisen resurssin krediitit, esim. "Kuva/Teos: Taiteilijan nimi, teoksen nimi, valmistumisvuosi. Teoskuva: valokuvaajan nimi/Aineiston tarjoava organisaatio" -->
  </lido:creditLine>
</lido:rightsResource>
 • No labels