Toimijakuvailupalvelu

  • Kansalliskirjaston Asteri-auktoriteettitietokanta on avattu avoimena datana. KANTO - Kansalliset toimijatiedot löytyy Finto-palvelusta osoitteesta https://finto.fi/finaf/fi/. (Ks. myös tämän katsauksen Finto-osuus.)
    • Kuvailussa käytettävien nimenmuotojen lisäksi haettavissa ovat mm. tekijän käyttämät pseudonyymit ja nimen erikieliset versiot tai eri kirjoitusmuodot (ns. varianttinimet). Myös toimijaan liittyvät tunnukset (mm. ISNI, ORCID) ja toimijoihin liittyvät aineistot ovat nähtävissä.
    • Tietoja tekijään liittyvistä aineistosta haetaan kansallisbibliografiasta Finnan kautta. Linkitykset musiikkiaineistoon ovat toistaiseksi puutteellisia.
  • Suomalaisten yhteisönimien päivittäminen Fintoon omana kokonaisuutenaan loppui joulukuussa 2020. Yhteisöjen nimiä voi jatkossa etsiä Kantosta.
  • ISNI-projekti päättyy tämän vuoden lopussa. Toiminta jatkuu kuitenkin osana normaalia kuvailutyötä. ISNI-tunnuksia Kansallisbibliografiaan liittyville uusille toimijoille haetaan säännöllisesti kansainvälisesti ISNI-tietokannasta ja liitetään ne samalla Asteri-toimijoihin. Lisätietoja ISNI-toiminnasta löydät Toimijakuvailupalvelun sivuilta.

Nimitietopalveluprojekti

  • Nimitietopalvelun tietomallin lopullinen versio julkaistaan vuoden vaihteessa. Se julkaistaan sekä RDF-muodossa, että Y-välineessä käyttöönottojen helpottamiseksi. Lisäksi mallista julkaistaan kaaviokuva.
  • Nimitietopalvelun tietomalli on mapattu kirjasto-, arkisto- ja museosektorien järjestelmistä otettujen toimijatietojen tietomalleihin. Tämä mahdollistaa jatkossa konversiot eri sektorien toimijatietojen välillä.
  • No labels