Toimijakuvailupalvelu

 • Hankalien musiikkinimien -luettelon sisältämät ulkomaalaiset yhteisöt on kuvailtu Asteriin, mutta tarkistuksia ja linkkauksia tehdään vielä. Työ on viittä vaille valmis.
 • Loppusuoralla on myös Asteri-auktoriteettitietokannan avaaminen avoimena datana Fintossa. Lisätietoja tulossa.

 • Kansalliskirjaston toimijakuvailupalvelu yhdessä ISNI-projektin kanssa järjestävät ISNI-webinaarin kustantajille ke 11.11.2020. Webinaarin tarkoitus on lisätä tietoa ISNI-tunnuksen käyttömahdollisuuksista kustantajien ja Kansalliskirjaston välisessä yhteistyössä.

 • ISNI-toimintaan liittyvät sivut on päivitetty. Sivuille on lisätty tietopaketti ISNIstä ja tietoa Kansalliskirjaston toiminnasta ISNIn rekisteröintitoimistona.

 • ISNI-projektin kuulumisia:
  • Työn alla on yhteisötietueiden takautuva vienti (kahdelta vuodelta) ISNI-tietokantaan ja tulevien (säännöllisesti tapahtuvien) vientiprosessien suunnittelu.
  • Pilottiprojekti on käynistynyt: Kansalliskirjaston ylläpitämän Kustantajarekisterin kustantajille haetaan ISNI-tunnukset.


Nimitietopalvelu

 • Nimitetopalvelun tietomallista on laadittu uusi versio, johon on täydennetty RDA-ominaisuuksia.
  • Useista ominaisuuksista löytyy sekä attribuutti että assosiaatio-tyyppi.
  • Mallin tässä versiossa nimiin ja paikkoihin liittyvät ominaisuudet on liitetty luokkiin attribuutteina. Tietomallin entiteetit on viety paikalliseen Wikibase-kantaan.
  • Kirjastojen, arkistojen ja museoiden ylläpitämien auktoriteettitietojen siirtotiedostoissa olevat kentät on mapattu tietomallin kenttiin mikä mahdollistaa aineistojen tuonnin samaan Wikibase-instanssiin.  
 • Wikibase-yhteistyötä edistetään tänä vuonna käynnistyneessa IFLAn Wikidata työryhmässä
  • Saksan kansalliskirjaston (DNB) Wikibase-projektin tuloksia esiteltiin syyskussa IFLAn julkaisemassa videosarjassa.
  • Saksassa tavoitteet KAM-sektorin yhteistyölle ovat hyvin samantapaisia kuin nimitietopalvelussakin. Wikibase-ohjelmistoon halutaan täydentää KAM-sektorin kuvailua ja formaatteja tukevia ominaisuuksia. 
 • No labels