Aika: 3.12.2020 klo 13.00–15.51
Paikka: Microsoft Teams -etäkokoustila
Osallistujat: Ilkka Haataja (Taideyliopiston kirjasto, Sibelius-Akatemia), Ilona Heinonen (Tampereen kaupunginkirjasto), Jaska Järvilehto, puheenjohtaja (Helsingin Konservatorion kirjasto), Anna Kanerva Lamppu (Metropolia Ammattikorkeakoulun kirjasto), Tapani Moisio, sihteeri (Kansalliskirjasto), Johanna Parviainen (Kirjastopalvelu), Anu Sormunen (Jyväskylän kaupunginkirjasto), Tommi Viitamies (Helsingin kaupunginkirjasto)
Kutsuttu asiantuntija: Tuomas Palonen (Kansalliskirjasto) kohdissa 1. ja 2.1.

Muistio

1. YSO-, SLM- ja SEKO-termit

Käytiin läpi uusia ja muita Muusan käsittelyä vaativia YSO-, SLM- ja SEKO-termejä.

2. Ajankohtaista

2.1. Musiikin automaattinen kuvailu

Osana kansallista tekoälykumppanuutta on perustettu automaattisen kuvailun verkosto.

Keskusteltiin, mitä ajatuksia muusalaisilla on liittyen tekoälyn ja automaattisen kuvailun hyödyntämiseen musiikin kuvailussa ja olisiko asiaa syytä kartoittaa.

 • Todettiin, että toistaiseksi ei ole näköpiirissä, että automaattinen kuvailu tulisi lähitulevaisuudessa tehostamaan musiikkiaineiston kuvailua. Pohdittiin myös, voisiko automaattinen kuvailu tarjota apua teoksen hakutietojen muodostamiseen, esityskokoonpanotietojen hyödyntämiseen, genrentunnistukseen yms. Keskusteltiin myös linkitetyn kuvailudatan hyödyistä datan rikastamisen ja poiminnan näkökulmasta.
 • Muusa seuraa kehitystä ja osallistuu mahdollisuuksien mukaan verkoston toimintaan.

2.2. Kuvailuryhmien puheenjohtajien kokous 1.12.2020

Käytiin läpi kokouksen antia.

3. Metatietosanasto

Metatietosanastoon on lisätty kaksi uutta musiikkiaineiston kuvailussa hyödyllistä teoksen muototermiä:

Termit soveltuvat teoksen auktorisoidussa hakutiedossa käytettäviksi erottaviksi lisäelementeiksi. Molemmilla termeillä on (monikolliset) vastineensa SLM:ssä, musiikkivideolla myös YSOssa.

4. Kansanmusiikin YKL-luokkien otsikot

Musiikin luokituksessa on luokka 78.4. Etnomusiikki. Kansanmusiikki, jonka alaluokissa on tapauksia, joissa luokkaotsikko on pelkkä maantieteellinen nimi. YKL-työryhmästä on tiedusteltu, sopiiko Muusalle, että alaluokkien otsikko täydennetään yläluokan otsikolla seuraavasti: 78.42 Etnomusiikki. Kansanmusiikki, Suomi; 78.43 Etnomusiikki. Kansamusiikki, Pohjoismaat jne.

 • Muusalle ehdotus sopii.

5. Kuvailukysymykset

5.1. Sanalliset aikakauden ilmaisut 388-kentässä

Sisku ohjeistaa/sallii käyttämään 388-kentässä tarvittaessa sanallisia aikakauden ilmaisuja, esim.

388 1_  |a  antiikki  |2  yso/fin
388 1_  |a  antiken  |2  yso/swe

Voiko näitä käyttää myös musiikkiaineistojen kuvailussa? Aiemmin vastaavia ilmaisuja käytettiin ketjuissa, mutta näistä luovuttua kiellettiin käyttämästä noita enää.

Sanalliset ilmaisut ovat tarpeellisia luetteloitaessa esim. barokkimusiikin äänitekokoelmia tms. vastaavia vanhan musiikin kokoelmia.

Ovatko myös tyylikaudet tällaisia aikakauden ilmaisuja?

 • Siskun Sisällönkuvailuohjetta voi soveltaa myös musiikinkuvailussa. Sanallisia ilmaisuja voidaan siis käyttää, mutta lisäksi suositellaan käyttämään aina myös numeerisia määreitä.
 • Todettiin, että myös tyylikaudet ovat ajanilmaisuja. Tukea tälle löytyy dokumentista Best Practices for Recording Faceted Chronological Data in Bibliographic Records, jossa on esimerkki 388-kentästä, jossa on käytetty termiä "Baroque".
 • Aikamerkinnöistä on tarkoitus keskustella vielä Kuvailuryhmien työpajassa 13.4.2021.

5.2. 046-kenttä

5.2.1. edtf-koodi 046-kentässä

Musiikin kuvailun sovellusohjeen mukaan 046-kentässä käytetään koodia ‡2 edtf vain poikkeustapauksissa. Myöskään Kumean sovellusohjeessa edtf-merkintöä ei ole yksittäisten vuosien kohdalla. Sisku ohjeistaa kuitenkin käyttämään aina. Ristiriita olisi syytä ratkaista jotenkin.

 • edtf-koodin lisäämistä ei tarvitse lisätä yksittäisten vuosien yhteyteen, vaikkakaan se ei ole kiellettyäkään. Musiikin kuvailun sovellusohjeeseen ei ole tarvetta tehdä muutoksia.

5.2.2. 045-kentän konvertointi 046:een

Musiikinkuvailun sovellusojeessa suositellaan 046-kentän käyttöä 045:n sijaan. Voidaanko musiikkiaineistotietueiden 045-kentät nyt konvertoida 046-kentiksi ohjeen mukaisesti?

 • Muusa kannattaa konvertointia.

6. RDA-linjaukset

Jatkettiin uusien RDA-linjausehdotusten käsittelyä.

7. Sihteerin valinta vuodelle 2021

Kokouksessa 6.2.2020 Muusan sihteerin toimikaudeksi päätettiin yksi kalenterivuosi.

 • Valittiin sihteeriksi vuodelle 2021 Tapani Moisio.

8. Tulevat kokoukset

Jatketaan kevätkaudella 2021 käytäntöä kokousten järjestämisestä pääsääntöisesti joka kuukauden ensimmäisenä torstaina. Lyhennetään kuitenkin kokousaikaa poikkeusolojen aikana kahteen tuntiin klo 13–15. Lisäksi voidaan pitää tunnin mittaisia täydentäviä etäkokouksia esim. sanastoasioiden käsittelyä varten.

 • Sanastokokous 21.1.2021 klo 13–14
 • Seuraava varsinainen kokous 4.2.2020 klo 13–15 etäyhteydellä • No labels