Esittelyvuorossamme on 3AMK-kirjaston kolme pitkän linjan kuvailijaa. He työskentelevät kolmessa eri organisaatiossa: Anna Kanerva Lamppu Metropoliassa, Mirva Moilanen Laureassa ja Marja Puntalo Haaga-Heliassa. Heidän käytössään on Koha-järjestelmä ja jo yhteisen tietokannankin myötä he tekevät tiivistä yhteistyötä. Arki heidän kirjastoissaan ja organisaatioissaan on muuttunut vuosien varrella paljon.

3AMK on pääkaupunkiseudun kolmen suurimman ammattikorkeakoulun, Haaga-Helian, Laurean ja Metropolian strateginen liittouma. Liittoumasopimus allekirjoitettiin 30.9.2016.

Haaga-Helian, Laurean ja Metropolian kirjastot yhdistivät tietokantansa, kokoelmansa ja käytänteensä toukokuussa 2019.


Kuka olet, missä 3AMK-kirjastossa työskentelet ja mitä teet työksesi?

Anna Kanerva: Aloitin kuvailun Stadian ja Helsingin Konservatorion yhteisessä musiikkikirjastossa 2000-luvun alussa. Opiskelin silloin kirjallisuutta yliopistossa ja tein keikkatöitä kaupunginkirjastossa. Etsin vaihtelua ja uusia haasteita, ja pääsin mukaan OKM:n rahoittamaan projektiin, jossa kuvailtiin Arsca-tietokantaan takautuvasti Helsingin Konservatorion vanhaa orkesterinuotistoa. Pian pääsin kuvailemaan muutakin musiikkiaineistoa. Työ oli hauskaa ja innostavaa. Olin harrastanut musiikkia lapsesta saakka, ja luen sujuvasti nuotteja, mikä onkin musiikkiaineiston kuvailijalle tärkeä taito. Työ vei mukanaan ja täydensin tutkintoani kirjastoalan opinnoilla.

Stadia yhdistyi EVTEKin kanssa ja nimi muuttui Metropoliaksi, mutta työnkuvani pysyi samankaltaisena vuosia. Välissä kokeilin myös hyppäämistä kuvailutyön syvään päätyyn, kun sijaistin Ulla Ikäheimoa Kansalliskirjaston Viola-tietokannan pääluetteloijana. Palasin kuitenkin ammattikorkeakouluun, ja osa-aika- ja pätkätöiden jälkeen sain vakinaisen paikan Metropoliasta vuonna 2011.

Tein pitkään lähes pelkkää musiikkikirjastotyötä, ensin pääosin klassisen musiikin aineistojen parissa, sittemmin Metropolian ja Pop & Jazz Konservatorion kirjastossa enemmän rytmimusiikin parissa. Nykyisin työskentelen Metropolian kulttuurialan kampuksella ja kuvailen kaikki kulttuurialan aineistot sekä lisäksi paljon muutakin tietokirjallisuutta, jota Metropoliaan hankitaan. Työni on monipuolistunut hurjasti.  

Mirva: Työskentelen tietopalveluneuvojana Laurea-ammattikorkeakoulun kirjastossa Lohjalla. Koska kirjasto on pienehkö ja lähityökavereita yksi, on työkin monipuolista. Asiakaspalvelu ja kuvailuun sekä kokoelmanhoitoon liittyvät työt vievät suurimman osan työajasta. Kuvailun aloitin noin kymmenen vuotta sitten oman yksikön painetuilla opinnäytetöillä. Nykyään kuvailen kaikkea, mitä kirjastossa eteen tulee.

Marja: Minulla on menossa kahdeskymmenes vuosi Haaga-Helian ja sen edeltäjän Helian kirjastossa. Ammattikorkeakoulumaailmaa on siis paljon jo takanani. Työssäni pääpaino on kuvailulla. Sen lisäksi teen myös hankintaa ja asiakaspalvelua verkossa. Haaga-Heliassa kuvailu on melko keskitettyä eli meitä kuvailijoita on varsinaisesti vain kaksi. Kuvailen sekä painettua että verkkoaineistoa kaikilta koulutusaloiltamme.


Millaista aineistoa 3AMK-kirjastoissa kuvaillaan? AMK-kirjastoissa on paljon e-aineistoja. Liittyykö e-aineistojen kuvailuun jotain erityistä?

Ammattikorkeakoulut ovat monialaisia. Kolmessa suuressa ammattikorkeakoulussa on yhteensä hyvin suuri määrä koulutusaloja, muun muassa sosiaali- ja terveysala, liiketalous, tekniikka, turvallisuusala, kauneudenhoitoala, matkailuala, hotelli- ja ravintola-ala, kulttuuri ja liikunta-ala. On vaikea keksiä aineistoa, joka ei jollain tavalla liittyisi koulutusaloihimme.

Metropolialla, Laurealla ja Haaga-Helialla on kullakin oma profiilinsa, mutta myös yhteisiä aloja ja yhteistä aineistoa on runsaasti.

Se, että painettu aineisto kuvaillaan nykyisin Melindaan, laajentaa yhteistyötä kaikkien Melinda-kirjastojen suuntaan. Pystymme hyödyntämään paljon esimerkiksi Fennican kuvailutietoja, mutta kuvailutyössä korostuvat tietyt alat, joille kirjastoihimme tulee säännöllisesti pirmääriluetteloitavaa aineistoa. Tällaisia ovat Metropoliassa esimerkiksi musiikin, konservoinnin ja esitys- ja teatteritekniikan aineisto, Laureassa turvallisuusalan ja kauneudenhoitoalan erikoisaineisto ja Haaga-Heliassa hotelli- ja ravintola-alan aineisto.

Kuvailu on organisoitu kolmessa AMK-kirjastossa eri tavoin. Haaga-Heliassa on hyvin keskitetty malli, Metropoliassa on jokaisella kampuksella kuvailun vastuuhenkilöt ja Laureassa kuvailu on pääosin kampuskohtaista.

Ammattikorkeakoulukirjastoihin hankitaan paljon myös e-aineistoa. Sen hankinnassa ja käytössä organisaatiorajat tulevat näkyviin. Jokainen korkeakoulu lisensoi omat aineistonsa. Yksittäin luetteloitavien e-kirjojen osalta voidaan hyödyntää samaa kuvailutietoa, mutta valtaosaa e-aineistoista ei kuvailla erikseen, vaan aineistot sfx-linkitetään 3AMK-kirjastojen Finnoihin. Jokaisella organisaatiolla on oma Finna-näkymänsä, joissa e-aineistot näkyvät eri tavoin.


Miten siirtyminen Koha-järjestelmään on sujunut?

Kirjaston osalta jo aiemmin käynnistynyt 3AMK-yhteistyö konkretisoitui yhteisen kirjastojärjestelmän myötä. Aloitimme kuvailuyhteistyön Melindasta Kohaan siirtyvien tietueiden replikointisääntöjen määrittelyllä. Osa aineistoista oli luetteloitu aiemminkin Melindaan, mutta nyt mukaan tulivat lähes kaikki aineistot. Koha on järjestelmänä hyvin erilainen kuin aiemmin käytössä ollut Voyager, ja siitä onkin tullut meille ennen kaikkea kokoelmatiedon ja asiakastietojen säilytyspaikka. Varsinainen kuvailu tehdään Metropolian ja Laurean painettuja opinnäytetöitä lukuun ottamatta Aleph-järjestelmällä Melindaan.

Tietueet siirtyivät Kohaan sujuvasti. Jonkin verran toki tuli tuplakenttiä ja tuplatietueita, joita on siivottu jälkikäteen. Yksi iso muutos on se, että Kohan hakutoiminnot olivat alkuun todella suppeat. Niitä on pyritty lisäämään, mutta verrattuna aiempiin järjestelmiin, täsmällinen tiedonhaku on muuttunut vaikeammaksi.

Kohaan mennessä säilytimme aiemman kaltaisen tietuerakenteen varastotietueineen, mutta pian huomattiin, että Kohassa painettujen monografioiden osalta rakenne voi olla keveämpi ja varastotietueista luovuttiinkin pian. Tämä on nopeuttanut aineiston käsittelyä.

 

Haaga-Helia-, Laurea- ja Metropolia-ammattikorkeakoulut muodostavat nykyisin 3AMK-liittouman. Miten tämä on vaikuttanut kuvailutyöhön?

Olemme aikanaan aloittaneet kuvailun pienissä kirjastoyksiköissä. Sitä on tehty paikallisesti, mutta suunta on koko ajan ollut kohti yhteistyötä. Kuvailua on monessa paikassa keskitetty yhä harvemmille ihmisille, koska kuvailijan on tärkeää ehtiä seurata myös kuvailuun liittyvien sääntöjen kehitystä ja muutoksia.

Tällä hetkellä meillä toimii 3AMK-kirjastojen kuvailuryhmä, jossa olemme kaikki kolme mukana. AMK-kirjastojen metatietoryhmä toimii laajemmin omalla kirjastosektorillamme. Lisäksi Marja ja Anna Kanerva ovat olleet mukana kehittämässä kuvailua kansallisissa työryhmissä.

Kuvailusäännöt ovat kansainvälisten standardien mukaiset ja AMK-kirjastoissa muokataan paljon ulkomaisista tietokannoista poimittua metatietoa. Kuvailutyö on nopeutunut Melinda-yhteistyön ansiosta. Painopiste on siirtynyt enemmän harvinaisemman aineiston kuvailuun. Tavallisen suomenkielisen aineiston kuvailutiedot saadaan nykyisin lähes aina poimittua.

Koska yksittäisessä kirjastossa ei ole enää isoa kuvailijoiden joukkoa, 3AMK-yhteistyö on tuonut lähelle samaa työtä tekeviä kollegoja, joilta on helppo kysyä neuvoa ja joiden kanssa voi matalalla kynnyksellä keskustella kuvailuasioista. Tietokannan siivous- ja korjaustöissä tehtäviä on voitu jakaa joustavasti.


Miten korona-aika on vaikuttanut työhösi ja vapaa-aikaasi?

Anna Kanerva: Keväällä Metropolian kampukset ja kirjastot suljettiin, joten silloin otin kuvailtavan aineiston kotiin ja työskentelin täysin etänä. Kesästä alkaen olen työskennellyt osan viikosta kirjastossa, osan kotona. Osallistun Arabian kampuskirjaston asiakaspalveluun ja kampuksella työskentely on kirjaston työhuoneessa muutenkin taas mahdollista, joten teen kotoa aineistohankintaa ja hankintatietueita. Aineiston lopullisen kuvailun teen tällä hetkellä kirjastossa.

Vapaa-aikaani korona on vaikuttanut lähinnä niin, olen joutunut vähentämään minulle tärkeää lauluharrastusta, mutta toisaalta aikaa esimerkiksi lukemiseen ja käsitöiden tekoon on ollut enemmän.

Mirva: Kun kirjastot suljettiin keväällä ja siirryimme kaikki etätöihin, tein kotona paljon verkkoaineiston kuvailua. Nyt syksyllä Laurea-kirjastossa on otettu käyttöön lähityön vuorottelu. Kirjastotyökavereita ei siis edelleenkään näe livenä, mutta onneksi lähityöpäivinä näkee sentään asiakkaita ja jonkin verran muuta henkilökuntaa. Korona-aika on opettanut rytmittämään työtä eri tavalla kuin ennen. Vapaa-ajan menoja on korona-aikana ollut vähemmän, mutta arki on silti pysynyt yllättävän normaalina.

Marja: Käytännössä olen ollut maaliskuun puolivälistä saakka etätöissä ja vain piipahtanut kesän aikana muutaman kerran kampuksella. Meillä on Haaga-Heliassa sisäinen kuljetuspalvelu, joka nyt käväisee aina tarvittaessa myös minun kotiovellani tuomassa ja hakemassa kirjalaatikot. Teen kotona ihan kaiken kuvailun kirjojen tarroitusta myöten valmiiksi. Hoidan myös chat-päivystyksiä ja sähköposteja ja teen hankintaa. Työkavereita on ikävä. Vapaa-aikaan korona on tuonut muutoksia siirtäen liikuntaharrastukset pääasiassa tapahtumaan ulkona ja kuoroharrastus on ollut pakko panna kokonaan tauolle. 


Kuka:

Anna Kanerva Lamppu

Metropolia amk

Mirva Moilanen

Laurea amk

Marja Puntalo

Haaga-Helia amk

  • No labels