Ohjausryhmän kokouksen 4/2020 (16.10.2020) esityslistalla on käsiteltävänä mm. konsortion ohjausjärjestelmän uudistaminen ja kustannustenjakomalli tulevalla sopimuskaudella. Lisäksi käydään läpi lehtipakettineuvottelujen vähimmäistavoitteita ja nykytilannetta.

Esityslista on luettavissa tästä. Esityslistan liitteet löytyvät FinELibin ekstranetistä (vaatii kirjautumisen).