Finna.fi:n ja Finna-käyttöliittymien käyttäjätilit vanhenevat jatkossa 18 kuukauden jälkeen aiemman 12 kuukauden sijaan. Käyttäjätili vanhenee, jos tilille ei ole kirjauduttu 18 kuukauden aikana. Muutos koskee kaikkia Finna-käyttöliittymiä, eikä se edellytä asiakasorganisaatioiltamme omia toimenpiteitä.

Uusi 18 kuukauden varoaika vähentää tarvetta uusia käyttäjätilejä. Etenkin korkeakoulukirjastot ovat toivoneet käyttäjätilien vanhenemisajan pidentämistä, sillä esimerkiksi vaihto-oppilasvuodet saattavat aiheuttaa pitkiäkin katkoksia kirjastopalvelujen käyttöön.

Vanhenemisaika on rajattu 18 kuukauteen tietosuojasyistä. Vanhenemisajan pidentymisellä on vaikutusta myös aikaan, jonka jälkeen organisaatiot voivat ottaa vanhentuneita käyttäjätunnuksia uudelleen käyttöön. 

Käyttäjätilien vanhenemisesta ja omien tietojen päivittämisestä kannattaa muistuttaa asiakkaita

Asiakkaita on hyvä aika ajoin muistuttaa tilin vanhenemisesta sekä siitä, miten oman käyttäjätilin tiedot (esim. sähköpostiosoite) kannattaa pitää ajan tasalla. Näin automaattiviesti tilin mahdollisesta vanhenemisesta saavuttaa asiakkaan ajoissa. Muistuttamisesta on hyötyä etenkin, jos organisaatiollanne on paljon palvelua satunnaisesti käyttäviä asiakkaita. Omalle käyttäjätilille tulee siis kirjautua vähintään 18 kuukauden välein, jotta esim. omat suosikkilistat ja tuttu käyttäjätunnus pysyvät edelleen asiakkaan käytössä.

Muistattehan myös organisaatiota varten luotujen omien tilien (kuten testitilien) vanheneminen. Usea verkkokirjasto hyödyntää käyttäjätilejä esim. etusivun karuselleissa ja muissa suosikkilistoihin perustuvissa palveluissaan, joten kirjauduttehan aika ajoin muuten käyttämättömille tileille, jotta listat säilyvät tallessa.