Välkommen! Det här är tillgänlighetsutlåtande för Finto.fi

Utlåtandet har uppdaterats 22.09.2020.Servicen omfattas av lagen om tillhandahållande av digitala tjänster. Enligt lagen ska webbtjänster för den offentliga förvaltningen vara tillgängliga. Vi har värderat tillgängligheten själva.

Tillgänglighetsstatus

Servicen uppfyller tillgänglighetskraven delvis.

Icke tillgängligt innehåll

Allt innehåll fyller inte ännu samtliga krav på tillgängligheten.


Följande brister finns i möjligheter att uppfatta innehållet

1.1.1: Sökresultatssidan saknar textalternativ för ikoner, som hjälper att förstå förhållanden mellan begrepp. Begreppssidan saknar även textalternativ för bilder, som skaffas från Finna och som hänför sig till begreppet.

1.3.1: Semantisk meningsfullhet av rubriknivåer har granskats på förstasidan, ontologisidan, begreppssidan och delvis på sökresultatssidan. På andra sidor har det ännu inte granskats. På sökresultatssidan finns det brister även på rubriker av inmatningsfält samt etiketter.

1.3.2: Meningsfull ordning av innehållet har granskats på förstasidan, ontologisidan och begreppssidan. Andra sidor har ännu inte granskats.

1.3.4: Inverkan av skärmens riktning har inte granskats.

1.3.5: innehållstyper, som förväntas i formulär, har inte beskrivits, med undantag av den enklare begreppssökningsformulär.

1.4.10: Servicens responsivitet har inte granskats.

1.4.12: Textens utjämning har inte granskats.

1.4.12Tillgänglighetskrav som inte uppfylls
 • 1.3.1 Information och relationer
 • 1.1.1 Innehåll som inte är text
 • 1.3.2 Meningsfull ordning
 • 1.3.4 Skärmens riktning
 • 1.3.5 Märk upp vanliga formulärfält i koden
 • 1.4.10 Responsivitet
 • 1.4.12 Textutjämning

Servicen har följande brister på hanterbarhet.

2.1.1: Krav på möjligheten att hantera endast på tangentbordet uppfylls inte. Tabulatortangenten kan dock användas i navigering på ett behörigt sätt på förstasidan, ontologisidan, begreppssidan samt sökresultatssidan. Tangentbordskommandona har inte ännu granskats.

2.4.1: Hopplänkar till huvudinnehållet finns på förstasidan, ontologisidan, begreppssidan och sökresultatssidan, men annanstans servicen har inte hopplänkar eller andra funktioner för att kringgå block.

2.4.2: Beskrivande och informativa titlar saknas, med undantag av förstasidan, responssidan, gränssnittssidan, ontologisidan och begreppssidan.

2.4.3: Tabbordningen har granskats endast på förstasidan, ontologisidan, begreppssidan och sökresultatssidan.

2.4.4: Tydligheten av länkarnas syfte har inte granskats.

2.4.6: Tydligheten av rubriker och etiketter har inte granskats, med undantag av rubriker på förstasidan, ontologisidan och begreppssidan.

2.5.2: Möjligheten att ångra klick har inte granskats i mobilbruk. Annars uppfylls kriteriet.

2.5.3: Överensstämmelse av synbara texter på knappar och kontroller med motsvarande maskinläsbara etiketter har inte granskats.

Tillgänglighetskrav som inte uppfylls
 • 2.1.1 Tangentbord
 • 2.4.1 Hoppa över block
 • 2.4.2 Sidans titel
 • 2.4.4 Syftet med en länk
 • 2.4.6 Rubriker och etiketter
 • 2.5.2 Ångra klick
 • 2.5.3 Etikett i namnetBegriplighet

Servicen har följande brister på begriplighet.

3.1.2: Det mänskliga språket för varje avsnitt eller fras i innehållet kan inte tydliggöras automatiskt.

3.2.1: Det har inte fastställt, att fokusförändringar inte leder till en förändring av sammanhanget.

3.2.2: Inverkan av ändringar i komponentinställningarna på kontexten har inte granskats.

3.3.2: Etiketter eller instruktioner för användaren, då innehållet kräver inmatning, har inte ännu granskats.

Tillgänglighetskrav som inte uppfylls
 • 3.1.2 Språk för del av sida
 • 3.2.1 Fokusering
 • 3.2.2 Inmatning
 • 3.3.2 Etiketter eller instruktioner

Robust: Inte tillgängligt innehåll

4.1.1: Krav på parsing har inte ännu granskats.

4.12: Automatiskt tydliggörande av namnet, rollen, statusen, egenskaperna och värdena för komponenter i användargränssnittet har inte granskats.

4.1.3: Statusmeddelandena finns inte eller har inte granskats för tillgänglighet. Sålunda erbjuder servicen inte information till användare, som utnyttjar tekniska hjälpmedel, om utfall av åtgärder, om processernas framåtskridande eller väntetid, eller om felsituationer.

Tillgänglighetskrav som inte uppfylls
 • 4.1.1 Parsing
 • 4.1.2 Namn, roll, värde
 • 4.1.3 Statusmeddelanden

Har du märkt en brist på tillgängligheten i vår service? Låt oss veta, och vi skall göra vårt bäst för att rätta den via e-post

[email protected]

Tillsynsmyndigheten

Om du märker brister i tillgängligheten på webbplatsen, påtala först bristerna för den som driver webbplatsen, alltså för oss. Det kan ta 14 dagar innan du får ett svar. Om du inte är nöjd med det svar du har fått eller inte får något svar alls inom två veckor kan du påtala bristen för Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På regionförvaltningsverkets webbplats finns det beskrivet hur du kan lämna in en tillgänglighetsklagan och hur ärendet behandlas.

Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn
www.tillgänglighetskrav.fi
[email protected]
telefonnummer: växeln 0295 016 000