Ontologiassa olevien käsitteiden käytöstä poistamiseen ei ole aiemmin ollut linjauksia Kansalliskirjaston asiakaswikissä, pelkästään tekniset ohjeet. Ontologiakehittäjien yhteistyöryhmä puuttui tähän epäkohtaan 28.11.2018 kokouksessaan. YSO-pohjaisten ontologioiden kehityslinjaukset on nyt päivitetty tältä osin Kansalliskirjaston asikaswikissä. Huom! Aiemmin Finton viestinnässä on käytetty termiä deprekointi, kun on puhuttu käsitteen poistamisesta käytöstä. Em. kokouksessa päätettiin, että deprekointi-termiä ei jatkossa enää käytetä.  Päivitetyt linjaukset löytyvät täältä:

YSO-pohjaisten ontologioiden yhteiset kehityslinjaukset

Nyt tehdyt lisäykset on erikseen listattu täällä:

YSO-pohjaisten ontologioiden yhteisiin kehityslinjauksiin 18.2.2019 tehdyt lisäykset

Alkuperäisen blogitekstin lisännyt Tuomas Palonen, viimeksi muokattu helmikuuta 20, 2019