YSA

Seuraava ja samalla viimeinen varsinainen YSA-kokous pidetään 19.3.2020 Tässä kokouksessa käsitellään tavalliseen tapaan uusia termi- ja muutosehdotuksia. Huhtikuussa valmistellaan vielä konversiota 1-2 kokouksen verran, mutta näissä kokouksissa ei enää oteta sanastoon uusia asiasanoja lukuunottamatta tapauksia, joissa se on tarpeen YSAn ja YSOn yhdenmukaistamiseksi konversiota varten. Myös maantieteellisiä nimiä lisätään vielä huhtikuussa. Huhtikuun jälkeen YSAn päivitys loppuu.

Sanastotyö jatkuu normaalisti YSAsta YSOon siirtymän jälkeen syksyllä. Entiset YSA-kokoukset jatkuvat YSO-kokouksina.

Allärs

Sista YSA-mötet (på vilket motsvarande Allärs-möte grundar sig) hålls 19.3.2020 Under detta möte behandlas förslag till nya termer och ändringar som vanligt. I april förbereds ännu konversionen från YSA och Allärs till ALLFO med 1-2 möten, men under dessa möten upptas inte längre nya ämnesord i tesauren, förutom i fall där det behövs för att förenhetliga YSA och Allärs med ALLFO inför konversionen. Också geografiska ämnesordstillägg görs ännu i april. Efter april upphör uppdateringen av YSA och Allärs.

Ämnesordsarbetet fortsätter som vanligt på hösten efter övergången från YSA och Allärs till ALLFO. Det som har varit YSA-möten blir då YSO-möten.


Lisätietoa: tietoasiantuntija Mirja Anttila, mirja.anttila@helsinki.fi

Alkuperäisen blogitekstin lisännyt Mirja Anttila, viimeksi muokannut Mikko Lappalainen maaliskuuta 11, 2019