Helsingin kaupunginkirjaston luokitusjärjestelmä HKLJ Fintossa


Verkko-HKLJ

Verkko-HKLJ on Helsingin kaupunginkirjaston luokitusjärjestelmän verkkoversio. Se sisältää HKLJ:n taulukot ja hakemiston.


Webb-HSKS

Webb-HSKS är Helsingfors stadsbiblioteks klassifikationssystems webbversion. Den innehåller HSKS:s tabeller och registret.


Web-HCLCS

The Web-HCLCS is the webversion of the Helsinki City Library Classification System. It contains the tables and the index of HCLCS.


Yhteystiedot: ykl-kauno@kirjastot.fi

  • No labels