Täältä löydät vastaukset meille useimmin esitettyihin kysymyksiin. Kysymykset on jaettu ryhmiin Yleistä, ISNIn käyttö ja hyöty, Virheelliset tiedot ja tietojen käsittely ja Tietopaketti ISNIstä#Muuta.

Jos et löydä etsimääsi vastausta tältä sivulta, ota meihin yhteyttä
toimijakuvailu-posti@helsinki.fi.

Yleistä

Mikä on ISNI-tunnus?

ISNI-tunnus (International Standard Name Identifier) identifioi globaalisti, ainutkertaisesti ja pysyvästi henkilöiden ja yhteisöjen julkiset identiteetit. ISNI kokoaa yhteen saman henkilön tai yhteisön nimen variaatiot ja nimenmuodot (esimerkiksi saman nimen erilaiset translitteraatiot) ja sen avulla voidaan erottaa samannimiset henkilöt ja yhteisöt toisistaan.

ISNI-tunnus kuuluu samaan tunnisteperheeseen kuin esimerkiksi ISBN- tai ISRC-tunnus. Siinä missä ISBN-tunnuksen avulla yksilöidään kirjoja ja ISRC-tunnistekoodilla puolestaan äänitteellä olevia kappaleita, ISNI-tunnuksen avulla pystytään yksiselitteisesti identifioimaan esimerkiksi kirjaan tai äänitteeseen liittyviä henkilöitä ja yhteisöjä.

ISNI-tunnus muodostuu 16 merkistä ja se merkitään joko välilyönneillä (0000 0001 2147 8925) tai ilman (0000000121478925). Saman ISNI-tunnuksen voi myös esittää URL-muodossa: https://isni.org/isni/0000000121478925 (Tove Jansson).

Onko ISNI-tunnus standardin mukainen?

Kyllä.

ISNI-tunnuksen muodostamisen periaatteita määritellään ISNI-standardissa ISO 27729 (linkki Kansainvälinen standardiorganisaatio ISOn ylläpitämään standardiin, englanninkieliset sivut).

Standardista on myös Suomen Standardisoimisliitto SFS ry:n ylläpitämä suomennos SFS-ISO 27729 (linkki SFS-standardien verkkokauppaan).

Mikä on julkinen identiteetti?

ISNI-standardin mukaan julkisilla identiteeteillä tarkoitetaan nimiä, joita toimijat käyttävät luodessaan, tuottaessaan, hallinnoidessaan ja välittäessään tietosisältöjä esimerkiksi viestintävälineissä.

Julkinen identiteetti on siis se nimenmuoto, jolla henkilö esiintyy julkisuudessa.

Jos henkilö julkaisee teoksia sekä omalla nimellään että taiteilijanimellään, molemmat ovat julkisia identiteettejä ja saavat oman ISNI-tunnuksen.

Jos henkilö julkaisee teoksia ainoastaan taiteilijanimellä, vain taitelijanimi on julkinen identiteetti.

Voiko julkisella identiteetillä olla useita kirjoitusasuja ja nimenmuotoja?

Julkisella identiteetillä voi olla erilaisia kirjoitusasuja tai nimenmuotoja. Näitä kaikkia yhdistää yksi ISNI-tunnus.

Esimerkiksi venäläisillä nimillä voi olla monta eri translitterointitapaa ja kirjoitusasua. Kaikkia alla olevia Pjotr Tšaikovskin eri nimenmuotoja yhdistää yksi ISNI (https://isni.org/isni/0000000121449518).

 • Tšaikovski, Pjotr
 • Čajkovskij, Pëtr
 • Tchaikovsky, Peter
 • Tshaikovski, Pjotr
 • Tjajkovskij, Peter

 • Чайковский, Петр
 • Чайковский, Пётр
 • 柴可夫斯基
 • شايكوفسكي، بيتر إيلتش
Mikä on toimija?

Toimijalla tarkoitetaan henkilöä tai yhteisöä, joka liittyy julkaistuun tieteelliseen tai taiteelliseen aineistoon tai esimerkiksi käsikirjoitusaineistoon tai arkistomateriaaliin. Toimija voi olla esimerkiksi kirjailija, säveltäjä, yhtye tai kustantaja. Toimija voi olla myös kirjan aiheena oleva henkilö tai yhteisö, esimerkiksi kuninkaallinen henkilö, poliittinen aktivisti, sotien aikainen pataljoona tai paikallinen yritys.

Voiko samalla henkilöllä olla useita ISNI-tunnuksia?

Kyllä voi.

Jos kirjailija julkaisee kirjoja sekä omalla nimellään että eri pseudonyymeillä tai taiteilijanimillä, hänellä on silloin useampi julkinen identiteetti. Jokaisella näistä voi olla oma ISNI-tunnus.

Esimerkiksi

Missä ISNIä hallinnoidaan?

ISNI-IA (ISNI International Agency) hallinnoi ISNI-toimintaa ja sen kotipaikka on Lontoo (Iso-Britannia). Lisätietoja organisaation hallinnosta löydät ISNI-keskuksen kotisivuilla (englanniksi): https://isni.org/page/governance/.

Tietokannasta ja sen teknisestä ylläpidosta vastaa ISNI-AA (ISNI Assignment Agency). ISNI-tietokannan sisältöä ylläpitää ISNI QT (ISNI Quality Team), joka koostuu kansalliskirjastojen British Library ja Bibliothèque nationale de France asiantuntijoista. Jokainen rekisteröintitoimisto on vastuussa tietokantaan lähetettyjen tietojen ajantasaisuudesta. Lisätietoja toiminnasta löydät ISNI-keskuksen kotisivuilla (englanniksi): https://isni.org/page/how-isni-works/.

Miten rekisteröintitoimistot toimivat?

Ainoastaan rekisteröintitoimistot (ISNI Registration Agencies) voivat hakea uusia ISNI-tunnuksia. Rekisteröintitoimistoilla on rajoittamaton lukuoikeus ISNI-tietokantaan. Luettelo ISNIn rekisteröintitoimistoista löydät ISNI-keskuksen kotisivuilla (englanniksi): https://isni.org/page/isni-registration-agencies/.

Rekisteröintitoimistot välittävät ISNI-hakemukset kansainväliseen ISNI-tietokantaan asiakkaiden puolesta ja neuvovat, mitä tietoja ISNI-hakemusta varten tarvitaan.

Kansalliskirjasto on toistaiseksi ainoa suomalainen ISNI-rekisteröintitoimisto. Kansalliskirjasto ei siis itse myönnä ISNI-tunnuksia, vaan toimii tietojen välittäjänä ISNI-hakemuksen tehneen (esimerkiksi tekijänoikeusjärjestön tai kustantajan) ja tunnuksen myöntävän tahon eli kansainvälisen ISNI-keskuksen välillä.

ISNIn käyttö ja hyöty

Mihin ISNIä tarvitaan?

ISNI-tunnuksen avulla voidaan yksiselitteisesti tunnistaa toimijoita (esimerkiksi kirjailijoita, kustantajia, säveltäjiä), jotka liittyvät tieteelliseen tai taiteelliseen aineistoon.

ISNI kokoaa yhteen samaan toimijaan liittyvät nimen variaatiot ja muuttuneet nimenmuodot.

ISNI-tunnuksen avulla hakutulokset voi luotettavasti kohdentaa haluttuun toimijaan.

ISNI-tunnuksen avulla voidaan erottaa samat tai samankaltaiset nimet toisistaan ilman, että syntymävuosia tai muita arkoja henkilötietoja tarvitsee käsitellä julkisissa palveluissa.

ISO-standardin mukainen tunnus edistää koneluettavuutta ja toimii yhdistävänä tekijänä eri järjestelmien välillä.

Missä ISNIä käytetään

ISNI-tunnusta käytetään tietokannoissa, jotta voidaan yksiselitteisesti erottaa toisistaan samannimiset henkilöt tai yhteisöt toisistaan. ISNI-tunnus toimii sillanrakentajana tietokantojen välillä luotettavan toimijatiedon suhteen.

ISNI-tunnusta hyödyntävät mm. Wikipedia ja Wikidata, monet kansalliskirjastot (esim. Kansalliskirjasto, Ranskan kansalliskirjasto BnF) sekä eri tekijänoikeusjärjestöt.

Myös kustantajien ja kirjavälittäjien keskuudessa ISNI-tunnuksen käyttö alkaa yleistyä.

Miten ISNI ja ORCID eroavat toisistaan?

ISNI on lyhenne sanoista International Standard Name Identifier ja ORCID puolestaan Open Researcher and Contributor ID. Tunnisteissa on paljon yhtäläisyyksiä mutta myös joitakin eroja.

Yhtäläisyydet

 • Molemmat ovat pysyviä ja yksilöiviä tunnisteita, joiden tarkoitus on erottaa samannimiset henkilöt toisistaan, yhdistää nimien erilaiset kirjoitusasut ja ratkaista muitakin nimen eri muotoihin liittyviä sekaannuksia.
 • Molemmat tunnukset muodostuvat 16 merkistä.
 • Molempien tunnisteiden käyttö yleistyy maailmalla.

Eroavaisuudet

 • ORCID on lähinnä tutkijoille suunnattu, ISNIä voidaan puolestaan antaa sekä tieteellisen että taiteellisen luovan työn tekijöille. 
 • ISNI-tunnuksen voi hakea ainoastaan ISNIn jäsenorganisaation tai rekisteröintitoimiston kautta, ORCID-tunnuksen voi hakea itse. Koska ISNI-tunnuksia luodaan keskitetysti, toimija ei välttämättä aina tiedä, että hänellä on ISNI-tunnus.
 • ISNI-tunnus on tarkoitettu sekä yhteisölle että henkilölle ja sen avulla voi identifioida sekä edesmenneitä että eläviä henkilöitä. ORCID-tunnus on suunnattu aktiivisille tieteentekijöille.
 • ISNI-tunnusta hyödyntävät mm. tekijänoikeusjärjestöt, kansalliskirjastot, kirjankustantajat ja -välittäjät sekä verkossa toimivat musiikkipalvelut. ORCID-tunnus on ensisijaisesti tarkoitettu tutkijoiden identifiointiin.
 • Suomessa ORCID-koordinaattorina toimii CSC, ISNI-toiminnasta vastaa puolestaan Kansalliskirjasto. CSC ja Kansalliskirjasto kartoittavat mahdollisia yhteistyön muotoja.

ISNIn jakelu

Mistä tiedän, onko minulla ISNI-tunnus?

ISNI-tunnukset ovat vapaasti haettavissa kansainvälisen ISNI-keskuksen ylläpitämästä tietokannasta (http://www.isni.org/search).

Suomalaiseen julkaisutuotantoon liittyvät ISNI-tunnukset voi hakea myös Kansalliskirjaston Finna-hakupalvelusta (tästä pääset Finnan toimija-hakuun). Yksittäisiä tunnuksia voi hakea tekijän nimellä.

Kansalliskirjaston toimijatietokanta avataan myös henkilöiden osalta avoimena datana Finto-palvelussa marraskuun loppupuolella. ISNI-tunnukset näkyvät muiden kuvailutietojen yhteydessä. Tietoja tarkennetaan myöhemmin.

Melinda-kirjastot voivat hakea ISNI-tunnuksia suoraan Asteri-auktoriteettitietokannasta.

Kuka voi saada ISNIn?

ISNI-tunnus voidaan antaa kaikille luovaa tai tieteellistä työtä tekeville julkisille identiteeteille tai tahoille.

ISNI-tunnus voidaan rekisteröidä esimerkiksi kirjailijalle, muusikon taiteilijanimelle, kustantajalle tai tutkimusyksikölle.

Mistä saan ISNIn?

Kaikki ISNI-tunnukset generoidaan yhdessä tietokannassa, jota ylläpitää ISNI-AA (ISNI Assignment Agency).

Uusia ISNI-tunnuksia voi hakea ISNIn rekisteröintitoimistojen kautta. Ajantasainen luettelo ISNIn rekisteröintitoimistoista löydät ISNI-keskuksen kotisivuilta (englanniksi): https://isni.org/page/isni-registration-agencies/.

Kansalliskirjasto on toistaiseksi ainoa suomalainen ISNI-rekisteröintitoimisto. Kansalliskirjasto ei siis voi myöntää ISNI-tunnuksia suoraan, mutta Kansalliskirjasto voi rekisteröintitoimistona välittää ISNI-hakemuksen kansainväliseen ISNI-tietokantaan. Tietoja ei voi lähettää omatoimisesti ISNI-tietokantaan.

Tarkempia tietoja tarvittavista kuvailutiedoista voi kysyä Toimijakuvailupalvelusta: toimijakuvailu-posti@helsinki.fi.

Mitä tietoja tarvitaan ISNIä varten?

ISNI-tunnusta varten tarvitaan alla olevat tiedot.

Kaikki tiedot eivät ole pakollisia, mutta tietoja tulee olla kattavasti. Tähdellä merkityt ovat vahvasti suositeltavia.

Henkilöt:

 • henkilön etu- ja sukunimi*
 • mahdolliset muut nimen muodot ja/tai kirjoitusasu
 • syntymävuosi* ja -paikka
 • tieto mahdollisesta taiteilijanimestä tai pseudonyymistä*
 • henkilöön liittyvä maa tai maat (asuinpaikka, toimipaikka, tms.)
 • toimiala(t), jo(i)lla henkilö toimii tai on toiminut
 • mahdolliset muut standarditunnukset (mm. ORCID, VIAF)
 • verkossa olevat tiedonlähteet (mm. Wikipedia, kotisivut)
 • henkilön liittyviä keskeisiä julkaisuja*.

Yhteisöt

 • yhteisön nimi*
 • nimen muut muodot (lyhenteet, erikieliset muodot jne.)
 • yhteisön perustamisvuosi*
 • yhteisön mahdollinen lakkauttamisvuosi
 • yhteisöön liittyvä paikka (esim. pääkonttorin sijainti, yhdistyksen rekisteröity kotipaikka, yhtyeen perustamispaikkakunta)
 • yhteisön toimiala*
 • mahdolliset muut standarditunnukset (mm. Y-tunnus)
 • verkossa olevat tiedonlähteet (mm. kotisivut, Wikipedia)*
 • yhteisöön liittyviä keskeisiä julkaisuja*.

Tarkempia tietoja tarvittavista kuvailutiedoista voi kysyä Toimijakuvailupalvelusta: toimijakuvailu-posti@helsinki.fi.

Onko ISNI ilmainen?

Ei ihan.

ISNI-tunnusten hakemukset ovat rekisteröintitoimistoille maksullisia. Rekisteröintitoimistot itse päättävät mahdollisista palvelumaksuista.

Yksityishenkilönä suomalaiseen julkaisutuotantoon liittyvien toimijoiden ISNI-tunnukset voi toistaiseksi hakea ilmaiseksi.

Jos organisaation ylläpitämille nimikokonaisuudelle halutaan saada ISNI-tunnukset, hinta määräytyy haettavien ISNI-tunnusten mukaan.

Tarkempia tietoja voi kysyä Toimijakuvailupalvelusta: toimijakuvailu-posti@helsinki.fi.

Kauanko ISNIn saaminen kestää?

ISNI-tunnuksen saaminen voi kestää kahdesta työpäivästä neljään viikkoon. Pyrimme siihen, että kesto olisi pisimmillään 10 työpäivää (lukuun ottamatta lomakausia).

Uudet ISNI-tunnukset suomalaiseen julkaisutuotantoon liittyville julkisille identiteetteille saadaan haettua melko nopeasti.

Tunnuksen hakeminen useammalle henkilölle ja/tai yhteisölle kerralla voi kestää kauemmin ja edellyttää tietojen luovuttamiseen liittyvän palvelusopimuksen allekirjoittamista.

Virheelliset tiedot ja tietojen käsittely

Miten voin korjata virheelliset tiedot?

Voit pyytää korjaamaan henkilötietojasi, jos huomaat niiden olevan virheellisiä, puutteellisia tai epätarkkoja.

Jos huomaat, että ISNI-tietokannassa (https://isni.org/page/search-database/) on virhe (mm. samannimisen henkilön julkaisut näkyvät sinun kohdallasi), tee korjauspyyntö.

Yksi tapa on lähettää korjauspyynnön tietokannan ylläpitäjille käyttämällä hakuliittymästä saatujen hakutulosten yhteydessä esiintyvää keltaista laatikkoa (sivulla vasemmalla). Korjauspyyntö kirjoitetaan englanniksi.

Toinen tapa on ottaa yhteyttä meihin: toimijakuvailu-posti@helsinki.fi. Kansalliskirjasto voi korjata ja muokata Kansalliskirjaston kautta lähetettyjä tietoja. Kansalliskirjaston lähettämiin tietoihin liittyy tiedontoimittajatunnus NLFIN (National Library of Finland).

Miten henkilötietojani käsitellään ISNI-tietokannassa?

ISNI-tietokannassa olevat henkilötiedot käsitellään EU:n General Data Protection Regulation -tietosuojalain mukaisesti.

Tarkempia tietoja mm. datan keruuseen ja säilyttämiseen liittyvistä periaatteista löydät ISNI-keskuksen datapolitiikasta: ISNI Data Policy (PDF-tiedosto, 544 KB; englanniksi).

Muuta

Etkö löytänyt vastausta kysymykseesi?

Jos et ole löytänyt tältä sivulta vastausta omaan kysymykseesi, ota meihin yhteyttätoimijakuvailu-posti@helsinki.fi

 • No labels