FinELib-konsortion ohjausryhmä on hyväksynyt konsortion kehittämislinjaukset vuosille 2021-2025. Mitä linjausten toimeenpano käytännössä tarkoittaa? Miten linjauksia toteutetaan, jotta konsortio palvelisi mahdollisimman hyvin kaikkia jäseniä? Miten konsortio toimii seuraavan viiden vuoden aikana?

Kehittämislinjauksissa määritellyt painopisteet ovat:

  • konsortion yhteistoiminta
  • avoimet julkaisut
  • monipuolinen ja ketterä aineistohankinta
  • vaikuttava, dataan perustuva toiminta

Syksyllä järjestetään konsortion jäsenille kaksi saman sisältöistä etätyöpajaa, joissa ideoidaan, millä konkreettisilla toimenpiteillä pääsemme kehittämislinjauksissa määriteltyihin tavoitteisiin. Työpajoissa keskitymme erityisesti kahteen strategiseen painopisteeseen: konsortion yhteistoimintaan ja monipuoliseen ja ketterään aineistohankintaan.

Informoimme työpajojen ohjelmasta ja ilmoittautumisesta konsortion jäseniä myöhemmin, mutta merkitkää ajat jo kalentereihinne: ke 23.9. klo 10-12 ja pe 25.9. klo 10-12.