FinELib-konsortion ohjausryhmä on hyväksynyt konsortion kehittämislinjaukset vuosille 2021–2025. Mitä linjausten toimeenpano käytännössä tarkoittaa? Miten linjauksia toteutetaan, jotta konsortio palvelisi mahdollisimman hyvin kaikkia jäseniä? Miten konsortio toimii seuraavan viiden vuoden aikana?

Kehittämislinjauksissa määritellyt tavoitteet ovat:

  • konsortion yhteistoiminta
  • avoimet julkaisut
  • monipuolinen ja ketterä aineistohankinta
  • vaikuttava, dataan perustuva toiminta

Syksyllä järjestetään konsortion jäsenille neljä etätyöpajaa, joissa ideoidaan, millä konkreettisilla toimenpiteillä pääsemme kehittämislinjauksissa määriteltyihin tavoitteisiin. Näissä työpajoissa keskitymme erityisesti kahteen painopisteeseen: konsortion yhteistoimintaan ja monipuoliseen ja ketterään aineistohankintaan.

Ennakkotiedoista poiketen olemme jakaneet työpajapäivien aiheet vielä kahdelle erilliselle päivälle, joten molempia aiheita mietitään kahdessa saman sisältöisessä työpajassa seuraavasti:

Monipuolinen ja ketterä aineistonhankinta:

ke 23.9. klo 10 - 12
ma 5.10. klo 13 - 15

Konsortion yhteistoiminta:

pe 25.9. klo 10 - 12
to 8.10. klo 10.30 - 12.30


Lue lisää FinELibin ekstranetissä (vaatii kirjautumisen).