You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 2 Next »

  • Tarjoamme suomalaisten aineistojen laadukkaisiin toimijakuvailuihin liittyvää asiantuntijoiden antamaa koulutusta ja neuvontaa.
  • Annamme palvelua erityisesti kirjastojen toimijakuvailujen yhteistuotantoon mukaan tuleville kirjastoille sekä suunnitteilla olevan KDK-Nimitietopalvelun myötä arkistoille ja museoille.
  • Koordinoimme kirjastojen ja muiden tahojen yhteistyössä tuottamaa toimijakuvailua.
  • Laajennamme asiantuntijapalveluamme kattamaan ulkomaisten toimijakuvailujen ohjeistuksen. 
  • Perustamme kirjastojen yhteistyöverkoston toimijakuvailujen yhteentoimivuuden lisäämiseksi.
  • Palveluumme sisältyy toimijoihin liittyvien tunnisteiden (mm. ISNI) käytön ohjeistus. 

Yhteistuotantoon osallistuvat vastaavat itse toimijakuvailutietojen oikeellisuudesta ja järjestelmien / työvälineiden käytön opastuksesta.

  • No labels