Toimijakuvailupalvelu

 • Hankalien musiikkinimien -luettelon sisältämien ulkomaalaisten tekijöiden kuvailu jatkuu Kansalliskirjastossa. Kirjaimilla A-P alkavat ulkomaalaiset henkilöt ovat nyt kuvailtu Asteriin.
 • Toimijakuvailuasiantuntijaverkosto on käynyt ahkerasti läpi uudistetun RDA-säännöstön linjauksia, työ on melkein valmis.
 • ISNI-projektin kuulumisia:
  • Henkilötietueiden ajo Asterista kansainväliseen ISNI-tietokantaan toteutettiin toukokuun lopulla. ISNI-tietokantaan vietiin 137 575 henkilötietuetta Asterista ja tietueajon seurauksena voi 124 258 henkilötietueeseen nyt liittää ISNI-tunnuksen. ISNI-tunnukset näkyvät Asteri-tietueissa lähiaikoina. Lukua voi pitää kaiken kaikkiaan hyvänä ja ISNI-tunnusten määrä tulee vielä hieman nousemaan erilaisten jälkikorjausten ansiota.
  • Pohjoismainen ISNI-tapaaminen järjestetään etäkonferenssina ke 10.6. Kansalliskirjasto esittelee tilaisuudessa oman ISNI-projektinsa etenemistä ja Ruotsin Kungliga biblioteket ja Norjan kansalliskirjasto, kertovat omat kuulumiset. Kokoukseen osallistuu myös ISNI International Agencyn ja British Libraryn edustajat, jotka kertovat ISNI-toiminnan kehittämisestä laajemmin.

Nimitietopalvelu

 • Nimitietopalvelun tämän vuoden suunnitelmaa on tarkennettu ja se löytyy projektin wikistä.
 • Nimitietopalvelun tietomallia on kehitetty tiiviisti kevään aikana ja malli alkaa olla valmis
  • Nyt eristetään keskeisimmät ominaisuudet, jotka muodostavat mallin ytimen omaksi kokonaisuudekseen
 • Wikibase-alustaa halutaan kokeilla yhtenä Nimitietopalvelun toteutusmahdollisuutena ja sen pystytys Kansalliskirjaston konttiympäristöön etenee. Kesän aikana tietomallin ydin toteutetaan Wikibase-testialustaamme, minkä jälkeen alustaa voidaan testata toimijatiedoilla.
 • Eri sektorien toimijatietojen yhdistelyn testaamista varten Kansalliskirjastoon toimitetaan otokset eri sektorien toimijatietojärjestelmistä. Yhdistelyn tuloksista saadaan tietoja syksyllä.


 • No labels