Tämä uutinen koskee niitä korkeakoulu- ja erikoiskirjastoja, jotka jo käyttävät tai ovat siirtymässä käyttämään Alma-järjestelmää Finna-asiakasliittymän kanssa.

Saimme PCI-CDI-siirtymän pilotin onnistuneesti valmiiksi Finna-Alma-ympäristössä, ja olemme tehneet siirtymän edellyttämät muutokset Finnaan.  Seuraavaksi  teemme Almaan liitetyn CDI:n käyttöönoton edellyttämät valmistelut kaikille Alma-järjestelmää käyttäville kirjastoille.  Niiden kirjastojen osalta, jotka ovat parhaillaan ottamassa Alma-järjestelmää käyttöön Finnan kanssa, teemme samat valmistelut osana käyttöönottoa. 

Aikaisemmista tiedoista poiketen voimme edelleen jatkaa vanhan hakurajapinnan käyttämistä Finnassa, joten uusia rajapintatietoja tai palomuuriavauksia ei tarvita. 

Tarvitsemme teiltä muutaman parametrin arvon, jotta voimme tehdä tarvittavat konfiguraatiomuutokset.  Siirtymä ei edellytä teiltä sen lisäksi muuta kuin käyttöönottotestauksen.  Finnan palvelupiste ottaa teihin yhteyttä lähipäivinä konfiguraatiotietoja ja aikataulusta sopimista varten. 

Alma-järjestelmää Finnan kanssa jo käyttävät kirjastot

Kuten aiemmin kerroimme, CDI on testattavissa ja otettavissa käyttöön.  Ex Libris korvaa kaikki vielä käytössä olevat PCI-instanssit CDI-instansseilla 26.7.2020.  Konfiguraatiomuutos on mieluiten tehtävä sitä ennen. Jos muutosta ei tehdä, indeksihaku toimii edelleen, mutta aineistojen aktivointipäivitykset eivät välity Finnaan.

Voitte halutessanne kokeilla CDI:n käyttöä testinäkymän kanssa ennen lopullista käyttöönottoa.  Finnan Palvelupiste opastaa teitä tarvittaessa myös tässä, ja tarvittaessa luo testinäkymän teille.

Kirjastot, jotka ovat parhaillaan ottamassa Alma-järjestelmää käyttöön Finnan kanssa

Jos ette ole ottamassa CDI:tä käyttöön heti Almaan siirtymisen myötä, varmistattehan CDI:n käyttöönoton aikataulun Ex Librikseltä.  Finnan palvelupiste kysyy teiltä Finnan tarvitsemat parametrit CDI:tä varten, ja hoitaa konfiguroinnin sekä käyttönoton yhdessä sovittuna aikana.

Lisätiedot:

Finnan palvelupiste
finna-posti@helsinki.fi