Tiedonhallinnan ohjausryhmän kokous

Aika: maanantai 14.9.2020 klo 13.00–15.00

Paikka: Etäyhteydellä


Osallistujat: (Päivitetään ilmoitusten mukaan, tähän kokoukseen kutsuttu varsinaiset jäsenet, joita tarvittaessa sijaistaa varajäsen)

 • Miia Willman, puheenjohtaja, ammattikorkeakoulujen kirjastot
 • Katri Koivunen, erikoiskirjastot
 • Matti Sarmela, varapuheenjohtaja, yleiset kirjastot
 • Ari Muhonen, yliopistokirjastot
 • Minna Karvonen, Opetus- ja kulttuuriministeriö
 • Johanna Lilja, Kansalliskirjasto/tutkimuskirjasto
 • Kristiina Hormia-Poutanen, Kansalliskirjasto/kirjastoverkkopalvelut

Kutsutut asiantuntijat/esittelijät:

 • Juha Hakala, Kansalliskirjasto
 • Nina Hyvönen, Kansalliskirjasto
 • Reeta Kuuskoski, Kansalliskirjasto
 • Minna Olkinuora-Tauru, Kansalliskirjasto
 • Osma Suominen, Kansalliskirjasto
 • Anneli Renfors, Kansalliskirjasto (kokouksen sihteeri)

Edellisen kokouksen muistio

Esityslista

Kohtien 2 ja 6 esitykset lisätään esityslistalle ennen kokousta.

1. Kokouksen avaus, osallistujien toteaminen ja esityslistan hyväksyminen

Esitys: Avataan kokous, puheenjohtaja toteaa osallistujat ja hyväksytään esityslista.

2. Annif, Finto AI ja HPD-projekti

Esittely: Osma Suominen esittele.

Esitys: Merkitään tiedoksi.

Liite 1: esitysdiat

3. Julkaisuarkistopalveluiden asiantuntijaryhmän kokoonpano

Esittely: Reeta Kuuskoski esittelee. Julkaisuarkistopalveluiden asiantuntijaryhmä on Kansalliskirjaston tuottamien julkaisuarkistopalveluiden asiakasorganisaatioiden yhteistyöelin. Asiantuntijaryhmän edellisen kokoonpanon toimikauden päätyttyä sille on valittu asiakasorganisaatioilta saatujen ehdotusten pohjalta seuraavat jäsenet: Leena Byholm (Luonnonvarakeskus), Merja Kallio (Vaasan yliopisto), Eetu Kejonen (Åbo akademi), Tapani Lehtilä (Tampereen yliopisto), Minna Liikala (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos), Outi Maisalmi (Väylävirasto), Minna Marjamaa (Laurea-ammattikorkeakoulu), Mari Myllyharju (Valtioneuvoston kanslia), Anita Niskanen (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus), Ilkka Nokelainen (LUT-yliopisto), Erkki Nurmi (Taideyliopisto), Antti Nyqvist (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu), Joonas Parviainen (Maanpuolustuskorkeakoulu), Mikko Pennanen (Turun yliopisto), Toni Raja-Hanhela (Lapin yliopisto) ja Tiina Tolonen (Oulun ammattikorkeakoulu). Ryhmä on valinnut keskuudestaan puheenjohtajaksi Merja Kallion (Vaasan yliopisto).

Esitys: Vahvistetaan asiantuntijaryhmän kokoonpano vuosille 2020-2023.

4. Melindan tilannekatsaus ja vuoden 2021 painopisteitä

Esittely: Minna Olkinuora-Tauru esittelee. Osallistujille lähetetään ennen kokousta linkit ennakkotehtäviin.

Esitys: Keskustellaan ennakkotehtävien vastausten pohjalta tulevista suunnitelmista. Varsinainen vuoden 2021 projektisuunnitelma hyväksytään syksyn viimeisessä kokouksessa.

Liite 2: Melinda 2021.

5. Kansalliskirjaston metatietovisio

Esittely: Nina Hyvönen esittelee. Kansalliskirjaston metatietovisiota esitellään laajemmin kokousta edeltävällä viikolla (pe 11.9.) pidettävässä Yhdessä uusiin seikkailuihin – KAM-organisaatiot ja visio metatiedosta -webinaarissa.

Esitys: Keskustellaan metatietovisiosta.

Liite 3: Kansalliskirjaston metatietovisio: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-5905-2

6. BIBFRAME

Esittely: Juha Hakala esittelee. Kokousta seuraavalla viikolla on myös kansainvälinen BIBFRAME-workshop (webinaari), johon ilmoittautuminen on maksutonta: http://www.casalini.it/bfwe2020/.

Esitys: Merkitään tiedoksi

Liite 4: BIBFRAME-tilannekatsaus

7. Kansalliskirjaston ohjausjärjestelmän arviointi

Esittely: Kristiina Hormia-Poutanen esittele. Ohjausjärjestelmän arviointikyselyn vastausaika on päättynyt. Keskustellaan jatkotoimenpiteistä.

Esitys: Merkitään tiedoksi

8. Seuraava kokous ja vuosikellon läpikäynti

Esittely: Ohjausryhmän vuosikello 2020

Esitys: Sovitaan vuoden viimeisen kokouksen aika ja alustavasti siinä käsiteltävät asiat ja niiden valmistelu.

9. Muut asiat

10. Kokouksen päättäminen

 

 


 • No labels