Ohjausryhmän kokouksen 2/2020 (5.6.) esityslistalla on tällä kertaa viime vuoden toimintakertomuksen ja kuluvan vuoden toimintasuunnitelman lisäksi FinELibin kustannustenjakomallin kehittäminen.

Esityslista on luettavissa tästä. Esityslistan liitteet löytyvät FinELibin ekstranetistä (vaatii kirjautumisen).