Aika: perjantai 5.6.2020, klo 9.30-11.00

Paikka: Etäyhteys (linkki kalenterivarauksessa)

Osallistujat: Pia Backman (ÅAB), Mari Koskimäki (TAU), Mirja Lampola (Aalto), Lea Levomaa (SAMK), Henna Paajala (Oulun yliopisto), Anne-Mari Salmela (UTU), Minttu Hurme (KK), Tanja Vienonen (KK)

Poissa: Ilkka Haataja (UniArts), Katja Hyvärinen (UEF), Antti Impivaara (UTU), Maria Kovero (HULib), Jaana Uurasjärvi (Eduskunnan kirjasto), Minna Kantanen (KK)

Asialista

Kuulumiset Alma-kirjastoilta

 • Tanja Vienonen siirtyy Kansalliskirjastosta toisiin tehtäviin Turun yliopiston kirjastoon 3.8.
  • Voisiko joku muu ryhmän jäsen ottaa siksi aikaa hoitaakseen kokousten järjestämisen, kunnes Tanjan seuraaja saadaan valittua?
   • Palataan asiaan seuraavassa kokouksessa
 • Ryhmässä Lea Levomaan työtä jatkaa Henna Paajala Oulun yliopiston kirjastosta, jossa toimii myös aiempi Oulun ammattikorkeakoulun kirjasto korkeakoulujen yhdistyttyä
 • Ryhmään saatiin myös Aalto-yliopiston edustaja, Mirja Lampola
 • Jaana Uurasjärvi Eduskunnan kirjastosta aloitti toimintamallityöryhmässä viime kokouksessa
 • ÅAB: Almaan liittyen valmistellaan Tritonian ÅAB-kokoelmien osuuden tuontia tietokantaan
  • Kuvailua tehdään osin kirjastossa paikan päällä ja osin etänä
 • TAU: ei uutta kerrottavaa, osa on palannut kirjastolle ja lähettävät sieltä materiaalia etätyöskentelijöille
 • Aalto: kirjastojärjestelmän valinta vahvistettiin helmikuussa, jonka jälkeen on ollut paljon tekemistä, tietokannan siivousta, konfiguraatioita tehty
  • Ohjesivut Helsinki-wikissä olleet hyvät
  • Siivottavaa on paljon, mutta muissakin kannoissa ei ihan kaikkea ole saatu tehtyä
  • Basecampiin tutustumista
 • SAMK: tilanne ennallaan, ei uutta kerrottavaa
  • Tämä on Lea Levomaan viimeinen toimintamallityöryhmän kokous ennen eläkepäiviä, kiitämme ryhmässä mukanaolosta ja aktiivisuudesta!
 • Oulu: Oulun amk yhdistyi helmikuussa Oulun yliopistoon, tietokannat yhdistetään kesällä
  • Kirjaston muuttotehtäviä Alman lisäksi, ammattikorkeakoulun kaksi kampusta muuttaa yliopiston tiloihin Linnainmaalle
  • Juhannusviikolla järjestetään Alma-koulutusta henkilökunnalle
  • Tietokannan siivousta niin yhdistymiseen kuin Almaan liittyen, tavoitteena saada kriittiset asiat tehtyä
 • UTU: Antti Impivaara siirtyi takaisin Turun kaupunginkirjastoon sijaisuuden päätyttyä
  • Töitä tehdään etänä, mutta osa kuvailijoista on jo kirjastossa, enää ei skannata julkaisuja niin paljon
  • Sisällönkuvailijat käyvät kirjastossa töissä kerran viikossa
  • Alma-koulutukset jatkuvat edelleen, tällä viikolla sisällönkuvailijoille

Tekniikan tilanne

 • Low publishingin poistotoiminto → korjattu, on ollut toiminnassa 19.5.
  • Testipuolella ei ehkä toimi, Minttu tarkistaa
  • UTU: poistot näyttävät toimivan tuotantopuolella
 • Fennica-tietueiden replikointi/VST-prosessi
  • Turun yliopistossa ollut ajossa keskiviikkona
   • Käynnissä olevat Satakirjastojen Melinda-loadit saattavat aiheuttaa nyt paljon muutoksia
  • Sandboxissa tehdyissä pistokokeissa ollut joitain kummallisuuksia, esim. jokunen tietue on merkitty deletoiduiksi (voi johtua Melindan Merge-ohjelmalla yhdistetyistä tietueista)
   • Record skipped by filter: on Turun low tag, mutta puuttuu Fennica-tunnus, siksi ohitettu
   • New record IDs: oma low tag lisätty Melindassa
  • Tulokset vaikuttavat paremmilta kuin aiemmin, eli edistystä on tapahtunut
  • Selvitettävä kirjoittaako Fennican tietue oman kannan tietoja yli
   • Voi olla että toimii samalla säännöllä kuin Melindasta haetuissa tietueissa (eli kirjoittaa yli esim. ruotsinkielisen henkilönimen, jos Melindassa suomenkielinen)
    • Voiko osakenttä 5:llä suojella oman kannan kenttiä?
 • 0-osakentälliset auktoriteetit ja EL: keskiviikon kokouksessa EL kertoi lisäävänsä puuttuvat tiedot CZ:lle kesäkuun aikana
  • Ei tietoa päivittyvätkö 0-osakentättömät auktoriteetit nyt, mutta suunnitelma päivityksissä: nimet 6 h välein, sanastot kerran viikossa (lauantaisin)
 • Järjestelmätason käyttäjätunnukset tuotanto- ja testikantaan 2. aallon kirjastoille tehty ja lähetetty ja SSH-avaimet saatu (tarvitaan low publishing -toimintoon) ja toimitettu CSC:lle
 • Vähitellen 2. aallon kirjastot näyttäisivät saaneen asetukset Almassa kuntoon
 • Auktoriteettimuodoissa tallentaessa kiikari-kuvake näyttää häviävän, kun siirtyy pois kentästä, tämä ei varmaan ole tarkoitus
  • Saattaa liittyä 0-osakentän lisäämiseen, eli kun kenttää korjaa (koska ei ole enää sama muoto)
  • Kysyttävä EL:ltä, Turussa ja Tampereella huomattu
   • Voi olla, että johtuu 0-osakentän puuttumisesta
   • Anne-Mari selvittää, kunhan 0-osakentät on ensin saatu lisättyä CZ:n auktoriteetteihin
  • Lisäksi Alma lisää pisteen asiasanan perään, mikä ei ole tarkoitus → menevät pisteellisinä Alephiin
   • Englanninkielisissä sanastoissa käytössä piste, ilmeisesti Alma lisää niitä automaattisesti → syytä kysyä EL:ltä saako korjattua, Anne-Mari kysyy

Osakohdetuki ja tekninen toiminta

 • Asia ollut selvityksessä Tampereen yliopiston kirjastossa
 • Testattu import-toimintoa, osakohteet eivät tule mukana
  • Melindassa tämän voisi korjata, mutta vaatii töitä myös Alman päässä
 • Export-toimintoa ei ole ehditty testaamaan, osakohteita voi tehdä Almassa, mutta aikaa testata ei ole
  • Ymmärrettävää jos ei toimi, koska contribute käsittelee yhden tietueen kerrallaan
 • Käytettävyyskannalta osakohteellisten tietueiden kulkeminen olisi hyvä saada toimimaan pakettina
 • Tampereella yksittäisten tietueiden siirto riittänee, koska volyymia ei ole enää paljon
 • Oulussa tehdään jonkin verran musiikin osakohteita
 • Asian selvitystä lienee hyvä jatkaa myöhemmin

Kuvailu ja ohjeistus

 • Onko kenelläkään uutta tietoa Brief Level -säännöistä?
  • Onko suunnitelmat otettu jossain kirjastossa jo toteutukseen?
  • Turussa tehty testiajoja, mutta haun tarkistaminen on vaikeaa (näyttää ristiriitaisia tietoja)
   • Jos tekee 01-haun, tulee paljon tuloksia jotka eivät ole 01-tasoa, vaan esim. 05-tasoa
  • Hakutoimintoon pitää palata vielä, se ei tunnu toimivan kunnolla
 • Suomalaisten MARC 21 -ohjeiden linkittäminen Field informationeihin metadata editorissa

  • ÅAB:ssa tehty joulun alla, koko työhön meni parisen päivää (viime kokouksessa mainittu)
  • Työläs, koska tehtävä jokaiselle kentälle erikseen
   • Voiko tehdä keskitetysti? Voisiko 2. aallon kirjastot kysyä projektipalaverissa? → Anne-Marin oli tarkoitus selvittää Marialta
    • Maria ottaa asian esille projektipalaverissa

Alustavia tuloksia kyselystä 1. aallon kirjastoille

 • Käsitellään ainakin palaute ohjeista ja toimintamallityöryhmän toiminnasta
  • Viestintää toivottiin lisää ja ohjeistuksen selkeyttämistä, mutta saatiin myös paljon kiitosta tehdystä työstä
 • Kysely on vielä auki ainakin kesän ajan, siihen saa vastata edelleen
  • Tiedotetaan 1. aallon kirjastoille
  • Uusi kysely 2. aallon kirjastoille syksyllä
   • Olisi hyvä huomioida myös Aalto-yliopisto, jonka käyttöönotto talvella
 • Lähetetään kyselyvastaukset toimintamalliryhmälle
  • Raportti tehdään nyt tulleiden vastausten perusteella, uudet vastaukset käsitellään omana pakettinaan

Muut asiat

 • Tiedote Melinda-Alma-yhteistyöstä lähetetty 27.5.
 • Kesälomat ja 2. aallon Alma-käyttöönotto
  • Viestit Melinda-postiin (melinda-posti at helsinki.fi) kesällä, koska Minttukin lomailee 15.6.-10.7.
 • Syksyn (syys-lokakuun vaihde) webinaarin aiheet ja puhujat (2. aallon projektipäällikkö pitämään yleiskatsaus?) → siirretään seuraavaan kokoukseen
 • Melinda-kuvailijoita halutaan haastatella lyhyesti uuteen Melindan tekijät -sarjaan, onko Alma-kuvailijoissa vapaaehtoisia?

Seuraava kokous

 • Seuraava kokous on tiistaina 16.6. klo 13-14.30


 • No labels