FinELib on suomalaisten yliopistojen, ammattikorkeakoulujen, tutkimuslaitosten ja yleisten kirjastojen muodostama konsortio, jonka tehtävä on turvata ja parantaa elektronisten aineistojen saatavuutta.

Konsortiota palveleva FinELib-toimisto toimii Kansalliskirjastossa.


Tutustu tarkemmin tiedelehtien sopimusneuvotteluiden tilanteeseen:


Oikopolut konsortion jäsenille

Palveluiden käyttö edellyttää kirjautumista


  • No labels