You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 112 Next »

Yliopistokirjastot
VY - Vaasan yliopisto
TY - Turun yliopisto mukaan lukien Turun yliopistollinen keskussairaala
Hanken - Hanken Svenska handelshögskolan
Aalto - Aalto-yliopisto
HY - Helsingin yliopisto mukaan lukien Helsingin yliopistollinen keskussairaala
Tau - Tampereen yliopisto mukaan lukien Tampereen yliopistollinen sairaala
ÅA - Åbo Akademi
JY - Jyväskylän yliopisto
OY - Oulun yliopisto mukaan lukien Oulun yliopistollinen sairaala
UEF - Itä-Suomen yliopisto mukaan lukien Kuopion yliopistollinen sairaala
LY - Lapin yliopisto
LUT - Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT

AMK-kirjastot
Tamk - Tampereen ammattikorkeakoulu
Seamk - Seinäjoen ammattikorkeakoulu
Savonia - Savonia-ammattikorkeakoulu
Arcada - Yrkeshögskolan Arcada
Samk - Satakunnan ammattikorkeakoulu
YH Novia - Yrkeshögskolan Novia
Vaasa amk - Vaasan ammattikorkeakoulu
Turku amk - Turun ammattikorkeakoulu
Lapin amk - Lapin ammattikorkeakoulu
Pakk - Poliisiammattikorkeakoulu
Hamk - Hämeen ammattikorkeakoulu
HAAGA-HELI - HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu
Centria - Centria ammattikorkeakoulu
Xamk - Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
Jamk - Jyväskylän ammattikorkeakoulu
LAB amk - LAB-ammattikorkeakoulu
Oamk - Oulun ammattikorkeakoulu
Laurea - Laurea-ammattikorkeakoulu
Metro - Metropolia Ammattikorkeakoulu

Tutkimuslaitoskirjastot
PRH - Patentti- ja rekisterihallitus
ECHA - Euroopan kemikaalivirasto
VTT - Teknologian tutkimuskeskus VTT

  • No labels