You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

Version 1 Next »

LUONNOS

Johdanto

Nimitietopalvelu kerää yhteen muistiorganisaatiosektorin toimijatiedot mahdollistaen niiden käytön kaikilla sektoreilla ja toimijoihin liittyvien aineistojen hakemisen yli sektorirajojen.

Vuoden 2020 keskeisimpänä tavoitteena on palvelun pilottitoteutuksen pystyttäminen ja sen pohjalta jatkosuunnitelman työstäminen. Pilottitoteutukseen liittyen tehdään myös alustavaa eri sektorien toimijatietojen yhdistelyä.

Tavoitteet

 • Wikibasen pystyttäminen
  • Käyttö- ja näyttöoikeuksien hallinta
 • Tietomallin avaaminen keskustelulle
  • Heijastaminen uuteen RDA:n
 • Tietomallin vieminen Wikibaseen
  • Ensin osittain
  • Tietomallin/skeeman jatkosuunnittelu
 • Asteri-tietueesta Wikibaseen konvertteri
 • Asterin toimijatietojen alustava vienti Wikibaseen
 • Päällekkäisten toimijaotosten hankkiminen osallistujatahoilta
 • Toimijatietojen yhdistely
  • Hyödynnetään soveltuvilta osin Wikibasen omia työkaluja
 • Toimijoiden tunnisteiden saannin prosessi
  • URN
  • ISNI
  • ORCID
  • Muut
 • Wikidata-mappausten mahdollisuuksien tutkiminen
 • Kuvailuprosessin hahmottaminen ja siihen tarvittavien työkalujen suunnitteleminen
  • Editoinnin sääntöjen laatiminen ja mahdolliset valvontaominaisuudet
 • AHAA-järjestelmän vertailu Wikibase-ratkaisuun
 • Järjestelmäintegraatioiden suunnittelu
 • Toimijatietojen Finto-julkaisu soveltuvilta osin
  • Automaattinen päivitysputki
  • Tarvitaanko useita versioita esim. kuvailijoille?
 • Nimitietopalvelun tuontantoversion toteutuksen suunnitelman laatiminen

Tuotokset

 • Q1
  • Projektin hallintorakenteiden pystytys
  • Wikibase toiminnassa
  • Tietomallin muuntaminen RDF-muotoon
  • Alustava tietomalli Wikibasessa
  • Nimitietopalvelun tuotantoversion toteutuksen alustava suunnitelma
 • Q2
  • Tietomallin ja Wikibasen editointikäyttöliittymän testaaminen datan avulla
  • Wikibase-ratkaisun tarkistuspiste
 • Q3
  • Asteri-tietueesta Wikibaseen konvertteri
  • Vertailu AHAA-järjestelmään
  • Päällekkäisten toimijatietojen hankkiminen
 • Q4
  • Päällekkäisten toimijatietojen yhdistely ja vienti Wikibaseen
  • Siltausmahdollisuudet Tutkimustietovarantoon
  • Järjestelmäintegraatio suunnitelmat
  • Nimitietopalvelun tuotantoversion toteutuksen suunnitelma
  • Nimitietopalvelun kuvailuprosessin alustava suunnitelma
 • No labels