Aika: 5.3.2020 klo 13.00–15.59
Paikka: Kansalliskirjasto, Yliopistonkatu 1, C222 Fabianian kokoushuone
Läsnä: Ilkka Haataja (Taideyliopiston kirjasto, Sibelius-Akatemia), Jaska Järvilehto, puheenjohtaja (Helsingin Konservatorion kirjasto), Anna Kanerva Lamppu (Metropolia Ammattikorkeakoulun kirjasto), Tapani Moisio, sihteeri (Kansalliskirjasto), Johanna Parviainen (Kirjastopalvelu)
Etänä: Ilona Heinonen (Tampereen kaupunginkirjasto), Anu Sormunen (Jyväskylän kaupunginkirjasto), Tommi Viitamies (Helsingin kaupunginkirjasto)


MUISTIO


1 Muusan toimenkuva, toimintakertomus ja toimintasuunnitelma

Käytiin läpi, muokattiin ja hyväksyttiin toimintakertomus 2019 sekä toimintasuunnitelma 2020.


2 Kuvailuryhmien työpaja 31.3.2020

Muusalta 15 minuutin puheenvuoro Metatietosanastosta, jossa nostetaan käsittelyyn joku sanastoon liittyvä näkökulma/haaste

 • Pohdittiin mahdollisia näkökulmia: Metatietosanaston merkitys musiikin kuvailussa; vaikuttaminen sanaston kehittämiseen esimerkiksi ehdotusjärjestelmän kautta.

Muusalaisia pyydetään lähettämään 23.3. mennessä Jaskalle ennakkokysymyksiä seuraavista aiheista:

 • RDA-linjausten ja esimerkkien laatimisen ohjeistaminen
 • Finnan teosavain, fasetit ym. kuvailijan näkökulmasta 
  • esim. uusien fasettien tarve (kuten luomisaika ja esityskokoonpano)
 • YSA–YSO-konversion jälkityöt
  • musiikkikonversion keskeneräisyyys
  • todettiin, että konversio tuotti tarpeettomia VIOLA<KEEP>-komentoja 370-, 382- ja 388-kenttiin. Ne voi huoletta poistaa Melindassa. Sen sijaan 65X-kenttien KEEP-komentoihin ei saa koskea.

3 Ehdotelma 382-kenttien suomenkielisiä näyttöjä varten Finnassa

Dokumentti on puhtaaksikirjoitettu ja annettu Muusalle hyväksyttäväksi. Hyväksynnän jälkeen se toimitetaan Finnan kehittäjille.


4 Musiikkiaineiston RDA-sovellusohjeen päivittäminen

Jatkettiin Musiikkiaineiston MARC 21 -sovellusohjeen läpikäyntiä sovellusohjeen kommentointisivulle tulleiden kommenttien sekä muutos- ja korjausehdotusten pohjalta.

 • Lisättiin kentän 347 osakentän ‡b ohjeissa olevaan tyypillisten koodausmuotojen listaan Blu-ray ja SACD.


5 Uudistuvan RDA:n linjausten ja esimerkkien valmistelu

Aikataulutettiin linjausten valmistelua. Kevään aikana käydään läpi erityisesti musiikkiaineistoa koskevia linjauksia ja niihin kohdistuvia mahdollisia muutostarpeita.

Luumun laatimia linjauksia löytyy nykyisen RDA:n kohdista 3.4.3.2, 6.14–6.18, 6.28, 7.20.1.3 ja 7.20.1.4.


6 YSO-, SLM- ja SEKO-termit

Käytiin läpi uusia ja muita Muusan käsittelyä vaativia YSO-, SLM- ja SEKO-termejä.


7 Tulevia kokouksia

Etäkokous torstaina 2.4. klo 10–12 aiheena YSO-, SLM- ja SEKO-termien käsittely.

Kuvailuryhmien yhteinen työpaja järjestetään tiistaina 31.3.2020 klo 10.00–15.15 Kansalliskirjastossa.

Muusan seuraava lähikokous järjestetään torstaina 14.5. klo 13–16 Kansalliskirjastossa.

 • No labels