Korkeakoulujen tutkimus- ja kehittämistoimintaa koskevissa tiedonkeruissa käytetään tieteenalaluokitusta 2010, joka perustuu OECD:n T&K -toiminnan tilastoinnin tueksi julkaiseman ns. Frascati-oppaan tieteenalojen FOS-luokitteluun. Myös Artikkelien kuvailutyökalun tieteenala-haulla voi valita jonkun seuraavista tieteenaloista. Lisätietoa: https://wiki.eduuni.fi/display/cscsuorat/7.3+Tieteenalaluokitus

Luonnontieteet

 • 111 Matematiikka
 • 112 Tilastotiede
 • 113 Tietojenkäsittely ja informaatiotieteet
 • 114 Fysiikka
 • 115 Avaruustieteet ja tähtitiede
 • 116 Kemia
 • 1171 Geotieteet
 • 1172 Ympäristötiede
 • 1181 Ekologia, evoluutiobiologia
 • 1182 Biokemia, solu- ja molekyylibiologia
 • 1183 Kasvibiologia, mikrobiologia, virologia
 • 1184 Genetiikka, kehitysbiologia, fysiologia
 • 119 Muut luonnontieteet

Tekniikka

 • 211 Arkkitehtuuri
 • 212 Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka
 • 213 Sähkö-, automaatio- ja tietoliikennetekniikka, elektroniikka
 • 214 Kone- ja valmistustekniikka
 • 215 Teknillinen kemia, kemian prosessitekniikka
 • 216 Materiaalitekniikka
 • 217 Lääketieteen tekniikka
 • 218 Ympäristötekniikka
 • 219 Ympäristön bioteknologia
 • 220 Teollinen bioteknologia
 • 221 Nanoteknologia
 • 222 Muu tekniikka

Lääke- ja terveystieteet

 • 3111 Biolääketieteet
 • 3112 Neurotieteet
 • 3121 Sisätaudit
 • 3122 Syöpätaudit
 • 3123 Naisten- ja lastentaudit
 • 3124 Neurologia ja psykiatria
 • 3125 Korva-, nenä- ja kurkkutaudit, silmätaudit
 • 3126 Kirurgia, anestesiologia, tehohoito, radiologia
 • 313 Hammaslääketieteet
 • 3141 Terveystiede
 • 3142 Kansanterveystiede, ympäristö ja työterveys
 • 315 Liikuntatiede
 • 316 Hoitotiede
 • 317 Farmasia
 • 318 Lääketieteen bioteknologia
 • 319 Oikeuslääketiede ja muut lääketieteet

Maatalous- ja metsätieteet

 • 4111 Maataloustiede
 • 4112 Metsätiede
 • 412 Kotieläintiede, maitotaloustiede
 • 413 Eläinlääketiede
 • 414 Maatalouden bioteknologia
 • 415 Muut maataloustieteet

Yhteiskuntatieteet

 • 511 Kansantaloustiede
 • 512 Liiketaloustiede
 • 513 Oikeustiede
 • 5141 Sosiologia
 • 5142 Sosiaali- ja yhteiskuntapolitiikka
 • 515 Psykologia
 • 516 Kasvatustieteet
 • 517 Valtio-oppi, hallintotiede
 • 518 Media- ja viestintätieteet
 • 519 Yhteiskuntamaantiede, talousmaantiede
 • 520 Muut yhteiskuntatieteet

Humanistiset tieteet

 • 611 Filosofia
 • 6121 Kielitieteet
 • 6122 Kirjallisuuden tutkimus
 • 6131 Teatteri, tanssi, musiikki, muut esittävät taiteet
 • 6132 Kuvataide ja muotoilu
 • 614 Teologia
 • 615 Historia ja arkeologia
 • 616 Muut humanistiset tieteet
 • No labels