Aika: 13.2.2020 klo 13-14.30
Paikka: verkossa (Zoom-kokousohjelma)
Läsnä: Katerina Sornová (pj), Päivi Wendelius, Tuula Harmoinen, Reeta Niemi, Johanna Parviainen, Ilkka Haataja, Jaakko Tuohiniemi, Saijamari Pakkala, Sirpa Tuomisto, Miia Herrala, Taija Tuoresjärvi, Jerry Jantunen, Anssi Lampela, Martin Engberg (siht.)

1. Käsiteltävä taulukko

 • Tärkeimmät sarakkeet A (kommentit), C ja D (linkki ja sitaattinumero) ja H (linjaus)
 • Vanhan toolkitin linjaukset omalla välilehdellä

2. Työskentely

 • Toimijakuvailuverkosto työstää linajuksia Teams-alustalla
 • Valmiit linjaukset viedään toimijakuvailuverkoston sivuille muiden kuvailuryhmien nähtäväksi

3. Linjaukset

 • Paljon keslustelua henkilöön liittyvän maan (country associated with person) merkitsemistavoista.
 • MARC 21 -formaatin 043- ja 370-kenttien käyttötavoista, ISOn maakoodeista ja YSO-paikoista
 • Keskustelusta poimittua
  • Henkilöön liittyvä maa tulee merkitä
  • Mitä merkitään? Nykyinen maantieteellinen alue vai historiallinen alue? Keskustelu jatkuu siitä, miten huomioidaan maan historia. Etenkin MARC 21 -formaatin 370c-osakentän käytön ohjeistus ja tähän elementtiin (country associated with person) liittyvän linjauksen tulee olla sovitettavissa.
  • Miten merkitään? maakoodi (kenttä 043) aukikirjoitettu muoto (kenttä 370). Mitkä osakentät korreloivat keskenään? YSO-paikkojen hyödyntäminen kuvailussa
 • Jäimme kohtaan Person > Date of birth
 • Seuraava kokous ke 26.2. klo 13-14.30 (Zoom-kokousohjelma)
 • No labels