Finto-palvelun laatimat ja asiakaswikissä julkaisemat YSOn kehityslinjaukset sisälsivät osin vanhentunutta tietoa, koska linjaustyö on viime ajat keskittynyt YSO-pohjaisten ontologioiden kehityslinjauksiin. Näitä Finto-palvelu on työstänyt yhteistyössä Ontologiakehittäjien yhteistyöryhmän kanssa. Linjaustyö keskittyy jatkossakin näihin ontologioiden yhteisiin linjauksiin, jotka koskevat myös YSOa. YSOn kehityslinjaukset on nyt päivitetty siten, että sivulla on listattu ne poikkeukset, jotka koskevat vain YSOa ja joita ei ole määritelty samalla tavoin YSO-pohjaisten ontologioiden kehityslinjauksissa. Muutoin YSOon pätevät kaikki YSO-pohjaisten ontologioiden linjaukset. Vanhentuneet, vuosina 2015-2017 laaditut YSOn kehityslinjaukset on julkaistu omana sivunaan historiatiedosta kiinnostuneille. Asiakaswikin sivuhierarkiaa muutettiin siten, että YSO-pohjaisten ontologioiden kehityslinjaukset ja YSOn kehityslinjaukset koottiin saman otsikon alle: Ontologioiden kehityslinjaukset.

YSOn päivitetyt kehityslinjaukset löytyvät täältä: YSOn kehityslinjaukset.

Asiakaswikin korjattu rakenne: